Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej .
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej

   

  Prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna

   

  Opiekunowie Koła:

   

  dr n. med. Olga M. Koper-Lenkiewicz
  dr n. med. Joanna Kamińska
  dr n. med. Justyna Dorf

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Karolina Gacuta, Analityka Medyczna, V rok, I stopnia

  e-mail: kuo9808@wp.pl

  tel.: +48505309297

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena stężenia gastrokiny (GKN1) w zależności od zakażenia H. pylory u pacjentów z rakiem żołądka.
  Ocena stężeń białek mielinowych Nogo-A i MAG w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy u pacjentów z guzami astocytarnymi mózgu w porównaniu do osób zdrowych.
  Ocena przydatności wskaźnika białko/kreatynina (PCR) w jednorazowej porcji moczu do wykrywania białkomoczu dobowego w przebiegu chorób nerek oraz innych przyczyn prowadzących do białkomoczu.
  Ocena stężenia IL-6 u chorych z niepękniętymi tętniakami mózgu.
  Ocena stresu oksydacyjnego i markerów stanu zapalnego w przebiegu COVID19.

   

  Praca praktyczna:

   

  Wykonywanie oznaczeń parametrów: GKN1, Nogo-A i MAG oraz eksperymentu do wykrycia zakażenia H. pylory przy użyciu metody ELISA. Wprowadzanie uzyskanych wyników do systemu operacyjnego Excel oraz wykonywanie obliczeń statystycznych w programie STATISTICA PL oraz GraphPad. Zbieranie danych dotyczących przebiegu zakażenia COVID19 i stworzenie bazy danych potrzebnej do dalszej analizy statystycznej.

   

  Członkowie koła:

   

  1. Izabela Modzelewska, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  2. Lidia Wernicka, Analityka Medyczna, IV r., I stopn
  ia
  3. Paulina Godlewska, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  4. Kamila Cymbalista, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  5. Ola Kądziela, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  6. Maria Marzewska, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  7. Agnieszka Sokołowska, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  8. Aleksandra Dyszkiewicz, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  9. Natalia Czarniak, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  10. Magdalena Samorajska, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  11. Jakub Kosidło, Analityka Medyczna, IV r., I stopnia
  12. Karolina Gacuta, Analityka Medyczna, V r. I stopnia
  13. Monika Cymek, Analityka Medyczna, V r., I stopnia
  14. Magdalena Dylewska, Analityka Medyczna, V r., I stopnia
  15. Stankiewicz Anna, Analityka Medyczna, V r., I stopnia
  16. Paulina Bajena, Analityka Medyczna, V r. I stopnia
  17. Karolina Czerwińska, Analityka Medyczna, V r., I stopnia
  18. Magdalena Fiedorczuk, Analityka Medyczna, V r., I stopnia

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  „Przydatność oznaczania stężeń białek mielinowych Nogo-A i MAG w guzach astrocytarnych mózgu”. Świderska Agata, Fiutowska Diana, Kamińska Joanna, Sawicki Karol, Milewska Anna J., Zińczuk Justyna, Matowicka-Karna Joanna, Dymicka-Piekarska Violetta, Mariak Zenon, Koper-Lenkiewicz Olga Martyna. . XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2021. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju." Lublin, 25-28 marca 2021 s. 77-78.
  Fundacja Tygiel : Lublin, 2021.03.25-28. Świderska Agata, Fiutowska Diana

  „Stężenie gastrokiny 1 (GKN1) u pacjentów z rakiem żołądka” Czech Aleksandra, Brzostowska Iwona, Kamińska Joanna, Zińczuk Justyna, Dymicka-Piekarska Violetta, Czyżewska Jolanta, Matowicka-Karna Joanna, Koper-Lenkiewicz Olga M., Reszeć Joanna. . XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2021. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju." Lublin, 25-28 marca 2021 s. 90-91. Fundacja Tygiel : Lublin, 2021.03.25-28, Czech Aleksandra, Brzostowska Iwona
   

  The CXCL8 index as the marker of unruptured intracranial aneurysm. Joanna Kamińska, Olga Martyna Koper, Karol Sawicki, Marek Jadeszko, Anna Bożym, Zenon Mariak, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, Laboratory Medicine at the Clinical Interface, Antalya, Turkey 10-13. 10. 2018, Antalya, Turkey Joanna Kamińska,
  Poster Presentation

  Cerebrospinal fluid and serum neudesin concentrations as potential novel biomarkers of primary brain tumor. Olga Martyna Koper, Joanna Kamińska, Anna Milewska, Karol Sawicki, Grzegorz Perestret , Zenon Mariak, Joanna Reszeć, Aleksandra Bojanowska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona. 5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, Laboratory Medicine at the Clinical Interface, Antalya, Turkey 10-13. 10. 2018, Antalya, Turkey Joanna Kamińska, Poster Presentation

  PLGF and SFLT-1 as potential biomarkers panel useful in glioma diagnosis Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Kamińska Joanna, Sawicki Karol, Jadeszko Marek, Mariak Zenon, Bojanowska Aleksandra, Matowicka-Karna Joanna, Dymicka-Piekarska Violetta 3rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 19-23. 10. 2019, Barcelona, Spain Olga M. Koper-Lenkiewicz,
  Poster Presentation

  Can low cerebrospinal fluid S-100 protein concentration indicate the presence of unruptured intracranial aneurysm? - A preliminary study Kamińska Joanna, Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Sawicki Karol, Jadeszko Marek, Tomaszewska Justyna, Mariak Zenon, Matowicka-Karna Joanna, Dymicka-Piekarska Violetta 3rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 19-23. 10. 2019, Barcelona, Spain Joanna Kamińska, Poster Presentation

  Serum IFN-γ concentration in rheumatoid arthritis patients does not depend on the disease activity Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Gińdzieńska-Sieśkiewicz Ewa, Kamińska Joanna, Bożym Anna, Matowicka-Karna Joanna 3rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 19-23. 10. 2019, Barcelona, Spain Olga M. Koper-Lenkiewicz,
  Poster Presentation

   

  Publikacje naukowe:

  „Diagnostic utility of protein to creatinine ratio (P/C ratio) in spot urine sample within routine clinical practice”. Kamińska Joanna, Dymicka-Piekarska Violetta, Tomaszewska Justyna*, Matowicka-Karna Joanna, Koper-Lenkiewicz Olga Martyna. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. 2020: 57, 5, s. 345-364. Impact Factor: 6.250, Punktacja MNiSW: 140.000.

  OM Koper-Lenkiewicz, J Kamińska, S Lewoniewska, E Wilińska. Rola bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy i bariery krew-mózg w utrzymaniu homeostazy ośrodkowego układu nerwowego. 2018;14(4):200-208 Polski Przegląd Neurologiczny

  A Bojanowska, A Bożym, OM Koper-Lenkiewicz, J Kamińska, H Kemona, J Matowicka-Karna. Diagnostyka laboratoryjna zarażeń Acanthamoeba spp. 2018;54(3):173-178 Diagnostyka Laboratoryjna

  J Kamińska, OM Koper-Lenkiewicz, J Tomaszewska, V Dymicka-Piekarska, J Matowicka-Karna. Standaryzacja badania osadu moczu 2019;1(1):11-15 Współczesna Medycyna Laboratoryjna
   

  Koper-Lenkiewicz OM, Ruczaj A, Bogojło G, Jurczak AK, Kamińska J, Dymicka-Piekarska V, Kowalewska E, Tryniszewska E, Matowicka-Karna J. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego - błąd przedlaboratoryjny i laboratoryjny. Współczesna Medycyna Laboratoryjna 2019;1(4):199-205. MNiSW: 5.000
   

  Koper-Lenkiewicz OM, Bojanowska A, Kubiszewska I, Kamińska J, Zińczuk J, Matowicka-Karna J. Kleszczowe zapalenie mózgu - czynnik etiologiczny, epidemiologia, diagnostyka laboratoryjna. Współczesna Medycyna Laboratoryjna 2019;1(4):167-173. MNiSW: 5.000
   

  Koper-Lenkiewicz OM, Kamińska J, Wilińska E, Milewska A, Lewoniewska S, Tomaszewska J, Zińczuk J, Dymicka-Piekarska V, Matowicka-Karna J. Factors associated with erythrocyte count and hemoglobin concentration in men and women with type 2 diabetes. Diagnostyka Laboratoryjna 2019;55(3):199-208. MNiSW: 5.000