• Ostatnia zmiana 25.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr n. farm. Bartłomiej Kałaska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Aleksandra Jakimczuk farmacja V rok

  e-mail: aleksandra.jakimczuk96@gmail.com

  tel.:502550483

   

  Profil prac naukowych:

   

  ​Diagnostyka i leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych.

   

  Praca praktyczna:

   

  Model zakrzepicy tętniczej i żylnej u myszy i szczura indukowany prądem
  elektrycznym lub chemicznie
  Ocena parametrów krzepnięcia krwi
  Ocena agregacji płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym (technika optyczna) oraz
  krwi pełnej (pomiar impedancji)
  Ocena parametrów krążeniowo-oddechowych: ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji
  serca, saturacja i perfuzja krwi, częstość oddechów, średnią i najwyższa wartość
  wydychanego dwutlenku węgla
  Wysokosprawna chromatografia cieczowa
  Badania hematologiczne i biochemiczne
  Badania immunoenzymatyczne

   

  Członkowie koła naukowego:

   

  Paulina Zinkiewicz, FARMACJA IV rok
  Alicja Święczkowska, FARMACJA IV rok
  Adrianna Przybysz, FARMACJA IV rok
  Aleksandra Przybyłek, FARMACJA IV rok
  Martyna Laszkiewicz, FARMACJA IV rok
  Żaneta Iwińska, FARMACJA V rok
  Jolanta Iwanowska, FARMACJA V rok
  Marcela Chwieśko, FARMACJA V rok
  Justyna Świętoń, FARMACJA V rok
  Aleksandra Jakimczuk, FARMACJA V rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. "Heparin-binding copolymer as a universal antidote for low-molecular-weight heparins in rats." Kałaska Bartłomiej, Mikłosz Joanna, Kamiński K., Swieton Justyna, Jakimczuk Aleksandra, Yusa S.-I., Pawlak Dariusz, Nowakowska M., Szczubiałka K., Mogielnicki Andrzej, The 27th Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH), Melbourne, Australia, 6-10 czerwiec 2019

  1. "Anticancer activities of hematopoietic growth factor and Brutton's tyrosine kinase inhibitor in breast cancer cells." Iwińska Żaneta, Hermanowicz Justyna, Tankiewicz-Kwedlo Anna, Iwanowska Jolanta, Pawlak Krystyna, Pawlak Dariusz, 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society. Lublin, 5-7 czerwiec 2019, Żaneta Iwińska