• Ostatnia zmiana 27.06.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Opiekunowie koła naukowego:

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Paulina Pawłowska, analityka medyczna IV rok

  e-mail: paula_0506@wp.pl

  tel.: 533955591

  Profil prac naukowych:

  Wpływ ksenobiotyków na transdukcję sygnału i procesu apoptozy w ludzkich leukocytach.
  Rola cytokin w zjawisku formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) w stanach fizjologii i patologii.
  Wpływ ginsenozydów na aktywność i czas przeżycia neutrofilów w przebiegu chorób infekcyjnych.
  Rola szlaków sygnalizacyjnych w syntezie i uwalnianiu czynników nadrodziny TNF w przebiegu chorób nowotworowych.

   

  Praca praktyczna:

  Izolacja i hodowla komórek układu immunologicznego.

   

  Członkowie koła:

  Marcin Ulatowski, Analityka medyczna V

  Paulina Pawłowska, Analityka medyczna IV

  Natalia Rożko, Analityka medyczna IV

  Aleksandra Aniszewska, Analityka medyczna IV

  Natalia Dobies, Analityka medyczna IV

  Olga Filipek, Analityka medyczna IV

  Gajko Marta, Analityka medyczna IV

  Magdalena Głuchowska, Analityka medyczna III

  Julia Aleksiejuk, Analityka medyczna III

  Aleksandra Kaszuba, Analityka medyczna III

  Nina Urbańska, Farmacja III

  Martyna Falkowska, Farmacja III