• Ostatnia zmiana 07.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:

  1. Overwiev on adverse reactions associated with CTLA-4/PD-1 blocking immunotherapy, Krętowska Anna, Grunwald Cezary Adam, Tynecka Marlena., Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część 1. Redakcja Naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny., . s. 93-97, Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019, Punktacja MNiSW: 5.000

  2. Extensive review on the application of nanoparticles in medicine, Krętowska Anna, Kamińska Jowita Bianka, Grunwald Cezary Adam, Tynecka Marlena., Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Medycyna i technologia., s. 58-62, Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019, Punktacja MNiSW: 5.000

   

  3. „Cell-to-cell contact with colon cancer, but not breast cancer, cell lines results in activation of CD4+ T cells and decrease in NK cell numbers; autorzy: Martyna Muśko, Karolina Kiśluk, Magdalena Maciaszek, Izabela Popławska, Urszula Radzikowska, Paulina Singh, Kamil Grubczak;  9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, osoba prezentująca: Martyna Musko

  4. “Different patterns of cell-to-cell interactions among breast cancer and colon cancer cell lines and monocyte subsets”, autorzy: Karolina Kisluk, Martyna Muśko, Izabela Popławska, Magdalena Maciaszek, Paulina Singh, Urszula Radzikowska, Kamil Grubczak, the 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, osoba prezentująca: Karolina Kiśluk

  5. 1. Monika Zbucka-Krętowska, Izabela Popławska, Anna Krętowska, Marcin Moniuszko, Kamil Grubczak, Short-term in vitro effects of bisphenol A activity on phenotype and function of peripheral blood immune system cells., Food and Chemical Toxicology, Elsevier, Food Chem Toxicol. 2017 Dec, p-ISSN: 0278-6915, e-ISSN: 1873-6351, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.977