• Ostatnia zmiana 28.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Toksykologii

   

  Kierownik jednostki:

   

  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Michalina Brzóska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Michalina Brzóska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Kinga Karolak, analityka medyczna V rok 

  e-mail: kinga.karolak21@gmail.com
  tel.: 600 365 192

   

  Profil prac naukowych:

   

  Zagadnienia z zakresu toksykologii doświadczalnej i toksykologii środowiska.

   

  Praca praktyczna:

   

  Mechanizmy działania toksycznego ksenobiotyków i możliwości wykorzystania substancji biologicznie czynnych w zapobieganiu skutkom zdrowotnym narażenia na kadm.

   

  Członkowie koła:

   

  Kinga Karolak, Analityka Medyczna, 5 rok
  Andrzej Kossuth, Farmacja, 4 rok
  Julia Kucharska,Analityka Medyczna, 3 rok
  Alicja Maleńczuk,Analityka Medyczna, 5 rok
  Klaudia Mrozek,Analityka Medyczna, 4 rok
  Justyna Prokopiuk,Analityka Medyczna, 4 rok
  Klaudia Ptaszyńska,Analityka Medyczna, 3 rok
  Jadwiga Radoń,Analityka Medyczna, 3 rok
  Agnieszka Ruczaj,Analityka Medyczna, 5 rok
  Mikołaj Aleksander Sadłowski,Analityka Medyczna, 2 rok
  Katarzyna Silczuk,Farmacja, 3 rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1.Wpływ podawania ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.)
  podczas niskiego narażenia na kadm na stężenie
  fosfolipidów w wątrobie szczurów. Agnieszka Ruczaj, "Wschodząca Diagnostyka" ,13 kwietnia 2019 Białystok, III miejsce w sekcji nauk podstawowych

  2.Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.)
  na aktywność Ύ-glutamylotransferazy (GGT) w wątrobie szczurów narażanych na kadm
  w diecie w niskim stężeniu.Alicja Maleńczuk, "Wschodząca Diagnostyka" ,13 kwietnia 2019 Białystok, I miejsce w sekcji nauk podstawowych

  3.Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.) na stężenie
  fosfolipidów w surowicy i mózgu szczurów narażanych na kadm. Katarzyna Silczuk, "Wschodząca Diagnostyka", 13 kwietnia 2019 Białystok

  4. Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej(Aronia melanocarpa L.) na stężenie cholesterolu całkowitego w wątrobie szczurów narażonych na kadm w diecie w niskim stężeniu .Kinga Karolak," X Spotkania Młodych z Nauką",27 kwietnia 2019 roku.Poznań