Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
  • Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

    Publikacje:

    1. Rodzaje wstrząsu i ich znaczenie kliniczne. Classification and clinical significance of shock., Paweł Muszyński, Michał Jaromin,Ela Pawluczuk, Natalia Sot, Aleksandra Janowicz,  Elżbieta Janowicz, Jan Borzymowski, Beata Modzelewska, Marcin Kożuch, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby., s. 47, 2016

    2. Patogeneza niedomykalności zastawki mitralnej., Pathogenesis of mitral regurgitation., Paweł Muszyński, Natalia Sot, Łukasz Wałejko, Krzysztof Drygalski, Andrzej Chomentowski, Beata Modzelewska, Marcin Kożuch, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby., s. 55, 2016