Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. „Effect of IL-6 deficiency on age-related lipofuscin accumulation in discrete structures of the mouse brain”. Marta Zaborowska, Marta Rydzewska, Bogumiła Szewczak, Emil B. Rozenek.  12th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, Poland. 20-22.04.2017, Białystok, Medical University of Białystok, Poland. Marta Zaborowska

  2. „Lack of interleukin 6 does not reduce arterial blood pressure in sedentary mice.”,Natalia Drobek, 11th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Poland, 05-07.05.2016, Białystok, Medical University of Bialystok, Poland., Natalia Drobek

  3.  Interleukin-6 deficiency facilitates spatial and recognition memory in senescent mice., Bartosz Potrzebowski, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, Białystok, Medical University of Bialystok, Poland, Bartosz Potrzebowski

  4. Interleukin-6 deficiency attenuates spatial memory in young but not in old mice. / Znaczenie intereukiny 6 w pamięci przestrzennej u młodych i starych myszy.; Bartosz Potrzebowski, Przemysław Żuk, Mariusz Kozak, Mariusz Smętek; 8th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 12-13.04.2013, Białystok, Medical University of Bialystok, Poland, Bartosz Potrzebowski

   

   

  Nagrody: nie dotyczy