• Ostatnia zmiana 07.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr n. farm. Bartłomiej Kałaska

  dr n. farm. Justyna Hermanowicz

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Aleksandra Jakimczuk farmacja VI rok

  e-mail: aleksandra.jakimczuk96@gmail.com

  tel.:502550483

   

  Profil prac naukowych:

   

  ​Diagnostyka i leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych.

   

  Praca praktyczna:

   

  Model zakrzepicy tętniczej i żylnej u myszy i szczura indukowany prądem
  elektrycznym lub chemicznie
  Ocena parametrów krzepnięcia krwi
  Ocena agregacji płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym (technika optyczna) oraz
  krwi pełnej (pomiar impedancji)
  Ocena parametrów krążeniowo-oddechowych: ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji
  serca, saturacja i perfuzja krwi, częstość oddechów, średnią i najwyższa wartość
  wydychanego dwutlenku węgla
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa
  Badania hematologiczne i biochemiczne
  Badania immunoenzymatyczne

   

  Członkowie koła naukowego:

   

  Marcela Chwieśko, FARMACJA 6 ROK

  Jolanta Iwanowska, FARMACJA 6 ROK

  Justyna Świętoń, FARMACJA 6 ROK

  Aleksandra Jakimczuk, FARMACJA 6 ROK

  Martyna Laszkiewicz, FARMACJA 5 ROK

  Adrianna Przybysz, FARMACJA 5 ROK

  Alicja Święczkowska, FARMACJA 5 ROK

  Paulina Zinkiewicz, FARMACJA 5 ROK

  Justyna Gwoździej, FARMACJA 4 ROK

  Robert Koper, FARMACJA 4 ROK

  Iza Nef, FARMACJA 4 ROK

  Kacper Rutkowski, FARMACJA 4 ROK

  Natalia Sołowiej, FARMACJA 4 ROK

  Oliwia Szymaniuk, FARMACJA 4 ROK

  Jakub Wesołowski, FARMACJA 4 ROK

  Rebeka Wojteczko, FARMACJA 4 ROK

  Aleksandra Szymanowicz, FARMACJA 4 ROK

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. "Heparin-binding copolymer as a universal antidote for low-molecular-weight heparins in rats." Kałaska Bartłomiej, Mikłosz Joanna, Kamiński K., Swieton Justyna, Jakimczuk Aleksandra, Yusa S.-I., Pawlak Dariusz, Nowakowska M., Szczubiałka K., Mogielnicki Andrzej, The 27th Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Melbourne, Australia, 6-10 czerwiec 2019

  2. "Anticancer activities of hematopoietic growth factor and Brutton's tyrosine kinase inhibitor in breast cancer cells." Iwińska Żaneta, Hermanowicz Justyna, Tankiewicz-Kwedlo Anna, Iwanowska Jolanta, Pawlak Krystyna, Pawlak Dariusz, 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society. Lublin, 5-7 czerwiec 2019, Żaneta Iwińska

  3. Antiplatelet effect of protamine is attenuated by heparin in rats and mice. A. Jakimczuk, J. Miklosz, B. Kalaska, D. Pawlak, A. Mogielnicki. 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. 28-30.11.2019, Lublin. Aleksandra Jakimczuk

  4. Heparin-binding copolymer, a safe reversal agent for low-molecular-weight heparins. J. Świętoń, B. Kalaska, J. Miklosz, D. Pawlak, A. Mogielnicki. 6th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. 28-30.11.2019, Lublin. Justyna Świętoń

   

  Publikacje:

   

  Heparin-binding copolymer as a complete antidote for low-molecular-weight heparins in rats. B. Kałaska, J. Mikłosz, K. Kaminski, J. Świętoń, A. Jakimczuk, S.I. Yusa, D. Pawlak, M. Nowakowska, K. Szczubiałka, A. Mogielnicki. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 373:51-61, 01.2020.