• Ostatnia zmiana 28.02.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak

   

  Opiekun koła naukowego:

  dr hab. n. farm. Andrzej Mogielnicki

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Aleksandra Jakimczuk farmacja IV rok

  e-mail: aleksandra.jakimczuk96@gmail.com

  tel.:502550483

   

  Profil prac naukowych:

  ​Przewlekła niewydolność nerek,
  Choroby zakrzepowo-zatorowe.

   

  Praca praktyczna:

  Stosowane techniki badawcze:
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC-DAD, HPLC-ECD, HPLC-FLU)
  Badania immunoenzymatyczne (ELISA)
  Western immunoblot
  Pełen profil hematologiczno-biochemiczny (mysz, szczur) – analizatory diagnostyczne
  Monitoring hemodynamiczny szczura: ciśnienie tętnicze krwi (metoda bezpośrednia krwawa i pośrednia – nieinwazyjna), częstość akcji serca
  Ocena parametrów krzepnięcia krwi - koagulometr
  Agregacja trombocytów w osoczu bogatopłytkowym (technika optyczna) oraz we krwi pełnej (pomiar impedancji)

  Modele badawcze:
  Model zakrzepicy tętniczej, żylnej u myszy i szczura indukowany laserem argonowym (przyżyciowa wizualizacja zmian zakrzepowych w czasie rzeczywistym) prądem elektrycznym lub chemicznie
  Przewlekła choroba nerek – technika chirurgicznej redukcji masy kory nerek (5/6)
  Ekspozycja chroniczna – dootrzewnowa implantacja zwierzętom (mysz, szczur) mikropompy osmotycznej model 2006/ALZET, z której przez okres do 28 dni systematycznie, ze stałą szybkością uwalniane są badane substancje.

   

  Członkowie koła naukowego:

  Aleksandra Jakimczuk, FARMACJA IV rok
  Marcela Chwieśko, FARMACJA IV rok
  Justyna Świętoń, FARMACJA IV rok
  Żaneta Iwińska, FARMACJA IV rok
  Jolanta Iwanowska, FARMACJA IV rok