Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii .
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Opiekunowie koła naukowego:

   

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Paula Bielawska, Analityka Medyczna, IV rok

  e-mail: 37055@student.umb.edu.pl

  tel.:  503923779

  Profil prac naukowych:

   

  • Wpływ ksenobiotyków na funkcje neutrofilów.
  • Zjawisko formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) w stanach fizjologii i patologii.
  • Wpływ diosgeniny na funkcje neutrofilów.
  • Wpływ ksenobiotyków na linie doświadczalne komórek nowotworowych.
   

  Praca praktyczna:

   

  Izolacja, hodowla i badania wybranych funkcji komórek układu immunologicznego. Hodowla komórek nowotworowych, badanie ich aktywności.


  Członkowie koła:

   

  1. Olga Drężek, Analityka Medyczna, V rok
  2. Michał Wilczewski, Analityka Medyczna, V rok
  3. Aleksandra Dyszkiewicz, Analityka Medyczna, IV rok
  4. Paula Bielawska, Analityka Medyczna, IV rok
  5. Marta Chylińska, Analityka Medyczna, IV rok
  6. Magdalena Glińska, Analityka Medyczna, IV rok
  7. Natalia Czarniak, Analityka Medyczna, IV rok
  8. Zofia Kierek, Analityka Medyczna, IV rok
  9. Aleksandra Dmochowska, Analityka Medyczna, IV rok
  10. Patrycja Dajnowska, Analityka Medyczna, IV rok
  11. Klaudia Salamon, Analityka Medyczna, IV rok
  12. Lidia Wernicka, Analityka Medyczna, IV rok
  13. Agata Sikora, Analityka Medyczna, IV rok
  14. Agnieszka Sokołowska, Analityka Medyczna, IV rok
  15. Honorata Buniowska, Farmacja, III rok
  16. Marianna Ciwun, Farmacja, IV rok

   

  Dodatowa działalność:

   

  Udział w Kongresie „XVII Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology” May 27-29th, 2021.


  Publikacje:
   

  Significance of NETs formation in COVID-19., Janiuk Karolina, Jabłońska Ewa, Garley Marzena, Cells, 10(1), 151; 14 stycznia 2021. IF: 6.600, Punkty MNiSW: 140
  Członek SKN: Karolina Janiuk


  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Modulacja formowania NETs jako strategiczny cel terapeutyczny w przebiegu leczenia COVID-19, Janiuk Karolina, Garley Marzena, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania i problemy nauk biomedycznych, Lublin, 21 stycznia 2021 r., Karolina Janiuk

  Significance of NETs formation in COVID-19.”, Janiuk Karolina, Jabłońska Ewa, Garley Marzena, XVII Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology, Medical University of Białystok, Poland, May 27-29th, 2021, ONLINE, Karolina Janiuk