• Ostatnia zmiana 03.01.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Opiekunowie koła naukowego:

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Kinga Nowacka, analityka medyczna V rok

  e-mail: kinganowacka00@gmail.com

  tel.: 516 957 847

  Profil prac naukowych:

  Wpływ ksenobiotyków na transdukcję sygnału i procesu apoptozy w ludzkich leukocytach.
  Rola cytokin w zjawisku formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) w stanach fizjologii i patologii.
  Wpływ ginsenozydów na aktywność i czas przeżycia neutrofilów w przebiegu chorób infekcyjnych.
  Rola szlaków sygnalizacyjnych w syntezie i uwalnianiu czynników nadrodziny TNF w przebiegu chorób nowotworowych.

   

  Praca praktyczna:

  Izolacja i hodowla komórek układu immunologicznego.

   

  Członkowie koła:

  1. Kinga Nowacka, analityka medyczna V
  2. Patrycja Woroszyło, farmacja V
  3. Iwona Kwiatkowska, farmacja IV
  4. Paulina Pawłowska, analityka medyczna III
  5. Natalia Rożko, analityka medyczna III
  6. Jolanta Iwanowska, farmacja III