• Ostatnia zmiana 27.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Biotechnologii

   

  Kierownik jednostki:

   

  Prof. dr hab. Anna Bielawska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr Agnieszka Gornowicz

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Ognenekaro Ohimor, farmacja IV rok

  e-mail: ohimor@icloud.com

  tel.: 668484691


  Profil prac naukowych:

   

  Badanie molekularnego mechanizmu przeciwnowotworowego nowych pochodnych diizochinoliny w monoterapii i w skojarzeniu z przeciwciałami monoklonalnymi w komórkach nowotworowych i prawidłowych.
  Mucyna 1 (MUC1) jako potencjalny cel molekularny w terapii przeciwnowotworowej.
  Topoizomerazy jako cele molekularne nowych pochodnych leków przeciwnowotworowych.
  Ocena wpływu nowych pochodnych roskowityny na molekularny mechanizm indukcji apoptozy w komórkach raka okrężnicy.
  Badanie wpływu roślinnych komórek macierzystych na proliferację fibroblastów skóry ludzkiej.
  Nanocząstki jako nowoczesne nośniki chemioterapeutyków.

   

  Członkowie koła:

   

  Oghenekaro Ohimor, Farmacja, IV rok
  Emilia Morozewicz, Farmacja, IV rok
  Martyna Żelaźnicka, Farmacja V rok
  Olga Gnidziejko, Farmacja V rok
  Weronika Boguska, Farmacja V rok
  Anna Boguska, Farmacja V rok
  Dominik Radomski, Farmacja IV rok
  Przemysław Pasik, Farmacja IV rok
  Martyna Sekścińska, Kosmetologia II stopnia II rok
  Karolina Wanda Borkowska, Kosmetologia II stopnia II rok
  Aleksandra Zalewska, Kosmetologia II stopnia II rok
  Zuzanna Maria Suliga, Kosmetologia II stopnia II rok
  Adrian Dryl, Farmacja V rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. The influence of anti-MUC1 monoclonal antibody on anticancer activity of novel diisoquinoline derivative in AGS gastric cancer cells.
  Kruk Katarzyna, Szymanowski Wojciech, Gornowicz Agnieszka, Bielawski Krzysztof, Bielawska Anna.
  13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018.
  2. The influence of Citrus aurantium (bitter orange) stem cell extract on the viability and the DNA biosynthesis in human fibroblast cells.
  Lendzion K., Gornowicz Agnieszka, Popławska Bożena, Bielawska Anna.
  14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

   

  Nagrody:

  The influence of anti-MUC1 monoclonal antibody on anticancer activity of novel diisoquinoline derivative in AGS gastric cancer cells.Kruk Katarzyna, Szymanowski Wojciech, Gornowicz Agnieszka, Bielawski Krzysztof, Bielawska Anna.

  Tytuł całości: W: 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018.