• Ostatnia zmiana 25.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. farm. Michał Tomczyk

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  mgr farm. Jakub Strawa

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Klaudia Prusak  farmacja, rok V

  e-mail: kprusak96[at]gmail.com 

  tel.: 789 308 139 

   

  Profil prac naukowych:

   

  Izolacja technikami chromatograficznymi oraz identyfikacja z wykorzystaniem badań spektralnych związków naturalnych, głównie z grupy polifenolii pozyskanych z surowców roślinnych.

  Analiza ilościowa i jakościowa oraz badania aktywności biologicznej związków naturalnych.

   

  Praca praktyczna:

   

  Udział w analizach laboratoryjnych członków koła. 
  Udział w konferencjach naukowych.
  Udział w akcjach promocyjnych UMB.
  Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia.
  Promowanie wiedzy na temat naturalnych surowców roślinnych, opartych na rzetelnej wiedzy naukowej. 

   

  Lista członków:

   

  Klaudia Prusak, farmacja 5 rok
  Aneta Mocarska, farmacja 4 rok
  Martyna Wydra, farmacja 5 rok
  Magdalena Marzec, farmacja 5 rok
  Karol Radywoniuk, farmacja 4 rok
  Magdalena Podolak, farmacja 4 rok
  Katarzyna Milewska, farmacja 4 rok
  Martyna Poskrobko, farmacja 3 rok
  Martyna Zawadzka, farmacja 3 rok
  Karolina Petelczyc, kosmetologia 2 rok II st.
  Piotr Ryszkiewicz, farmacja 3 rok
  Paweł Foryś, farmacja rok 3