Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Syntezy i Technologii Środków Leczniczych.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Syntezy i Technologii Środków Leczniczych

   

  Kierownik jednostki:

   

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr n. farm. Robert Czarnomysy

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Dominik Radomski, farmacja V rok

  e-mail: d.radomski@post.pl

   

  tel.: 857485700


  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe obejmują projektowanie i syntezę nowych leków przeciwnowotworowych. Skupiają się one również nad badaniami oddziaływań molekularnych otrzymanych związków z białkami i kwasami nukleinowymi przy wykorzystaniu metod modelowania cząsteczkowego i innych metod biofizycznych oraz biochemicznych.

   

  Praca praktyczna: 

  Praca praktyczna obejmuje hodowle in vitro, jak również wykonywanie oznaczeń biochemicznych przy użyciu cytometru przepływowego oraz mikroskopu fluorescencyjnego.


  Dodatkowa działalność:

  Ze względu na okres pandemii członkowie SKN nie uczestniczyli w roku akademickim 2020/2021 w żadnych wydarzeniach typu festiwale, wolontariat, itp. Jednakże już w obecnym roku akademickim planujemy, że będą uczestniczyć w warsztatach w ramach akcji Studiuj w UMB oraz Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

  Członkowie koła:

   

  1. Aleksandra Nidzgorska, FARMACJA, V rok
  2. Dominik Radomski, FARMACJA, VI rok
  3. Iga Nawrocka, FARMACJA, V rok
  4. Katarzyna Misiuk, FARMACJA, V rok
  5. Patryk Zalewski, FARMACJA, V rok
  6. Paweł Foryś, FARMACJA, V rok
  7. Sebastian Sitarz, FARMACJA, IV rok
  8. Gabriela Lewandowska, FARMACJA, IV rok
  9. Adrianna Kwiatkowska, FARMACJA, IV rok
  10. Aleksandra Daniluk, FARMACJA, IV rok
  11. Julia Gumieniuk, FARMACJA, IV rok


  Publikacje naukowe:

  Selenium compounds as novel potential anticancer agents. Radomska Dominika, Czarnomysy Robert, Radomski Dominik*, Bielawski Krzysztof. International Journal of Molecular. 2021: 22, 3, 27 pp., Article ID: 1009. IF= 5,924, MNiSW = 140.

  Selenium as a bioactive micronutrient in the human diet and its cancer chemopreventive activity. Radomska Dominika, Czarnomysy Robert, Radomski Dominik*, Bielawska Anna, Bielawski Krzysztof. Nutrients. 2021: 13, 5, 25 pp., Article ID: 1649. IF= 5,717, MNiSW = 140.
   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Evaluation of biological activity of novel selenoesters in MCF-7 human breast cancer cells. Radomska Dominika, Radomski Dominik*, Szymanowska Anna, Czarnomysy Robert, Bielawski Krzysztof. X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 3-5 września 2021. DOMINIKA RADOMSKA

  Molecular basis of antitumor activity of novel transition metal complexes with berenil and nitroimidazole. Czarnomysy Robert, Radomska Dominika, Muszyńska Anna, Hermanowicz Justyna, Radomski Dominik*, Bielawski Krzysztof. X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 3-5 września 2021. ROBERT CZARNOMYSY


  Evaluation of pro-apoptotic activity of novel derivatives of 1,2,4-triazine sulfonamides in DLD-1colon cancer cells. Radomski Dominik*, Radomska Dominika, Szymanowska Anna, Czarnomysy Robert, Bielawski Krzysztof, Bielawska Anna. Ninth International Conference on Radiation in Various Fields of Research, Herceg Novi, Montenegro, June 14-18, 2021.DOMINIK RADOMSKI*

  Anticancer activity of novel selenoesters in MCF-7 and MDA-MB-231 human breast cancer cells. Radomska Dominika, Radomski Dominik*, Czarnomysy Robert, Bielawski Krzysztof. Ninth International Conference on Radiation in Various Fields of Research, Herceg Novi, Montenegro, June 14-18, 2021. DOMINIKA RADOMSKA


  Anticancer effect of 1,2-diazole-platinum(II) complexes in human breast cancer cells. Marcin Gębala, Robert Czarnomysy, Anna Muszyńska, Krzysztof Bielawski. 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18th may 2019. Marcin Gębala