Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
  • Ostatnia zmiana 29.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Prace wygłoszone na konferencjach

    "Tacy sami a jednak różni- Zespół Beckwitha-Wiedemanna u jednego z bliźniąt monozygotycznych" I Poznańska Studencka Perinatologiczna Konferencja "In et ex utero", 26-27.01.2018 Poznań, osoba wygłaszająca pracę: Klaudia Berk