Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 28.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  1. Wiedza pacjentów gabinetów stomatologicznych na temat wpływu palenia papierosów na stan jamy ustnej- doniesienia wstępne. Autorzy: Michał Żarowiak, Marta Jarzębska, Izabela Zieniewska, Anna Byczuk. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Kierunki Przyrodnicze i Medyczne. Lublin 22- 23.11.2014r. Osoba wygłaszająca: Michał Żarowiak

  2. Zdrowie jamy ustnej a palenie papierosów-ocena świadomości pacjentów gabinetów stomatologicznych. Autorzy: Marta Jarzębska, Michał Żarowiak, Michalina Kozikowska , Katarzyna Miziak V Podlaskie Zimowe Spotkanie ze Stomatologią Praktyczną. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku, Turośń Kościelna 14-15.02.2015r Osoba wygłaszająca: Marta Jarzębska

  3. Profilaktyka próchnicy na terenie szkoły - badania ankietowe pielęgniarek z województwa warmińskomazurskiego. Autorzy: Katarzyna Miziak, Michał Żarowiak, Marta Jarzębska, Anna Byczuk, Joanna Bagińska. V Podlaskie Zimowe Spotkanie ze Stomatologią Praktyczną. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku, Turośń Kościelna 14-15.02.2015r Osoba wygłaszająca: Katarzyna Miziak

  4. Oral hygiene habits - survey of schoolchildren and students. Autorzy: Anna Byczuk, Michał Żarowiak, Marta Jarzębska, Katarzyna Miziak 10th Bialystok International medical Congress for Young Scientists. 14-16 maja 2015 Białystok Osoba wygłaszająca: Anna Byczuk

  5. Czynniki wpływające na wybór przez uczniów szkół średnich i studentów środków do higieny jamy ustnej. Barbara Malicka, Michał Żarowiak, Martyna Bator, Michalina Kozikowska, Izabella Matyszkiewicz, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku „Podlaskie VI Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną”, Turośń Kościelna 13-14 luty 2016 r. Barbara Malicka

  6. Zaburzenia układu stomatognatycznego podczas gry na instrumentów dętych. Izabella Matyszkiewicz, Barbara Malicka, Rafał Mateuszuk, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku „Podlaskie VI Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną”, Turośń Kościelna 13-14 luty 2016 r., Izabella Matyszkiewicz

  7. The influence of playing wind instruments on the condition of the stomatognathic system- a survey among musicians. Izabella Matyszkiewicz, Rafał Mateuszuk, Barbara Malicka, Dagmara Nowak. 3rd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 2 – 3 grudnia 2016 r.

  8. Znajomość zasad stomatologii minimalnie interwencyjnej (MID) wśród studentów stomatologii - badania ankietowe.
  Kamil Tworkowski, Joanna Bagińska. Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa - Dental News XIII "Trendy Stomatologii Praktycznej" Poznań, 7 kwietnia 2019.

  9. Tworkowski Kamil, Gąsowska Ewelina, Baryła Dorota, Gabiec Katarzyna. Supernumerary teeth - literature review. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. 2020 : 14, 1, s. 18-21. 20 punktów MNiSW 

  10. Czy pielęgniarki szkolne mają wiedzę na temat zapobiegania próchnicy zębów? Tworkowski Kamil, Baryła Dorota, Koprzak Marta, Gąsowska Ewelina, Bagińska Joanna. Czy pielęgniarki szkolne mają wiedzę na temat zapobiegania próchnicy zębów? w: Problemy promocji zdrowia. Red. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Michalina Krzyżak, Agnieszka Paszko, Mateusz Maciejczyk, Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020. s: 91-98, 20 punktów MNiSW

  11. Mrozińska Agata, Mastej Aleksandra, Słomska Agata, Siwicka Natalia, Stokowska Ewa, Kobus Agnieszka, Bagińska Joanna. Czy Internet może być źródłem wiedzy o urazach zębów? W: Problemy promocji zdrowia. Red. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Michalina Krzyżak, Agnieszka Paszko, Mateusz Maciejczyk Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020, 20. s: 99-111, punktów MNiSW