• Ostatnia zmiana 03.01.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak

   

  Opiekun koła naukowego:

  dr hab. n. farm. Andrzej Mogielnicki

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Monika Rakowska, farmacja V rok

  e-mail: monikaexe@poczta.onet.pl

  tel.: 660 915 949

   

  Profil prac naukowych:

  ​Przewlekła niewydolność nerek,
  Choroby zakrzepowo-zatorowe.

   

  Praca praktyczna:

  Stosowane techniki badawcze:
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC-DAD, HPLC-ECD, HPLC-FLU)
  Badania immunoenzymatyczne (ELISA)
  Western immunoblot
  Pełen profil hematologiczno-biochemiczny (mysz, szczur) – analizatory diagnostyczne
  Monitoring hemodynamiczny szczura: ciśnienie tętnicze krwi (metoda bezpośrednia krwawa i pośrednia – nieinwazyjna), częstość akcji serca
  Ocena parametrów krzepnięcia krwi - koagulometr
  Agregacja trombocytów w osoczu bogatopłytkowym (technika optyczna) oraz we krwi pełnej (pomiar impedancji)

  Modele badawcze:
  Model zakrzepicy tętniczej, żylnej u myszy i szczura indukowany laserem argonowym (przyżyciowa wizualizacja zmian zakrzepowych w czasie rzeczywistym) prądem elektrycznym lub chemicznie
  Przewlekła choroba nerek – technika chirurgicznej redukcji masy kory nerek (5/6)
  Ekspozycja chroniczna – dootrzewnowa implantacja zwierzętom (mysz, szczur) mikropompy osmotycznej model 2006/ALZET, z której przez okres do 28 dni systematycznie, ze stałą szybkością uwalniane są badane substancje.

   

  Członkowie koła naukowego:

  1. Monika Rakowska, farmacja V rok

  2. Aleksandra Jaszewska, farmacja V rok

  3. Paula Szymaniuk, farmacja V rok