Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Drug hypersensitivity reactions in children. Autorzy: Aleksandra Kwika, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn, 15th BIMC, 21-22. 05. 2021.

  Paracetamol self-poisoning in a 16-year old girl. Autorzy: Robert Klimkowski, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn, 15th BIMC, 21-22. 05. 2021.

  Liver pathology in children with Epstein-Barr virus infection. Autorzy: Kinga Półkośnik, Kamila Kwiatek-Średzińska, Dariusz Lebensztejn, 15th BIMC, 21-22. 05. 2021.

  Myokines in obese children with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD); Authors: Natalia Wasilewska, Tutor: Prof. Dariusz Lebensztejn, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok, Natalia Wasilewska

  Assessment od coenzyme Q10, vitamin D3, retinol and tocopherol concentration in children with atopic dermatitis. Authors: Aleksandra Filimoniuk, Urszula Daniluk, Joanna Karpińska, Tutor: Urszula Daniluk MD, PhD., 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok, Aleksandra Filimoniuk

  Assessment of clinical manifestation of celiac disease in preschool and school-aged children. Barbara Orlińska, Agnieszka Kalinowska, Małgorzata Kiluk, Urszula Daniluk, Dariusz Lebensztejn, 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Barbara Orlińska

  Impedance-pH monitoring as a diagnostic tool in children with gastroesophageal reflux disease (GERD). Aleksandra Filimoniuk, Julia Wilczyńska, Urszula Daniluk, Dariusz Lebensztejn, 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Aleksandra Filimoniuk

  Is esophageal eosinophilia associated with Helicobacter pylori infection in children? Paweł Wrzecionkowski, Dorota Czeremańska, Agata Kurcewicz, Konrad Rogowski, Urszula Daniluk, Dariusz Lebensztejn, 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Paweł Wrzecionkowski

  Fecal calprotectin as a marker of allergic enterocolitis in infants and young children. Autorzy: Anna Zawistowska, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Anna Zawistowska

  Serum concentration of ceramides in obese children with non-alcoholic fatty liver disease. Autorzy: Natalia Wasiewska, Dariusz Lebensztejn, Adrian Chabowski. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Natalia Wasilewska

  IgE-mediated food allergy in children with celiac disease. Zawistowska Anna, Frąckiel Anna, Cudowska Beata, Lebensztejn Dariusz. 14th Bialystok International Medical Congress, 17.05.2019, Białystok, Anna Zawistowska.
  Food-induced anaphylaxis in children. Kwika Aleksandra, Cudowska Beata, Lebensztejn Dariusz,14th Bialystok International Medical Congress, 17.05.2019, Białystok, Aleksandra Kwika

   

  Nagrody za prace:

  IgE-mediated food allergy in children with celiac disease. Anna Zawistowska, Anna Frąckiel, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn. I nagroda na 14th BIMC, 17-18. 05. 2019.

  Food-induced anaphylaxis in children. Aleksandra Kwika, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn II nagroda na 14th BIMC, 17-18. 05. 2019.

  Paracetamol self-poisoning in a 16-year old girl. Autorzy: Robert Klimkowski, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn, II nagroda na 15th BIMC, 21-22. 05. 2021.

  Are lipid accumulation product and fatty liver index accurate in evaluation of intrahepatic lipid accumulation in obese children? Natalia Wasilewska, Dariusz Lebensztejn 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Natalia Wasilewska

  Fecal calprotectin as a marker of allergic enterocolitis in infants and young children. Autorzy: Anna Zawistowska, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Anna Zawistowska; II Nagroda na XIII BIMC w 2018 roku

  Serum concentration of ceramides in obese children with non-alcoholic fatty liver disease. Autorzy: Natalia Wasiewska, Dariusz Lebensztejn, Adrian Chabowski. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Natalia Wasilewska; II Nagroda na XIII BIMC w 2018 roku