Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Complications of aneurismal bone cyst and limb lengthening- a case report.; J. Sienkiewicz, T. Guszczyn, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22 kwietnia 2017r., Białystok

  2. New chance for patients with massive irreparable rotator cuff tear- case report.; A. Góralczyk, K. Hermanowicz, I Studencka Konferencja Ortopedyczna, 22 września 2017r., Gdańsk

  3. Low back pain and its influence on injury risk among surgeons.; A. Góralczyk, K. Danowska, A.G. Wójcik, M. Trzeciak, F. Schirmer, T. Guszczyn, P. Konarzewski, R. Terlikowski,  I Studencka Konferencja Ortopedyczna, 22 września 2017r., Gdańsk

  4. Ankle sprains among volleyball players and their influence on body stability and ankle joint proprioception.; T. Mrozek, A. Góralczyk, A. G. Wójcik, J. Sienkiewicz, T. Guszczyn, P. Konarzewski, R. Terlikowski,  I Studencka Konferencja Ortopedyczna, 22 września 2017r., Gdańsk         

  5. The use of platelet rich plasma in the treatment of the Osgood-Schlatter disease. Autorzy: Justyna Sienkiewicz, Katarzyna Szymborska, Magdalena Trzeciak, Piotr Malesa, Piotr Krzemiński, Tomasz Guszczyn. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 24 – 26.04.2014 Białystok; Justyna Sienkiewicz

  6. Results of the treatment of femur shaft fracture in children in long-term evaluation; Krzysztof Domiński (osoba wygłaszająca), Andrzej Zalewski, Tomasz Guszczyn, 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists 12-13.04.2013r. w Białymstoku

  7. Reconstruction of the anterior cruciate ligament in young adults; Aleksandra Parol (osoba wygłaszająca), Magdalena Małowiecka, Tomasz Guszczyn, 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists 12-13.04.2013r. w Białymstoku

   

   

  Nagrody:

  1. The use of platelet rich plasma in the treatment of the Osgood-Schlatter disease. Autorzy: Justyna Sienkiewicz, Katarzyna Szymborska, Magdalena Trzeciak, Piotr Malesa, Piotr Krzemiński, Tomasz Guszczyn. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 24 – 26.04.2014 Białystok; Justyna Sienkiewicz

  2. Results of the treatment of femur shaft fracture in children in long-term evaluation; Krzysztof Domiński (osoba wygłaszająca), Andrzej Zalewski, Tomasz Guszczyn, 8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 12-13.04.2013 Białystok