• Ostatnia zmiana 29.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Ocena stanu wiedzy na temat interfejsu mózg-komputer (BCI) wśród studentów kierunków medycznych i przyrodniczych w Polsce; Drygalski K, Chomentowski A, Moraczewski E; 14th Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój; 21-11-2016 Poznań; Krzysztof Drygalski

  2. The influence of music listening habits using headphones on self-reported hearing problems among students of Medical University of Bialystok, Wałejko Łukasz, Samluk Anna, Drygalski Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Modzelewska Beata, III Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Gdańsk, 18 kwietnia 2016, Wałejko Łukasz

  3. Influence of concerts and clubs attendance on the prevalence of self-reported hearing problems among students of Medical University of Bialystok.; Samluk Anna, Wałejko Łukasz, Chomentowski Andrzej, Drygalski Krzysztof, Modzelewska Beata, III Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój,Gdańsk, 18 kwietnia 2016, Wałejko Łukasz

  4. Prevalence of self-reported hearing problems among students of Medical University of Bialystok, Samluk Anna, Wałejko Łukasz, Kulesza Grzegorz R, Modzelewska Beata; 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11–12 grudnia 2015

  5. Recreational noise exposure among students of Medical University of Bialystok.; Wałejko Łukasz, Samluk Anna, Kulesza Grzegorz R, Modzelewska Beata, 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11 – 12 grudnia 2015

  6. Efekt pamięci promieniowania mikrofalowego wody i roztworów wodnych., Drygalski Krzysztof, Odrzygódź Cezary, II Ogólnopolska Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Poznań, 23.11.2015, Krzysztof Drygalski

  7. The effect of various stimuli on memorization in brain-computer interface application, Drygalski Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Muszyński Paweł, Wałejko Łukasz, 15th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 28-30 maja 2015, Krzysztof Drygalski

  8. The introduction to choise of brain - computer interface (BCI) language, Chomentowski Andrzej, Drygalski Krzysztof, 5th International Conference Aspects of Neuroscience, Warszawa, 27 – 29 listopada 2015, Andrzej Chomentowski

  9. Influence of risky listening habits on hearing loss among students of Medical University of Bialystok; Łukasz Wałejko Paweł Muszyński, Anna Samluk, Piotr Maciejczuk, Joanna Szczepańska, Martin Rydygel, Nicoletta Iłowska, Monika Radecka, Ewa Kramarz ; 6th International Student; Medical Congress in Košice; Košice 25th-27th of June 2014; Łukasz Wałejko

  10. Prevalence of the risky listening habits among students of Medical University of Białystok; Paweł Muszyński, Łukasz Wałejko, Martin Rydygel, Nicoletta Iłowska, Monika Radecka, Anna Samluk, Piotr Maciejczuk, Joanna Szczepańska, Ewa Kramarz; 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; 24th - 26th April 2014 Białystok; Paweł Muszyński

  11.The preliminary assessment of the resveratrol influence on the spontaneous contractility of the non-pregnant uterus in human., Andrzej Chomentowski, Tomasz Charytoniuk, Krzysztof Drygalski., : 4TH Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, 8-9 grudnia 2017 Lublin, Andrzej Chomentowski.
  12. Resveratrol relaxes gastric smooth muscles in a NO independent manner., Krzysztof Drygalski, Andrzej Chomentowski, Tomasz Kleszczewski, Beata Modzelewska., 3rd International Medical Interdisciplinary Congress Health Sciences, 9 czerwca 2018 Bydgoszcz, Krzysztof Drygalski

   

  Nagrody: 

  1.Resveratrol relaxes gastric smooth muscles in a NO independent manner., Krzysztof Drygalski, Andrzej Chomentowski, Tomasz Kleszczewski, Beata Modzelewska., 3rd International Medical Interdisciplinary Congress Health Sciences, 9 czerwca 2018 Bydgoszcz, Krzysztof Drygalski.

  2. Projekt Protesis, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk, Konkurs Technotalent 2017 kategoria Wyzwanie Społeczne, 1 grudnia 2017 Białystok, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk
  3.  cardioBOX, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk, Konkurs Technotalent 2017 kategoria Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017, 1 grudnia 2017 Białystok, Krzysztof Drygalski, Tomasz Charytoniuk