• Ostatnia zmiana 31.12.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Dariusz Pawlak

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr hab. Andrzej Mogielnicki

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Aleksandra Citkowska, farmacja, V rok

  tel.: 721 306 764

  e-mail: aleksandra_113@wp.pl

   

  Profil prac naukowych:

   

  ​Przewlekła niewydolność nerek,
  Choroby zakrzepowo-zatorowe.

   

  Praca praktyczna:

   

  Stosowane techniki badawcze:
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC-DAD, HPLC-ECD, HPLC-FLU)
  Badania immunoenzymatyczne (ELISA)
  Western immunoblot
  Pełen profil hematologiczno-biochemiczny (mysz, szczur) – analizatory diagnostyczne
  Monitoring hemodynamiczny szczura: ciśnienie tętnicze krwi (metoda bezpośrednia krwawa i pośrednia – nieinwazyjna), częstość akcji serca
  Ocena parametrów krzepnięcia krwi - koagulometr
  Agregacja trombocytów w osoczu bogatopłytkowym (technika optyczna) oraz we krwi pełnej (pomiar impedancji)

  Modele badawcze:
  Model zakrzepicy tętniczej, żylnej u myszy i szczura indukowany laserem argonowym (przyżyciowa wizualizacja zmian zakrzepowych w czasie rzeczywistym) prądem elektrycznym lub chemicznie
  Nadciśnienie tętnicze u szczura stada Wistar-Crl:WI(Han) metoda Goldblatta 2K1C (two-kidney, one clip)
  Przewlekła choroba nerek – technika chirurgicznej redukcji masy kory nerek (5/6)
  Zwierzęcy model raka jelita grubego – podskórna implantacja komórek gruczolakoraka myszom szczepu C57BL/6
  Hodowle komórkowe (DLD-1, HT-29, HepG2)
  Ekspozycja chroniczna – dootrzewnowa implantacja zwierzętom (mysz, szczur) mikropompy osmotycznej model 2006/ALZET, z której przez okres do 28 dni systematycznie, ze stałą szybkością uwalniane są badane substancje

   

  Członkowie koła naukowego:

   

  1. Aleksandra Citkowska, Farmacja, V rok
  2. Karolina Zbiciak, Farmacja, V rok
  3. Aleksandra Jaszewska, Farmacja, IV rok
  4. Paula Szymaniuk, Farmacja, IV rok
  5. Monika Rakowska, Farmacja, IV rok