• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

   

  Kierownik jednostki:

   

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

   

  Opiekunowie koła naukowego:

   

  mgr Marek Toczek
   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Patryk Remiszewski, farmacja V rok

  e-mail: patryk.remiszewski@wp.eu 

  tel.: 692-316-490
   

  Profil prac naukowych:
   

  • Znaczenie egzogennych i endogennych kannabinoidów w regulacji układu krążenia w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych.

  • Funkcje receptorów β1-adrenergicznych o niskim stanie powinowactwa w regulacji parametrów układu krążenia szczura

  • Udział wybranych receptorów presynaptycznych autonomicznego układu nerwowego w regulacji układu krążenia.


  Praca praktyczna:


  Metody in vitro:
  * badanie izometrycznej odpowiedzi skurczowej izolowanych naczyń krwionośnych człowieka (tętnica płucna) i zwierząt (tętnica krezkowa, nerkowa, płucna i aorta szczura) z pomocą kąpieli tkankowej i miografu drutowego;
  * badanie parametrów sercowych takich jak: ciśnienie skurczowe lewokomorowe, ciśnienie końcoworozkurczowe, szybkość narastania ciśnienia w jednostce czasu, częstość akcji serca, przepływ wieńcowy oraz zmian w EKG w izolowanym i perfundowanym sercu szczura – metoda Langendorffa.

  Metody in vivo:
  * badanie parametrów układu krążenia szczura na modelach szczura uśpionego i odrdzenionego (częstość akcji serca, ciśnienie krwi, przepływ krwi w tętnicy krezkowej i nerkowej szczura, ciśnienie skurczowe w lewej komorze serca);
  * badanie funkcji presynaptycznych i postsynaptycznych receptorów w układzie krążenia szczura (stymulacja elektryczna przedzwojowych włókien współczulnych unerwiających naczynia oporowe i serce szczura odrdzenionego);
  * badanie odruchu Bezolda-Jarischa;
  * doświadczalne modele patologiczne - ostre niedokrwienie mięśnia sercowego, wstrząs krwotoczny, wstrząs septyczny, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne;
  * operacje stereotaktyczne i podawanie badanych związków do określonych struktur mózgowych.

   

   

  Aktualni członkowie koła:

   

  1. Patryk Remiszewski, farmacja V rok ​

  2. Agata Semeniuk, farmacja III rok

  3. Joanna Motyka, analityka medyczna III rok

  4. Aleksandra Kicman, analityka medyczna III rok