Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pubikacje naukowe.
  • Ostatnia zmiana 07.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Pubikacje naukowe

    Rysiak Edyta; Prokop Izabela; Zaręba Ilona; Osińska Milena; Mróz Robert,Depressive disorders in COPD patients - economic aspects.,Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 2019,s. 167-174. (Osińska Milena)

     

    Baszanowska Weronika; Misiura Magdalena; Rółkowski Karol; Lewoniewska Sylwia; Huynh Thi Yen Ly; Zaręba Renata (in.); Baszanowska Hiacynta; Prokop Izabela; Rysiak Edyta; Zaręba Ilona,Hipoglikemiczne mechanizmy działania leków przeciwcukrzycowych.,Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2019, s. 210-215. (Baszanowska Hiacynta)