Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
  • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

    Can fecal calprotectin be a marker of allergic enterocolitis in infants and young children? Cudowska Beata, Pawłowicz Magdalena, Rycyk Artur, Lebensztejn Dariusz, Pediatria Polska 2019; 94: 93-99