• Ostatnia zmiana 18.04.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Medycznej

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Dr hab. n. med. Anna Galicka

   

  Opiekun Koła Naukowego:

   

  Dr hab. n. med. Anna Galicka

   

  Przewodniczący Koła Naukowego:

   

  Aleksandra Chmielecka, lekarski II rok

  email: aleksandra.chmielecka@wp.pl

  tel.: 505-540-969

   

  Profil prac naukowych:

   

  Znaczenie polimorfizmów genów odpowiedzialnych za metabolizm tkanki kostnej w patogenezie złamań niskoenergetycznych u dzieci i młodzieży.

  Badanie mechanizmów stymulującego i hamującego działania preparatów roślinnych na metabolizm i ekspresję kolagenu i glikozoaminoglikanów w hodowlach fibroblastów skórnych w celu potencjalnego ich zastosowania w farmakoterapii niektórych chorób tkanki łącznej.

  Badanie protekcyjnego wpływu różnych związków przed szkodliwym działaniem kadmu na ekspresję i metabolizm podstawowych składników budulcowych skóry i tkanki kostnej u szczurów.


  Badanie mechanizmów zaburzenia metabolizmu i ekspresji kolagenu oraz integryn w wybranych nowotworach (raka piersi, glejaków mózgu).

  Poszukiwanie preparatów roślinnych o znaczeniu farmakoterapeutycznym.

   

  Badanie mechanizmów działania wybranych preparatów roślinnych na ekspresję mucyny błonowej MUC1 w hodowlach raka żołądka

   

  Praca praktyczna:

   

  Techniki laboratoryjne:

  Techniki elektroforetyczne
  Techniki immunoenzymatyczne (ELISA, Western blot)
  Spektroskopia UV/VIS
  PCR w czasie rzeczywistym
  Oznaczanie polimorfizmów genetycznych metodą RFLP

   

  Członkowie Koła Naukowego:

   

  1. Aleksandra Chmielecka - lekarski, II

  2. Eleni Papadopoulou - farmacja, II

  3. Eliza Sperska - farmacja, IV

  4. Klaudia Wawrzonkiewicz - farmacja, IV

  5. Sylwia Burzyńska- farmacja, IV