Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 29.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:
  Hermanowicz K, Góralczyk A, Malinowski K, Jancewicz P, Domżalski ME. Long Head
  Biceps Tendon-Natural Patch for Massive Irreparable Rotator Cuff Tears. Arthrosc
  Tech. 2018 Apr 9;7(5):e473-e478;
  Hermanowicz K, Góralczyk A, Malinowski K, Jancewicz P. Arthroscopic
  Posterolateral Corner Stabilization With Popliteus Tenodesis. Arthrosc Tech. 2018
  May 28;7(6):e669-e674