Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki.
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr hab. n. farm. Bartłomiej Kałaska

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Karol Depczyński farmacja, III rok

  e-mail: kdepczynski.skn@gmail.com 

  tel.: 512246289

   

  Profil prac naukowych:

   

  Diagnostyka i leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych

   

  Praca praktyczna:

   

  Model zakrzepicy tętniczej i żylnej u myszy i szczura indukowany prądem
  elektrycznym lub chemicznie
  Ocena parametrów krzepnięcia krwi
  Ocena agregacji płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym (technika optyczna) oraz
  krwi pełnej (pomiar impedancji)
  Ocena parametrów krążeniowo-oddechowych: ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji
  serca, saturacja i perfuzja krwi, częstość oddechów, średnią i najwyższa wartość
  wydychanego dwutlenku węgla
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa
  Badania hematologiczne i biochemiczne
  Badania immunoenzymatyczne
  Badania na hodowlach komórkowych

   

  Członkowie koła naukowego:

   

  1. Karol Depczyński, farmacja, III rok 
  2. Michalina Majzit, farmacja, III rok 
  3. Natalia Sołowiej, farmacja, V rok
  4. Oliwia Szymaniuk, farmacja, V rok
  5. Rebeka Wojteczko, farmacja, V rok
  6. Aleksandra Szymanowicz, farmacja, V rok
  7. Justyna Gwoździej, farmacja, V rok
  8. Robert Koper, farmacja, V rok
  9. Jakub Wesołowski, farmacja, V rok
  10. Kacper Rutkowski, farmacja, V rok
  11. Sebastian Wybranowski, farmacja, IV rok
  12. Kacper Jabłonowski, farmacja, IV rok
  13. Aleksandra Wiśniewska, farmacja, IV rok
  14. Patrycja Woźniak, farmacja, IV rok
  15. Katarzyna Zolnik, farmacja, IV rok
  16. Natalia Rakowska, farmacja, IV rok
  17. Patrycja Ciborowska, farmacja, IV rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Heparin-binding copolymer completely reverses the anticoagulant effect of subcutaneously administered enoxaparin in mice.; Świętoń Justyna*, Kałaska Bartłomiej, Mikłosz Joanna, Yusa Shin-Ichi, Szczubiałka Krzysztof, Pawlak Dariusz, Mogielnicki Andrzej.; XXIX Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH); ISTH 2021 Congress; Philadelphia, U.S.A., 2021.07.17-21; Świętoń Justyna

   "Heparin-binding copolymer as a universal antidote for low-molecular-weight heparins in rats." Kałaska Bartłomiej, Mikłosz Joanna, Kamiński K., Swieton Justyna, Jakimczuk Aleksandra, Yusa S.-I., Pawlak Dariusz, Nowakowska M., Szczubiałka K., Mogielnicki Andrzej, The 27th Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Melbourne, Australia, 6-10 czerwiec 2019

   "Anticancer activities of hematopoietic growth factor and Brutton's tyrosine kinase inhibitor in breast cancer cells." Iwińska Żaneta, Hermanowicz Justyna, Tankiewicz-Kwedlo Anna, Iwanowska Jolanta, Pawlak Krystyna, Pawlak Dariusz, 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society. Lublin, 5-7 czerwiec 2019, Żaneta Iwińska

  Antiplatelet effect of protamine is attenuated by heparin in rats and mice. A. Jakimczuk, J. Miklosz, B. Kalaska, D. Pawlak, A. Mogielnicki. 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. 28-30.11.2019, Lublin. Aleksandra Jakimczuk

  Heparin-binding copolymer, a safe reversal agent for low-molecular-weight heparins. J. Świętoń, B. Kalaska, J. Miklosz, D. Pawlak, A. Mogielnicki. 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. 28-30.11.2019, Lublin. Justyna Świętoń

   

  Publikacje:

   

  Heparin-binding copolymer as a complete antidote for low-molecular-weight heparins in rats. B. Kałaska, J. Mikłosz, K. Kaminski, J. Świętoń, A. Jakimczuk, S.I. Yusa, D. Pawlak, M. Nowakowska, K. Szczubiałka, A. Mogielnicki. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 373:51-61, 01.2020.