Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

   

  Kierownik jednostki:

   

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr Marta Baranowska-Kuczko

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Anna Andruczyk, Farmacja, III rok

  e-mail: anna_andruczyk@wp.pl

  tel.: 664310659

   

  Profil prac naukowych:

   

  • Badanie wpływu egzogennych i endogennych kannabinoidów na układ krążenia w warunkach fizjologicznych i patologicznych (nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne)


  Praca praktyczna:

   

  - uczestniczenie w eksperymentach in vitro/ex vivo (izolowane naczynia, serce, przedsionki serca) oraz w doświadczeniach in vivo na szczurach (po odbyciu kursu w ramach koła naukowego i uzyskaniu zezwolenia na uczestnictwo w doświadczeniach na zwierzętach)

  - udział w zbieraniu i opracowywaniu wyników - prezentacja wyników badań na studenckich konferencjach naukowych - pisanie publikacji naukowych

   

  Aktualni członkowie koła:

   

  Jolanta Dudzikowska Farmacja Rok II

  Cezary Zembko Farmacja II rok

  Weronika Wojno Farmacja II rok

  Michał Tarasiuk Farmacja II rok

  Paulina Zyśk Farmacja III rok

  Anna Andruczyk Farmacja III rok

  Rafał Rydzewski Farmacja III rok

  Gabriela Zahor Farmacja III rok

   

  Publikacje: