Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:

   

  1. Circulating hematopoietic (HSC) and very-small embryonic like (VSEL) stem cells in newly diagnosed childhood diabetes type 1 - novel parameters of beta cell destruction/regeneration balance and possible prognostic factors of future disease course,   Jamiołkowska-Sztabkowska Milena, Grubczak Kamil, Starosz Aleksandra, Krętowska-Grunwald Anna, Krętowska Magdalena(*), Parfienowicz Zuzanna(*), Moniuszko Marcin, Bossowski Artur, Głowińska-Olszewska Barbara, Stem Cell Reviews and Reports, 2021.09.12; IF 5.739

   

  2. Overwiev on adverse reactions associated with CTLA-4/PD-1 blocking immunotherapy, Krętowska Anna, Grunwald Cezary Adam, Tynecka Marlena., Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 1. Redakcja Naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny., . s. 93-97, Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019, Punktacja MNiSW: 5.000

  3. Extensive review on the application of nanoparticles in medicine, Krętowska Anna, Kamińska Jowita Bianka, Grunwald Cezary Adam, Tynecka Marlena., Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Medycyna i technologia., s. 58-62, Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019, Punktacja MNiSW: 5.000

   

  4. „Cell-to-cell contact with colon cancer, but not breast cancer, cell lines results in activation of CD4+ T cells and decrease in NK cell numbers; autorzy: Martyna Muśko, Karolina Kiśluk, Magdalena Maciaszek, Izabela Popławska, Urszula Radzikowska, Paulina Singh, Kamil Grubczak;  9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, osoba prezentująca: Martyna Musko

   

  5. “Different patterns of cell-to-cell interactions among breast cancer and colon cancer cell lines and monocyte subsets”, autorzy: Karolina Kisluk, Martyna Muśko, Izabela Popławska, Magdalena Maciaszek, Paulina Singh, Urszula Radzikowska, Kamil Grubczak, the 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, osoba prezentująca: Karolina Kiśluk

   

  6. Monika Zbucka-Krętowska, Izabela Popławska, Anna Krętowska, Marcin Moniuszko, Kamil Grubczak, Short-term in vitro effects of bisphenol A activity on phenotype and function of peripheral blood immune system cells., Food and Chemical Toxicology, Elsevier, Food Chem Toxicol. 2017 Dec, p-ISSN: 0278-6915, e-ISSN: 1873-6351, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.977