Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  „Gastroesophageal reflux symptoms characteristics and their association with reflux, pH and impedance monitoring parameters”, Martyna Oszmian, Emilia Chowańska, Juvenes pro Medicina, Łódź, dn. 14.05.2021r., Martyna Oszmian

  "Weight loss, regardless of its size, achieved with intragastric balloon therapy has beneficial effects on serum metabolic and liver function parameters.", Ewa Płonowska, Katarzyna Tarasiuk, Juvenes pro Medicina, Łódź, dn. 14.05.2021r., Ewa Płonowska

  „The expression of Ras protein in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and chronic pancreatitis (CP).” ; Joanna Kudraszew, Karolina Jaroszek ; 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists ;24-26 kwiecień 2014; Joanna Kudraszew

  ”The practical use of endoscopic simulators in teaching process of medical students” ; Joanna Kudraszew , Karolina Jaroszek; 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists ; Joanna Kudraszew

  Quality Indicators for Colonoscopy, Katarzyna Szymańska, Magdalena Kujawa, Agnieszka Stawicka, Bartosz Pałdyna, 8'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientist ,  Białystok 12-13.04.2013, Katarzyna Szymańska

  Acute gastrointestinal bleeding as an acute-on-chronic-liver failure (ACLF) trigger in patients with cirrhosis, Marta Zaborowska, Maria Mazur, Żaneta Jankowska, Alicja Kozań, Edyta Mermer, 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Białystok, Marta Zaborowska
  Endoscopic treatement of bronchoesophageal fistula with the use of a Vicryl mesh and fibrin glue - case report, Maria Mazur, Alicja Kozań, 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Białystok, Maria Mazur

  COMPARISON OF THE LOCALLY EFFICACY OF 10-DAYS BISMUTH QUADRUPLE THERAPY AND TRIPLE THERAPY IN ERADICATION OF HELICOBACTER PYLORI, autorzy: Patryk Gugnacki, Maryla Romaniuk, Aleksandra Tokarewicz, Patrycja Makarewicz, nazwa konferencji: Riga Stradiņš University International Student Conference 2019, 4-5.04.2019 r. Ryga, osoba wygłaszająca: Patryk Gugnacki

  THE EFFECTIVENESS OF THE 10-DAYS TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI IN PODLASKIE VOIVODSHIP, autorzy: Patrycja Makarewicz, Aleksandra Tokarewicz, Maryla Romaniuk, Patryk Gugnacki, nazwa konferencji: Juvenes Pro Medicina 2019, 24-25.05.2019 r. Łódź, osoba wygłaszająca: Patrycja Makarewicz

   

  Nagrody:

  „Gastroesophageal reflux symptoms characteristics and their association with reflux, pH and impedance monitoring parameters”, Martyna Oszmian, Emilia Chowańska, Juvenes pro Medicina, Łódź, dn. 14.05.2021r., Martyna Oszmian

  „The expression of RAS protein in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and chronic pancreatitis (CP).” Joanna Kudraszew , Karolina Jaroszek, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists , Białystok 24-26 kwiecień 2014, Joanna Kudraszew

  Quality Indicators for Colonoscopy; Katarzyna Szymańska, Magdalena Kujawa, Agnieszka Stawicka, Bartosz Pałdyna ; 8'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientist ; Białystok 12-13.04.2013; Katarzyna Szymańska

  Acute gastrointestinal bleeding as an acute-on-chronic-liver failure (ACLF) trigger in patients with cirrhosis, Marta Zaborowska, Maria Mazur, Żaneta Jankowska, Alicja Kozań, Edyta Mermer, 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Białystok, Marta Zaborowska