• Ostatnia zmiana 06.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

   

  Kierownik jednostki:

   

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

   

  Opiekunowie koła naukowego:

   

  dr Marek Toczek

  mgr Aleksandra Kicman

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Jakub Kosidło, Analityka medyczna III rok

  e-mail: kosidlojakubwiktor1@gmail.com

  tel.: 795777049

   

  Profil prac naukowych:

   

  Badanie wpływu egzogennych i endogennych kannabinoidów na układ krążenia w warunkach fizjologicznych i patologicznych (nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne)


  Praca praktyczna:


  - uczestniczenie w eksperymentach in vitro/ex vivo (izolowane naczynia, serce, przedsionki serca) oraz w doświadczeniach in vivo na szczurach (po odbyciu kursu w ramach koła naukowego i uzyskaniu zezwolenia na uczestnictwo w doświadczeniach na zwierzętach)

  - udział w zbieraniu i opracowywaniu wyników

  - prezentacja wyników badań na studenckich konferencjach naukowych

  - pisanie publikacji naukowych

   

  Aktualni członkowie koła:

   

  Agata Świderska, Analityka Medyczna V rok

  Justyna Żebrowska, Analityka Medyczna IV rok

  Jakub Wiktor Kosidło, Analityka Medyczna III rok

   

  Publikacje: