• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Myokines in obese children with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD); Authors: Natalia Wasilewska, Tutor: Prof. Dariusz Lebensztejn, 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok, Natalia Wasilewska

  2. Assessment od coenzyme Q10, vitamin D3, retinol and tocopherol concentration in children with atopic dermatitis. Authors: Aleksandra Filimoniuk, Urszula Daniluk, Joanna Karpińska, Tutor: Urszula Daniluk MD, PhD., 12th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22.04.2017 Białystok, Aleksandra Filimoniuk

  3. Assessment of clinical manifestation of celiac disease in preschool and school-aged children. Barbara Orlińska, Agnieszka Kalinowska, Małgorzata Kiluk, Urszula Daniluk, Dariusz Lebensztejn, 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Barbara Orlińska

  4. Impedance-pH monitoring as a diagnostic tool in children with gastroesophageal reflux disease (GERD). Aleksandra Filimoniuk, Julia Wilczyńska, Urszula Daniluk, Dariusz Lebensztejn, 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Aleksandra Filimoniuk

  5. Is esophageal eosinophilia associated with Helicobacter pylori infection in children? Paweł Wrzecionkowski, Dorota Czeremańska, Agata Kurcewicz, Konrad Rogowski, Urszula Daniluk, Dariusz Lebensztejn, 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Paweł Wrzecionkowski

  2018r :
  1. Fecal calprotectin as a marker of allergic enterocolitis in infants and young children. Autorzy: Anna Zawistowska, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Anna Zawistowska
  2. Serum concentration of ceramides in obese children with non-alcoholic fatty liver disease. Autorzy: Natalia Wasiewska, Dariusz Lebensztejn, Adrian Chabowski. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Natalia Wasilewska

   

  2019r:

  IgE-mediated food allergy in children with celiac disease. Zawistowska Anna, Frąckiel Anna, Cudowska Beata, Lebensztejn Dariusz. 14th Bialystok International Medical Congress, 17.05.2019, Białystok, Anna Zawistowska.
  Food-induced anaphylaxis in children. Kwika Aleksandra, Cudowska Beata, Lebensztejn Dariusz,14th Bialystok International Medical Congress, 17.05.2019, Białystok, Aleksandra Kwika

   

  Nagrody za prace:

  1. Are lipid accumulation product and fatty liver index accurate in evaluation of intrahepatic lipid accumulation in obese children? Natalia Wasilewska, Dariusz Lebensztejn 11th BIMC 2016, 05-07.05.2016, Natalia Wasilewska
  2.Fecal calprotectin as a marker of allergic enterocolitis in infants and young children. Autorzy: Anna Zawistowska, Beata Cudowska, Dariusz Lebensztejn. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Anna Zawistowska; II Nagroda na XIII BIMC w 2018 roku
  3. Serum concentration of ceramides in obese children with non-alcoholic fatty liver disease. Autorzy: Natalia Wasiewska, Dariusz Lebensztejn, Adrian Chabowski. XIII Białostocki Międzynarodowy Kongres Medyczny Młodych Naukowców (BIMC), 17-19. 05. 2018; Natalia Wasilewska; II Nagroda na XIII BIMC w 2018 roku