Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:

   

  2021:

  1. Quercetin relaxes human gastric smooth muscles directly through ATP-sensitive potassium channels and not depending on the nitric oxide pathway.; Modzelewska Beata, Drygalski Krzysztof, Kleszczewski Tomasz, Chomentowski Andrzej, Koryciński Krzysztof*, Kiełczewska Aleksandra*, Pawłuszewicz Patrycja, Hady Razak Hady; Neurogastroenterology and Motility; 12.01.2021

   

  2018:

  1. Resveratrol and Alzheimer's disease. From molecular pathophysiology to clinical trials, Drygalski Krzysztof, Fereniec Eliza, Koryciński Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Kiełczewska Aleksandra, Odrzygóźdź Cezary, Modzelewska Beata, Experimental Gerontology, 113 s.36-47, 2018

  2. Resveratrol and Alzheimer's disease. From molecular pathophysiology to clinical trials., Krzysztof Drygalski, Eliza Fereniec, Krzysztof Koryciński, Andrzej Chomentowski, Aleksandra Kiełczewska, Cezary Odrzygóźdź, Beata Modzelewska., Experimental Gerontology, 113, s. 36-47, wrzesień 2018

   

  2017:

  1. Benefits and threats of ionizing radiation in medicine;  Drygalski K, Chomentowski A, Modzelewski R, Charytoniuk T; Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki techniczne i inżynieryjne Część I; s. 29–34; 2017; 5

  2. The prototype of the portable, wireless hospital cardio monitor; Drygalski K, Charytoniuk T, Chomentowski A, Modzelewski R; Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki techniczne i inżynieryjne Część I; s. 23–8; 2017; 5

  3. Influence of risky and protective behaviors connected with listening to music on hearing loss and the noise induced threshold shift among students of the Medical University of Bialystok; Modzelewska B, Samluk A, Wałejko Ł, Muszyński P, Szczepańska J, Kleszczewska E; Family Medicine & Primary Care Review 2017 : 19, 1, ;  s. 44-48; 2017; 12

   

  2016:

  1. Drygalski Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Wałejko Łukasz, Samluk Anna, Muszyński Paweł, Modzelewska Beata,Health awareness, attitude and practice regarding potential harmful effects of exposure to recreational music., 2016, 3, 27-32, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

  2. Drygalski Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Wałejko Łukasz, Muszyński Paweł, Modzelewska Beata, The introduction to choice of brain - computer interface (BCI) language.,2016, 3, 21-26, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

  3. Drygalski Krzysztof, Odrzygódź Cezary, Modzelewska Beata; Microwave memory effect of water and aqueous solutions., 2016, 3, 33-39; Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

  4. Muszyński Paweł, Jaromin Michał, Pawluczuk Elżbiieta, Sot Natalia, Janowicz Aleksandra, Janowicz Elżbieta, Borzymowski Jan, Modzelewska Beata, Kożuch Marcin; Rodzaje wstrząsu i ich znaczenie kliniczne.,2016, 47-54,Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby.

  5. Muszyński Paweł, Sot Natalia, Wałejko Łukasz, Drygalski Krzysztof, Chomentowski Andrzej, Modzelewska Beata Kożuch Marcin Patogeneza niedomykalności zastawki mitralnej., 2016, 55-62, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby.

  6. Samluk Anna, Wałejko Łukasz, Kożańczuk Katarzyna, Modzelewski Rafał, Muszyński Paweł, Modzelewska Beata; Ocena stanu wiedzy świadomości na temat profilaktyki i czynników ryzyka wystąpienia raka sutka., 2016, Część 5, 83-90, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu. Część 5.

  7. Samluk Anna, Wałejko Łukasz, Modzelewski Rafał, Drygalski Krzysztof, Muszyński Paweł, Modzelewska Beata, Aktualna klasyfikacja i charakterystyka receptoróww Beta-adrenergicznych.2016, Część 5, 74-82, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu. Część 5.

  8. Wałejko Łukasz, Samluk Anna, Chomentowski Andrzej, Drygalski Krzysztof, Modzelewski Rafał, Modzelewska Beata, Ocena stopnia narażenia na hałas i nawyków związanych ze słuchaniem muzyki wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku., 2016, Część 5, 102-108, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu. Część 5.

  9. Wałejko Łukasz, Samluk Anna, Rafał Modzelewski, Kożańczuk Katarzyna, Modzelewska Beata, The leisure noise and hearing damage in adolescents and young adults - potential dangers, 2016, Część 5, 109-116, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu. Część 5.