Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  2021:

  1.  Does bariatric surgery improve lipoprotein profile in morbidly obese patients? Follow-up study.; Krzysztof Koryciński, Aleksandra Kiełczewska, Andrzej Chomentowski; LXXV International Scientific and Practical Conference for Students and Young Scientists Actual Problems of Modern Medicine and Pharmacy 2021; Belarusian State Medical University Minsk, Republic of Belarus, 2021.04.14-16; Krzysztof Koryciński

   

  2019:

  1. Antispasmodic properties of quercetin, Drygalski Krzysztof, Modzelewska Beata, RSU International Student Conference 2019, 2019.04.04-05, Ryga, Krzysztof Drygalski
  2. Polyphenols relax gastric smooth muscles independently to synthesis of nitric monoxide, Andrzej Chomentowski, LXXIII Medunarodnaâ Nauèno-Praktièeskaâ Konfrenciâ Studentov i Molodyh Uèënyh. Aktual'nye problemy Sovremennoj Mediciny i Farmacii 2019, 2019, Mińsk, Andrzej Chomentowski

  3. Assessment of resveratrol as potential nutraucetical in treatment of functional gastrointestinal dyspepsia, Chomentowski Andrzej, 19th International Congress of Young Medical Scientists, 2019.05.30-2019.06.0, Poznań, Andrzej Chomentowski
  4. Investigating gastric smooth muscles relaxing properties of quercetin, Andrzej Chomentowski, 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 2018.11.30, Lublin, Andrzej Chomentowski

   

  2018:
  1. Resveratrol relaxes gastric smooth muscles in a NO independent manner., Krzysztof Drygalski, Andrzej Chomentowski, Tomasz Kleszczewski, Beata Modzelewska., 3rd International Medical Interdisciplinary Congress Health Sciences, 9 czerwca 2018 Bydgoszcz, Krzysztof Drygalski

   

  2017:

  1.The preliminary assessment of the resveratrol influence on the spontaneous contractility of the non-pregnant uterus in human., Andrzej Chomentowski, Tomasz Charytoniuk, Krzysztof Drygalski., : 4TH Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 8-9 grudnia 2017 Lublin, Andrzej Chomentowski.

   

  2016:

  1. Ocena stanu wiedzy na temat interfejsu mózg-komputer (BCI) wśród studentów kierunków medycznych i przyrodniczych w Polsce; Drygalski K, Chomentowski A, Moraczewski E; 14th Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój; 21-11-2016 Poznań; Krzysztof Drygalski

  2. The influence of music listening habits using headphones on self-reported hearing problems among students of Medical University of Bialystok, Wałejko Łukasz, Samluk Anna, Drygalski Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Modzelewska Beata, III Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Gdańsk, 18 kwietnia 2016, Wałejko Łukasz

  3. Influence of concerts and clubs attendance on the prevalence of self-reported hearing problems among students of Medical University of Bialystok.; Samluk Anna, Wałejko Łukasz, Chomentowski Andrzej, Drygalski Krzysztof, Modzelewska Beata, III Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój,Gdańsk, 18 kwietnia 2016, Wałejko Łukasz

   

  2015:

  1. Prevalence of self-reported hearing problems among students of Medical University of Bialystok, Samluk Anna, Wałejko Łukasz, Kulesza Grzegorz R, Modzelewska Beata; 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11–12 grudnia 2015

  2. Recreational noise exposure among students of Medical University of Bialystok.; Wałejko Łukasz, Samluk Anna, Kulesza Grzegorz R, Modzelewska Beata, 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11 – 12 grudnia 2015

  3. Efekt pamięci promieniowania mikrofalowego wody i roztworów wodnych., Drygalski Krzysztof, Odrzygódź Cezary, II Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Poznań, 23.11.2015, Krzysztof Drygalski

  4. The effect of various stimuli on memorization in brain-computer interface application, Drygalski Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Muszyński Paweł, Wałejko Łukasz, 15th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 28-30 maja 2015, Krzysztof Drygalski

  5. The introduction to choise of brain - computer interface (BCI) language, Chomentowski Andrzej, Drygalski Krzysztof, 5th International Conference Aspects of Neuroscience, Warszawa, 27 – 29 listopada 2015, Andrzej Chomentowski

   

  2014:

  1. Influence of risky listening habits on hearing loss among students of Medical University of Bialystok; Łukasz Wałejko Paweł Muszyński, Anna Samluk, Piotr Maciejczuk, Joanna Szczepańska, Martin Rydygel, Nicoletta Iłowska, Monika Radecka, Ewa Kramarz ; 6th International Student; Medical Congress in Košice; Košice 25th-27th of June 2014; Łukasz Wałejko

  2. Prevalence of the risky listening habits among students of Medical University of Białystok; Paweł Muszyński, Łukasz Wałejko, Martin Rydygel, Nicoletta Iłowska, Monika Radecka, Anna Samluk, Piotr Maciejczuk, Joanna Szczepańska, Ewa Kramarz; 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; 24th - 26th April 2014 Białystok; Paweł Muszyński

   

  Nagrody: 

   

  2019:

  1. I miejsce Polyphenols relax gastric smooth muscles independently to synthesis of nitric monoxide, Andrzej Chomentowski, LXXIII Medunarodnaâ Nauèno-Praktièeskaâ Konfrenciâ Studentov i Molodyh Uèënyh. Aktual'nye problemy Sovremennoj Mediciny i Farmacii 2019, 2019, Mińsk, Andrzej Chomentowski

  2. II miejsce Assessment of resveratrol as potential nutraucetical in treatment of functional gastrointestinal dyspepsia, Chomentowski Andrzej, 19th International Congress of Young Medical Scientists, 2019.05.30-2019.06.0, Poznań, Andrzej Chomentowski

   

  2018:

  1.Resveratrol relaxes gastric smooth muscles in a NO independent manner., Krzysztof Drygalski, Andrzej Chomentowski, Tomasz Kleszczewski, Beata Modzelewska., 3rd International Medical Interdisciplinary Congress Health Sciences, 9 czerwca 2018 Bydgoszcz, Krzysztof Drygalski.

   

  2017:

  1. Projekt Protesis, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk, Konkurs Technotalent 2017 kategoria Wyzwanie Społeczne, 1 grudnia 2017 Białystok, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk
  2.  cardioBOX, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk, Konkurs Technotalent 2017 kategoria Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017, 1 grudnia 2017 Białystok, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk