Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej.
 • Ostatnia zmiana 07.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Opiekunowie koła naukowego:

   

  dr n. med. Monika Gudowska-Sawczuk

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Kinga Białousow , analityka medyczna IV rok

  e-mail: kinga.bialousow@op.pl

  tel.: 858318706

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena klinicznego znaczenia wybranych białek specyficznych, takich jak metaloproteinazy macierzy oraz ich tkankowych inhibitorów, jak również mediatorów reakcji zapalnych (cytokiny hematopoetyczne, chemokiny i ich specyficzne receptory) jako potencjalne markery nowotworowe.

   

  Praca praktyczna:

   

  Wykonywanie oznaczeń stężeń wybranych białek specyficznych, takich jak metaloproteinazy macierzy oraz ich tkankowych inhibitorów, jak również mediatorów reakcji zapalnych (cytokiny hematopoetyczne, chemokiny i ich specyficzne receptory) w surowicy chorych na nowotwory. Zastosowanie analizowanych czynników jako markerów choroby nowotworowej. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań

   

  Aktualni członkowie koła:

   

  Kinga Białousow, IV rok Analityka Medyczna

  Aleksandra Młodawska, V rok Analityka Medyczna

  Katarzyna Litwiak, V rok Analityka Medyczna

  Paulina Raciborska, V rok Analityka Medyczna

  Katarzyna Legat, IV rok Analityka Medyczna

  Sylwia Okrasińska, IV rok Analityka Medyczna