• Ostatnia zmiana 29.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej

   

  Prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

   

  Opiekunowie Koła:

   

  dr n. med. Olga Martyna Koper

  dr n. med. Joanna Kamińska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Agata Świderska, analityka medyczna IV rok

  e-mail: agataswiderska97@gmail.com

  tel.: +48 695 098 667

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena stężeń chemokin i cytokin w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego, pacjentów z niepękniętymi tętniakami mózgu. Ocena parametrów biochemicznych w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz ocena odsetka procentowego komórek w preparatach cytologicznych płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych z kleszczowym zapaleniem mózgu. Zgłębienie tematyki diagnostyki laboratoryjnej zarażeń pasożytniczych.

   

  Praca praktyczna:

   

  Ocena stężeń chemokin i cytokin metodą ELISA. Wprowadzanie uzyskanych wyników do systemu operacyjnego Excel oraz wykonywanie obliczeń statystycznych w programie STATISTICA PL.

   

  Członkowie koła:

   

  1. Puszko Patrycja, Analityka Medyczna, III rok
  2. Katarzyna Maśluszczak, Analityka Medyczna, III rok
  3. Aleksandra Czech, Analityka Medyczna, IV rok
  4. Iwona Brzostowska, Analityka Medyczna, IV rok
  5. Agata Świderska, Analityka Medyczna, IV rok
  6. Diana Fiutowska, Analityka Medyczna, IV rok
  7. Agnieszka Ruczaj, Analityka Medyczna, V rok
  8. Gabriela Bogojło, Analityka Medyczna, V rok
  9. Justyna Tomaszewska, Analityka Medyczna, V rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. The CXCL8 index as the marker of unruptured intracranial aneurysm. Joanna Kamińska, Olga Martyna Koper, Karol Sawicki, Marek Jadeszko, Anna Bożym, Zenon Mariak, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, Laboratory Medicine at the Clinical Interface, Antalya, Turkey 10-13. 10. 2018, Antalya, Turkey Joanna Kamińska,
  Poster Presentation
  2. Cerebrospinal fluid and serum neudesin concentrations as potential novel biomarkers of primary brain tumor. Olga Martyna Koper, Joanna Kamińska, Anna Milewska, Karol Sawicki, Grzegorz Perestret , Zenon Mariak, Joanna Reszeć, Aleksandra Bojanowska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, Laboratory Medicine at the Clinical Interface, Antalya, Turkey 10-13. 10. 2018, Antalya, Turkey Joanna Kamińska, Poster Presentation
  3. PLGF and SFLT-1 as potential biomarkers panel useful in glioma diagnosis Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Kamińska Joanna, Sawicki Karol, Jadeszko Marek, Mariak Zenon, Bojanowska Aleksandra, Matowicka-Karna Joanna, Dymicka-Piekarska Violetta 3rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 19-23. 10. 2019, Barcelona, Spain Olga M. Koper-Lenkiewicz,
  Poster Presentation
  4. Can low cerebrospinal fluid S-100 protein concentration indicate the presence of unruptured intracranial aneurysm? - A preliminary study Kamińska Joanna, Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Sawicki Karol, Jadeszko Marek, Tomaszewska Justyna, Mariak Zenon, Matowicka-Karna Joanna, Dymicka-Piekarska Violetta 3rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 19-23. 10. 2019, Barcelona, Spain Joanna Kamińska, Poster Presentation
  5. Serum IFN-γ concentration in rheumatoid arthritis patients does not depend on the disease activity Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Gińdzieńska-Sieśkiewicz Ewa, Kamińska Joanna, Bożym Anna, Matowicka-Karna Joanna 3rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 19-23. 10. 2019, Barcelona, Spain Olga M. Koper-Lenkiewicz,
  Poster Presentation

   

  Publikacje naukowe:

   

  1. OM Koper-Lenkiewicz, J Kamińska, S Lewoniewska, E Wilińska. Rola bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy i bariery krew-mózg w utrzymaniu homeostazy ośrodkowego układu nerwowego. 2018;14(4):200-208 Polski Przegląd Neurologiczny
  2. A Bojanowska, A Bożym, OM Koper-Lenkiewicz, J Kamińska, H Kemona, J Matowicka-Karna. Diagnostyka laboratoryjna zarażeń Acanthamoeba spp. 2018;54(3):173-178 Diagnostyka Laboratoryjna
  3. J Kamińska, OM Koper-Lenkiewicz, J Tomaszewska, V Dymicka-Piekarska, J Matowicka-Karna. Standaryzacja badania osadu moczu 2019;1(1):11-15 Współczesna Medycyna Laboratoryjna