• Ostatnia zmiana 20.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. farm. Michał Tomczyk

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  mgr farm. Jakub Władysław Strawa

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Aneta Mocarska, Farmacja V rok

  e-mail: mocarska.anetaa@gmail.com

  tel.: 508519753

   

  Profil prac naukowych:

   

  Izolacja technikami chromatograficznymi oraz identyfikacja z wykorzystaniem badań spektralnych związków naturalnych, głównie z grupy polifenolii pozyskanych z surowców roślinnych.

  Analiza ilościowa i jakościowa oraz badania aktywności biologicznej związków naturalnych.

   

  Praca praktyczna:

   

  Udział w analizach laboratoryjnych członków koła. 
  Udział w konferencjach naukowych.
  Udział w akcjach promocyjnych UMB.
  Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia.
  Promowanie wiedzy na temat naturalnych surowców roślinnych, opartych na rzetelnej wiedzy naukowej. 

   

  Lista członków:

  Aneta Mocarska, Farmacja 5 rok

  Karol Radywoniuk, Farmacja 5 rok

  Magdalena Podolak, Farmacja 5 rok

  Katarzyna Milewska, Farmacja 5 rok

  Jakub Gesek, Farmacja 4 rok

  Paweł Foryś, Farmacja 4 rok

  Joanna Kirmuć, Farmacja 3 rok

  Agata Romaniuk, Farmacja 3 rok

   

  Dodatkowa działalność:

  Udział w akcjach promocyjnych UMB m.in Noc w Muzeum, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuk

  Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, m.in. we współpracy z PTSF

  Promowanie wiedzy na temat naturalnych surowców roślinnych, opartych na rzetelnej wiedzy naukowej.