Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Toksykologii.
 • Ostatnia zmiana 09.03.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Toksykologii

   

  Kierownik jednostki:

   

  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Michalina Brzóska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Michalina Brzóska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Katarzyna Silczuk, farmacja IV rok 

  e-mail: katarzyna.silczuk@gmail.com
  tel.: 504 062 166

   

  Profil prac naukowych:

   

  Tematyka badań realizowanych przez SKN obejmuje zagadnienia z zakresu toksykologii doświadczalnej i toksykologii środowiska. Badania z zakresu toksykologii doświadczalnej dotyczą głównie mechanizmów działania toksycznego ksenobiotyków (metale ciężkie, pestycydy, alkohol etylowy) i sposobów zapobiegania skutkom zdrowotnym narażenia na substancje toksyczne, wliczając badania nad możliwością wykorzystania cynku oraz związków polifenolowych w zapobieganiu skutkom zdrowotnym narażenia na kadm. Badania z toksykologii środowiska obejmują ocenę zanieczyszczenia metalami ciężkimi (w tym kadmem, ołowiem i chromem) dostępnych na rynku farmaceutycznym ziołowych surowców leczniczych i stopnia ekstrakcji metali oraz azotanów (III) i azotanów (V) z surowców ziołowych do naparu. Zainteresowania członków SKN koncentrowały się również na szkodliwości nałogowego palenia tytoniu i narażenia na substancje toksyczne wraz z dymem tytoniowym oraz ocenie częstości palenia papierosów i świadomości szkodliwości tego nałogu dla zdrowia studentów. Tematyka badawcza realizowana przez SKN mieści się w głównym nurcie zainteresowań toksykologii współczesnej, a w badaniach są wykorzystywane nowoczesne techniki analityczne, w tym rozkład „na mokro” z wykorzystaniem energii mikrofalowej i atomowa spektrometria absorpcyjna oraz metody immunoenzymatyczne.

   

  Praca praktyczna:

   

  Głównym celem działalności SKN przy Zakładzie Toksykologii jest poszerzenie wśród studentów wiedzy z zakresu toksykologii oraz zdobycie umiejętności prowadzenia badań naukowych, jak również prawidłowej interpretacji i prezentacji ich wyników.

   

  Członkowie koła:

   

  1. Justyna Prokopiuk

  2. Klaudia Mrozek

  3. Julia Kucharska

  4. Andrzej Kossuth

  5. Jadwiga Radoń

  6. Karol Depczyński

  7. Klaudia Ptaszyńska

  8. Norbert Gajewski

  9. Kamila Cymbalista

  10. Katarzyna Silczuk

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1.Wpływ podawania ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.)
  podczas niskiego narażenia na kadm na stężenie
  fosfolipidów w wątrobie szczurów. Agnieszka Ruczaj, "Wschodząca Diagnostyka" ,13 kwietnia 2019 Białystok, III miejsce w sekcji nauk podstawowych

  2.Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.)
  na aktywność Ύ-glutamylotransferazy (GGT) w wątrobie szczurów narażanych na kadm
  w diecie w niskim stężeniu.Alicja Maleńczuk, "Wschodząca Diagnostyka" ,13 kwietnia 2019 Białystok, I miejsce w sekcji nauk podstawowych

  3.Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.) na stężenie
  fosfolipidów w surowicy i mózgu szczurów narażanych na kadm. Katarzyna Silczuk, "Wschodząca Diagnostyka", 13 kwietnia 2019 Białystok

  4. Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej(Aronia melanocarpa L.) na stężenie cholesterolu całkowitego w wątrobie szczurów narażonych na kadm w diecie w niskim stężeniu .Kinga Karolak," X Spotkania Młodych z Nauką",27 kwietnia 2019 roku.Poznań

   

  5. "The impact of chronic dietary exposure to cadmium on the concentration of malondialdehyde in the brain tissue of a rat" Justyna Prokopiuk LIMC 2020 7th Lublin International Medical Congress 26.11.2020 Lublin