• Ostatnia zmiana 27.06.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej

   

  Kierownik jednostki:

  prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

   

  Opiekunowie koła naukowego:

  dr hab. n. med. Marta Łukaszewicz-Zając

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Katarzyna Hodun, analityka medyczna V rok

  e-mail: kasiahodun@wp.pl

  tel.: 796555185

   

  Profil prac naukowych:

  Ocena przydatności diagnostycznej hematopoetycznych czynników wzrostu (SCF, IL-3, GM-CSF, G-CSF, M-CSF), niektórych białek ostrej fazy oraz wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) i ich inhibitorów (TIMPs) a także chemokin i ich receptorów u chorych na nowotwory.

   

  Praca praktyczna:

  Wykonywanie oznaczeń stężeń hematopoetycznych czynników wzrostu (HGFs), wybranych białek ostrej fazy oraz metaloproteinaz i ich inhibitorów w surowicy chorych na nowotwory. Zastosowanie analizowanych czynników jako markerów choroby nowotworowej. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań.

   

  Aktualni członkowie koła:

  1.Katarzyna Hodun, V rok, Analityka Medyczna - Przewodnicząca
  2.Sylwia Bajko, V rok, Analityka Medyczna
  3.Milena Niedziółka, V rok, Analityka Medyczna
  4.Dominika Kacprzak, V rok, Analityka Medyczna
  5.Izabela Kubiszewska, V rok, Analityka Medyczna
  6.Natalia Piątek, V rok, Analityka Medyczna
  7.Sylwia Roman, V rok, Analityka Medyczna
  8.Aneta Weremko, V rok, Analityka Medyczna
  9.Urszula Żabicka, V rok, Analityka Medyczna
  10.Hanna Sośniuk, V rok, Analityka Medyczna
  11.Piotr Murzyn, V rok, Analityka Medyczna

  12. Katarzyna Dłużewska, IV rok, Analityka Medyczna