• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Prace wygłoszone na konferencjach

    1. Dental technicians' assessment of interaction between dentist and dental technician in a dental team based on questionnaire analysis - preliminary study. Marta Filimoniuk, Simona Rogacz, Kamil Tworkowski, Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross" Białystok, 23-26 maja 2019. Simona Rogacz

    2. Dentists' assessment of interaction between dentist and dental technician in a dental team based on questionnaire analysis - preliminary study. Simona Rogacz, Marta Filimoniuk, Kamil Tworkowski, Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross" Białystok, 23-26 maja 2019. Simona Rogacz