Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Medycznej.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Medycznej

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Dr hab. n. med. Anna Galicka

   

  Opiekun Koła Naukowego:

   

  Dr hab. n. med. Anna Galicka

   

  Przewodniczący Koła Naukowego:

   

  Aleksandra Anna Chmielecka, lekarski VI rok

  email: aleksandra.chmielecka@wp.pl

  tel.: 505-540-969

   

  Profil prac naukowych:

   

  Badanie mechanizmów stymulującego i hamującego działania związków pochodzenia roślinnego na ekspresję kolagenu i glikozoaminoglikanów w hodowlach fibroblastów skóry w celu potencjalnego ich zastosowania w farmakoterapii niektórych chorób tkanki łącznej.
  Ocena wpływu związków syntetycznych i roślinnych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na wybrane białka o zaburzonej ekspresji w glejakach mózgu.


  Praca praktyczna:

   

  Techniki elektroforetyczne
  Techniki immunoenzymatyczne (ELISA, Western blot)
  Spektroskopia UV/VIS
  PCR w czasie rzeczywistym

   

  Członkowie Koła Naukowego:

   

  1. Aleksandra Chmielecka
  2. Wiktoria Izdebska

   

  Publikacje naukowe:

  Ocena wpływu syntetycznych analogów tyloforyny na ekspresję i aktywność
  metaloproteinaz macierzy MMP-2 i MMP-9 w komórkach glejaka
  wielopostaciowego mózgu linii LN229; Chmielecka Aleksandra*, Sutkowska Joanna, Galicka Anna; Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2021, s. 32-42 ;2021 ;5

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:
   

  Effect of ascorbic acid on the expression of extracellular matrix components and the migration of glioblastoma multiforme (GBM) cells.; Aleksandra Chmielecka, Anna Galicka; Annual International (bio)Medical Students Meeting 2021, Lizbona, 18-21.03.2021; Aleksandra Chmielecka

  Ocena wpływu syntetycznych analogów tyloforyny na ekspresję i aktywność
  metaloproteinaz macierzy MMP-2 i MMP-9 w komórkach glejaka
  wielopostaciowego mózgu linii LN229; Chmielecka Aleksandra, Sutkowska Joanna, Galicka Anna; 12.01.2021 online; Chmielecka Aleksandra