• Ostatnia zmiana 29.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Biofarmacji

   

   

  Kierownik jednostki:

   

  prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Małgorzata Droździewicz, Farmacja, IV rok

  e-mail: gosia.drozdziewicz@gmail.com

  tel.: 502730656


  Profil prac naukowych:

   

  Prace obejmujące zagadnienia z zakresu hemostazy w odniesieniu do nowych substancji o działaniu przeciwzakrzepowym.

   

  Praca praktyczna:

   

  Badania przyżyciowe z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej.

   

  Członkowie koła:

   

  Małgorzata Droździewicz , Farmacja IV rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  Bogdańska Ewelina, Gromotowicz-Popławska A, Aleksiejczuk M, Marcińczyk N, Chabielska E: " Ocena potencjału antyoksydacyjnego nanocząstek srebra i złota w modelu uszkodzenia skóry szczura wywołanego promieniowaniem UV." - prezentacja ustna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego "Postępy farmakoterapii personalizowanej seniorów", Białystok 25-26 maja 2018