Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 23.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:

  1. Joanna Zajkowska, Monika Król, Paulina Woźniewska- Infekcyjne przyczyny uszkodzenia splotu ramiennego a zespół Parsonage’a-Turnera 2017,  tom 12 nr 4, str. 29-37 Neurologia po dylomie 3 pkt MNiSW

  2. Monika Emilia Król, Paulina Woźniewska, Daniel Falkowski, Joanna Zajkowska Kleszczowe zapalenie mózgu- epidemiologia, patogeneza i aspekty kliniczne  Część II, str.57-62, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 4 pkt MNiSW (monografia)

  3. Monika Emilia Król, Paulina Woźniewska, Anna Kamieńska, Joanna Zajkowska,Autoimmunologiczne zapalenie mózgu i neurologiczne zespoły paranowotworowe- patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka i możliwości terapeutyczne, Część II, str. 49-56; Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce,4 pkt MNiSW (monografia)

  4. Evaluation of chosen cytokine levels among patients with herpes zoster as ability to provide immune response. Agata Zajkowska, Adam Garkowski, Renata Świerzbińska, Alina Kułakowska, Monika Emilia Król, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Nowicka-Ciełuszecka, Sławomir Pancewicz, Piotr Czupryna, Anna Moniuszko, Joanna Zajkowska 2016 : 11, 3, e0150301 PLoS ONE

  5. Joanna Zajkowska, Monika Król, Daniel Falkowski, Norina Syed, Anna Kamieńska Capnocytophaga canimorsus - an underestimated danger after dog or cat bite - review of literature = Capnocytophaga canimorsus - niedoceniane zagrożenie po ugryzieniu przez psa lub kota - przegląd piśmiennictwa. 2016 : 70, 2, s. 289-295, Przegląd Epidemiologiczny/ Epidemiological Review

  6. Evaluation of hyponatraemia in patients with tick-borne encephalitis - a preliminary study, Autorzy: Piotr Czupryna, Anna Moniuszko, Adam Garkowski, Sławomir Pancewicz, Katarzyna Guziejko, Joanna Zajkowska,  Ticks and Tick-borne diseases; IF – 2.878, MNiSW=25, Nr stron: 5(3), s. 284-286; Data opublikowania: 2014

  7. Infectious spondylodiscitis - a case series analysis, Autorzy: Garkowski Adam, Zajkowska Agata, Czupryna Piotr, Łebkowski Wojciech, Letmanowski Michał, Gołębicki Paweł, Moniuszko Anna, Ustymowicz Andrzej, Pancewicz Sławomir, Zajkowska Joanna, Nazwa czasopisma: Advances in Medical Sciences; IF – 0.964, MNiSW=15, Nr stron:59(1),   s. 57-60, Data opublikowania: 2014

  8. Vasculitis and stroke due to Lyme neuroborreliosis - a review, Autorzy: Joanna Zajkowska, Adam Garkowski, Anna Moniuszko, Piotr Czupryna, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Eugeniusz Tarasow, Andrzej Ustymowicz, Wojciech Łebkowski, Sławomir Pancewicz, Nazwa czasopisma: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, IF – 1.64, MNiSW=15, Nr stron:1-6; Data opublikowania: 2014

  9. Listerial rhombencephalitis in an immunocompetent woman, Autorzy: Czupryna Piotr, Zajkowska Agata, Garkowski Adam, Pancewicz Sławomir, Guziejko Katarzyna, Moniuszko Anna, Zajkowska Joanna, Nazwa czasopisma: Case Reports in Neurological Medicine, Nr stron:(Volume 2014, article ID: 674321, 4 pages); Data opublikowania: 2014

  10. Wścieklizna - niedoceniane zagrożenie, Autorzy: Adam Garkowski, Anna Moniuszko, Nazwa czasopisma: Neurologia po Dyplomie, MNiSW=3, Nr stron: 9(3), s. 46-52, Data opublikowania: 2014

  11. Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia, Autorzy: Adam Garkowski, Alina Kułakowska,  Joanna Zajkowska, Nazwa czasopisma: Neurologia po Dyplomie, MNiSW=3, Nr stron: 9(2), s. 23-26, Data opublikowania: 2014

  12. Zakażenia kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych – trudności diagnostyczne, Autorzy: Joanna Zajkowska, Adam Garkowski, Wojciech J. Łebkowski, Nazwa czasopisma: Neurologia po Dyplomie, MNiSW=3, Nr stron: 8(6), s. 15-23, Data opublikowania: 2013, Rozdział w książce

  13. Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą (Vipera berus) – epidemiologia, objawy kliniczne, przegląd metod leczenia, Autorzy: Joanna Zajkowska, Adam Garkowski, Nazwa książki:Vademecum wybranych chorób odzwierzęcych w środowisku leśnym. Red. naukowa M. Skorupski, A. Wierzbicka, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Nr stron: 50-60, Data opublikowania: 2014

  14. Vipera berus bites in Eastern Poland - a retrospective analysis of 15 case studies. Adam Garkowski, Piotr Czupryna, Agata Zajkowska, Sławomir Pancewicz, Anna Moniuszko, Maciej  Kondrusik, Sambor Grygorczuk, Paweł Gołębicki, Michał Letmanowski, Joanna Zajkowska. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012;19(4):793-7, data opublikowania - 01.12.2012 r.

  15. Madelung’s disease in a patient with chronic alcohol abuse. Agata Zajkowska, Adam Garkowski, Piotr Czupryna, Anna Moniuszko, Sławomir Pancewicz, Joanna Zajkowska. Archives of Medical Science, 2013, 1 - 2. Data opublikowania - 08.08. 2013 r.

  16. Patients with sepsis in Infectious Diseases Department in years 1997-2010 – epidemiology and clinical features. Piotr Czupryna, Adam Garkowski, Anna Moniuszko, Sławomir Pancewicz, Aleksandra Ciemerych, Joanna Zajkowska. Przegląd Epidemiologiczny2013;67(3):429-434. Data opublikowania - 01.08.2013 r.

  17. Tuberculoma of the central nervous system - a case report . Adam Garkowski, Anna Moniuszko, Andrzej Ustymowicz, Sławomir Pancewicz, Piotr Czupryna, Waldemar Krupa, Joanna Zajkowska. Przegląd Epidemiologiczny. 2013;67(1):23-7, data opublikowania - 01.03.2013 r.

   

  2019:

   

  NEUROLOGIA PO DYPLOMIE, Neurosarkoidoza, Bartłomiej Borawski, Beata Kuklińska, Karolina Sobieszuk, Joanna Zajkowska, Medical Tribune, Polska, Warszawa, wyd. 05.2019 (05.2019), pISSN 1734-8668, Punktacja MNiSW: 3.000

  MEDYCYNA PO DYPLOMIE, Choroby wywoływane przez stawonogi Część 1: Owady Błonkoskrzydłe, Bartłomiej Borawski, Joanna Zajkowska, Medical Tribune, Polska, Warszawa, wyd. 07.2019 (07.2019), eISSN 1689-4332, Punktacja MNiSW: 5.000

  PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY, Outbreak of alimentary tick-borne encephalitis in Podlaskie voivodeship, Poland, Bartłomiej Borawski, Monika Emilia Król, Anna Nowicka-Ciełuszecka, Jadwiga Tarasiuk, Joanna Zajkowska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Polska, Warszawa, wyd. 08.2019 (08.2019), ISSN 0033-2100, Punktacja MNiSW: 40 punktów (nowa lista)

  MEDYCYNA PO DYPLOMIE, Choroby wywoływane przez stawonogi Część 2: muchówki, komary i kleszcze, Bartłomiej Borawski, Joanna Zajkowska, Anna Moniuszko, Medical Tribune, Polska, Warszawa, wyd. 09.2019 (09.2019), eISSN 1689-4332 Punktacja MNiSW: 5.000

  NEUROLOGIA PO DYPLOMIE, Objawy neurologiczne choroby IgG4-zależnej, Bartłomiej Borawski, Joanna Zajkowska, Medical Tribune, Polska, Warszawa, wyd. 09.2019 (09.2019), pISSN 1734-8668, Punktacja MNiSW: 3.000