Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji.
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. farm. Michał Tomczyk

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  mgr farm. Jakub Władysław Strawa

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Jakub Gesek, Farmacja V rok

  e-mail: jgesek1@student.umb.edu.pl

  tel.: 880111648

   

  Profil prac naukowych:

   

  Izolacja związków technikami chromatograficznymi oraz identyfikacja ich z wykorzystaniem badań spektralnych, głównie z grupy polifenoli pozyskanych z surowców roślinnych. Analiza ilościowa i jakościowa oraz badania aktywności biologicznej związków naturalnych.

   

  Praca praktyczna:
   

  Udział członków koła w analizach laboratoryjnych. Aktywny udział w konferencjach naukowych.

   

  Lista członków:
   

  1.Jakub Gesek, V rok
  2. Zuzanna Kita, IV rok
  3. Joanna Kirmuć IV rok
  4. Sewastianik Urszula III rok
  5. Nazaruk Diana III rok
  6. Jakoniuk Julia III rok
  7. Snarska Julia III rok
   

  Dodatkowa działalność:
   

  Udział w akcjach promocyjnych UMB m.in Noc w Muzeum, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, m.in. we współpracy z PTSF. Promowanie wiedzy na temat naturalnych surowców roślinnych, opartych na rzetelnej wiedzy naukowej. 

  Publikacje:

  New perspectives for the use of Potentilla alba rhizomes to treat thyroid gland impairments.Augustynowicz Daniel, Podolak Magdalena, Latté Klaus Peter, Tomczyk Michał. Planta Medica, 2021 : 87, 11 pp, 10.1055/a-1663-6461
  Flavonoids as inhibitors of human neutrophil elastase.Jakimiuk Katarzyna, Gesek Jakub, Atanasov Atanas G., Tomczyk Michał. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
  2021 : 36, 1, s. 1016-1028. doi: 10.1080/14756366.2021.1927006

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Bioassay-guided isolation and identification of antioxidant and antityrosinase rare flavonoid from Scleranthus perennis.Gesek Jakub, Jakimiuk Katarzyna.15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Białystok, 21-22 May, 2021.Gesek Jakub