• Ostatnia zmiana 29.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Piątek N, Roman S, Chudyba J, Borecka P, Lewoniewska S, Mroczko B. Rola receptora dla interleukiny-8 w raku trzustki. IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka. Białystok, 8.04.2017 (os. prezentująca: Natalia Piątek).

  2. Borecka P, Lewoniewska S, Chudyba J, Piątek N, Roman S, Mroczko B. Ocena stężeń interleukiny-8 w surowicy chorych na raka trzustki. IV Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka. Białystok, 8.04.2017 (os. prezentująca: Patrycja Borecka).

  3. Wójcik P, Borawski B, Kulczyńska- Przybik A, Muszyński P, Słowik A, Mroczko B. The assessment of MCP-1 concentrations in the plasma and cerebrospinal fluid of patients with Alzheimers disease. Juvenes Pro Medicina, Łódź, 19.05.2017 (os. prezentująca: Piotr Wójcik).

  4. Żbikowski A, Lewoniewska S, Kulczyńska-Przybik A, Muszyński P, Słowik A, Mroczko B. Concentrations of CX3CL1 in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimers disease. Juvenes Pro Medicina, Łódź, 19.05.2017 (os. prezentująca: Arkadiusz Żbikowski).

  5. "Serum tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 2 (TIMP-2) in patients with squamous cell carcinoma of esophagus (ESCC)". Kucharski R, Leończak M, Łukaszewicz-Zając M, Muszyński P, Kozłowski M, Mroczko B. 11th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scienctists, Bialystok, Poland, 5-7.05.2016, 5-7.05.2016

  Białystok, Polska ,Osoba wygłaszająca pracę - Kucharski R

  6.  Matrix metalloproteinase-3 (MMP-3) as biomarker of Alzheimer’s disease. Paweł Muszyński, Rafał Kucharski, Adrian Mor, Agata Zajkowska, Marzena Zboch, Barbara Mroczko. 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 2014, 24-26.04.2014 Białystok, Paweł Muszyński

  7. Matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) and its tissue inhibitor 1 (TIMP-1) in patients with gliomas. Paweł Muszyński, Katarzyna Witkowska, Olga M. Koper, Robert Rutkowski, Barbara Mroczko, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists 2014 24-26.04.2014 Białystok, Paweł Muszyński

  8. The Assesment of Eotaxin-1 (CCL-11)Concentrations in the Cerebrospinal Fluid of Patients with Mild Cognitive Impairment and Alzheimers Disease" B.Mroczko, P.Muszyński, A. Litman-Zawadzka, R.Borawska, B.Borawski, A. Klimkowicz-Mrowiec, J.Pera, A.Słowik ; Alzheimers Association AAIC 18;22-26.07.2018 Chicago; Prof. B.Mroczko

   

   

   

  Nagrody: nie dotyczy