Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 06.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  Tomczuk N, Kulczyńska-Przybik A, Mroczko B. Czy można zapobiegać rozwojowi zaburzeń funkcji poznawczych ? VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów. 5 czerwca 2021

   

  Kaczyńska A, Krawiec A, Kulczyńska-Przybik A, Doroszkiewicz J, Borawska R, Litman-Zawadzka A, Słowik A, Mroczko B. Rola chemokiny CXCL12 w chorobie Alzheimera. VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów. 5 czerwca 2021

   

  Kaczyńska  A, Kulczyńska-Przybik A, Doroszkiewicz J, Muszyński P, Słowik A, Borawska R, Dulewicz M, Litman-Zawadzka A, Mroczko B. Zależność pomiędzy markerem stanu zapalnego mikrogleju – białkiem YKL-40 a dysfunkcją bariery krew – płyn mózgowo-rdzeniowy u pacjentów z demencją.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby neurodegeneracyjne – objawy, diagnostyka, leczenie” (online). 17 listopad 2020

   

  Doroszkiewicz J, Agnieszka Kulczyńska-Przybik, Kaczyńska A,  Muszyński P, Słowik A, Borawska R, Dulewicz M, Litman-Zawadzka A, Mroczko B. Fraktalkina (CX3CL1) jako nowy potencjalny biomarker choroby Alzheimera.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby neurodegeneracyjne – objawy, diagnostyka, leczenie” (online). 17 listopad 2020 

   

  The significance of Reticulon4A as a potential indicator of neurodegeneration. Kulczyńska-Przybik A, Tarasiuk J, Kułkowska A, Dulewicz M, Kurzyna P, Borawska R, Kochanowicz J, Mroczko B. Alzheimer’s Association International Conference® 2020 (AAIC®) 27-30 July 2020 (virtual event)

   

  The cerebrospinal fluid stromal cell-derived factor 1 (CXCL12) concentration in Alzheimer’s Disease. Dulewicz M, Kulczyńska-Przybik A, Borawski B, Klimkowicz-Mrowiec A, Pera J, Słowik A, Mroczko B. Alzheimer’s Association International Conference® 2020 (AAIC®) 27-30 July 2020 (virtual event)

   

  Piątek N, Roman S, Chudyba J, Borecka P, Lewoniewska S, Mroczko B. Rola receptora dla interleukiny-8 w raku trzustki. IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka. Białystok, 8.04.2017 (os. prezentująca: Natalia Piątek).

   

  Borecka P, Lewoniewska S, Chudyba J, Piątek N, Roman S, Mroczko B. Ocena stężeń interleukiny-8 w surowicy chorych na raka trzustki. IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka. Białystok, 8.04.2017 (os. prezentująca: Patrycja Borecka).

   

  Wójcik P, Borawski B, Kulczyńska- Przybik A, Muszyński P, Słowik A, Mroczko B. The assessment of MCP-1 concentrations in the plasma and cerebrospinal fluid of patients with Alzheimers disease. Juvenes Pro Medicina, Łódź, 19.05.2017 (os. prezentująca: Piotr Wójcik).

   

  Żbikowski A, Lewoniewska S, Kulczyńska-Przybik A, Muszyński P, Słowik A, Mroczko B. Concentrations of CX3CL1 in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimers disease. Juvenes Pro Medicina, Łódź, 19.05.2017 (os. prezentująca: Arkadiusz Żbikowski).

   

  "Serum tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 2 (TIMP-2) in patients with squamous cell carcinoma of esophagus (ESCC)". Kucharski R, Leończak M, Łukaszewicz-Zając M, Muszyński P, Kozłowski M, Mroczko B. 11th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scienctists, Bialystok, Poland, 5-7.05.2016, 5-7.05.2016

  Białystok, Polska ,Osoba wygłaszająca pracę - Kucharski R

   

  Matrix metalloproteinase-3 (MMP-3) as biomarker of Alzheimer’s disease. Paweł Muszyński, Rafał Kucharski, Adrian Mor, Agata Zajkowska, Marzena Zboch, Barbara Mroczko. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 2014, 24-26.04.2014 Białystok, Paweł Muszyński

   

  Matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) and its tissue inhibitor 1 (TIMP-1) in patients with gliomas. Paweł Muszyński, Katarzyna Witkowska, Olga M. Koper, Robert Rutkowski, Barbara Mroczko, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 2014 24-26.04.2014 Białystok, Paweł Muszyński

   

  The Assesment of Eotaxin-1 (CCL-11)Concentrations in the Cerebrospinal Fluid of Patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimers Disease" B.Mroczko, P.Muszyński, A. Litman-Zawadzka, R.Borawska, B.Borawski, A. Klimkowicz-Mrowiec, J.Pera, A.Słowik ; Alzheimers Association AAIC 18;22-26.07.2018 Chicago; Prof. B.Mroczko

   

  Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases as novel biomarkers in central nervous system malignancies: upregulation of MMP-9 and TIMP-1 in sera of patients with CNS tumours, Bartłomiej Borawski, Barbara Mroczko, Zenon Mariak, 14th Bialystok International Medical Congress, 17th-18th May, 2019, Bartłomiej Borawski - osoba wygaszająca pracę

   

  The 14th International Conference on Alzheimer's & Parkinson's Diseases "Mechanisms, Clinical Strategies and Promising Treatments of Neurodegenerative Diseases". Lisbon, Portugal.
  Mroczko Barbara, Muszyński Paweł, Borawski Bartłomiej, Kulczyńska-Przybik Agnieszka, Klimowicz-Mrowiec Aleksandra, Słowik Agnieszka.
  The assessment of CCL-26 (EOTAXIN-3) concentrations in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's Disease (AD).
  26-31 march 2019.
  Mroczko Barbara
  The assessment of Eotaxin-1 (CCL-11) concentrations in the cerebrospinal fluid of patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. Mroczko Barbara, Muszyński Paweł, Litman-Zawadzka Ala, Borawska Renata, Borawski Bartłomiej, Klimkowicz-Mrowiec Aleksandra, Pera Joanna, Słowik Agnieszka. 33rd International Conference of Alzheimer's Disease International 26 - 29 July 2018, Chicago, USA.26 - 29 July 2018 Mroczko Barbara

   

  Nagrody: nie dotyczy