• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  1. Wiedza pacjentów gabinetów stomatologicznych na temat wpływu palenia papierosów na stan jamy ustnej- doniesienia wstępne. Autorzy: Michał Żarowiak, Marta Jarzębska, Izabela Zieniewska, Anna Byczuk. Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Kierunki Przyrodnicze i Medyczne. Lublin 22- 23.11.2014r. Osoba wygłaszająca: Michał Żarowiak

  2. Zdrowie jamy ustnej a palenie papierosów-ocena świadomości pacjentów gabinetów stomatologicznych. Autorzy: Marta Jarzębska, Michał Żarowiak, Michalina Kozikowska , Katarzyna Miziak V Podlaskie Zimowe Spotkanie ze Stomatologią Praktyczną. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku, Turośń Kościelna 14-15.02.2015r Osoba wygłaszająca: Marta Jarzębska

  3. Profilaktyka próchnicy na terenie szkoły - badania ankietowe pielęgniarek z województwa warmińskomazurskiego. Autorzy: Katarzyna Miziak, Michał Żarowiak, Marta Jarzębska, Anna Byczuk, Joanna Bagińska. V Podlaskie Zimowe Spotkanie ze Stomatologią Praktyczną. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku, Turośń Kościelna 14-15.02.2015r Osoba wygłaszająca: Katarzyna Miziak

  4. Oral hygiene habits - survey of schoolchildren and students. Autorzy: Anna Byczuk, Michał Żarowiak, Marta Jarzębska, Katarzyna Miziak 10th Bialystok International medical Congress for Young Scientists. 14-16 maja 2015 Białystok Osoba wygłaszająca: Anna Byczuk

  5. Czynniki wpływające na wybór przez uczniów szkół średnich i studentów środków do higieny jamy ustnej. Barbara Malicka, Michał Żarowiak, Martyna Bator, Michalina Kozikowska, Izabella Matyszkiewicz, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku „Podlaskie VI Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną”, Turośń Kościelna 13-14 luty 2016 r. Barbara Malicka

  6. Zaburzenia układu stomatognatycznego podczas gry na instrumentów dętych. Izabella Matyszkiewicz, Barbara Malicka, Rafał Mateuszuk, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Białymstoku „Podlaskie VI Zimowe Spotkania ze Stomatologią Praktyczną”, Turośń Kościelna 13-14 luty 2016 r., Izabella Matyszkiewicz

  7. The influence of playing wind instruments on the condition of the stomatognathic system- a survey among musicians. Izabella Matyszkiewicz, Rafał Mateuszuk, Barbara Malicka, Dagmara Nowak. 3rd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 2 – 3 grudnia 2016 r.

  8. Znajomość zasad stomatologii minimalnie interwencyjnej (MID) wśród studentów stomatologii - badania ankietowe.
  Kamil Tworkowski, Joanna Bagińska. Studencka i Doktorancka Sesja Naukowa - Dental News XIII "Trendy Stomatologii Praktycznej" Poznań, 7 kwietnia 2019.