• Ostatnia zmiana 29.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. „The expression of Ras protein in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and chronic pancreatitis (CP).” ; Joanna Kudraszew, Karolina Jaroszek ; 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists ;24-26 kwiecień 2014; Joanna Kudraszew

  2. ”The practical use of endoscopic simulators in teaching process of medical students” ; Joanna Kudraszew , Karolina Jaroszek; 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists ; Joanna Kudraszew

  3. Quality Indicators for Colonoscopy, Katarzyna Szymańska, Magdalena Kujawa, Agnieszka Stawicka, Bartosz Pałdyna, 8'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientist ,  Białystok 12-13.04.2013, Katarzyna Szymańska

  4. Acute gastrointestinal bleeding as an acute-on-chronic-liver failure (ACLF) trigger in patients with cirrhosis, Marta Zaborowska, Maria Mazur, Żaneta Jankowska, Alicja Kozań, Edyta Mermer, 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Białystok, Marta Zaborowska
  5. Endoscopic treatement of bronchoesophageal fistula with the use of a Vicryl mesh and fibrin glue - case report, Maria Mazur, Alicja Kozań, 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Białystok, Maria Mazur

   

  Nagrody:

  1. „The expression of RAS protein in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) and chronic pancreatitis (CP).” Joanna Kudraszew , Karolina Jaroszek, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists , Białystok 24-26 kwiecień 2014, Joanna Kudraszew

  2. Quality Indicators for Colonoscopy; Katarzyna Szymańska, Magdalena Kujawa, Agnieszka Stawicka, Bartosz Pałdyna ; 8'th Bialystok International Medical Congress for Young Scientist ; Białystok 12-13.04.2013; Katarzyna Szymańska

  3. Acute gastrointestinal bleeding as an acute-on-chronic-liver failure (ACLF) trigger in patients with cirrhosis, Marta Zaborowska, Maria Mazur, Żaneta Jankowska, Alicja Kozań, Edyta Mermer, 13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Białystok, Marta Zaborowska