Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:

  Kulczyńska-Przybik A, Słowik A, Mroczko P, Borawski B, Groblewska M, Borawska R, Mroczko B. Cerebrospinal Fluid and Blood CX3CL1 as a Potential Biomarker in Early Diagnosis and Prognosis of Dementia. Curr Alzheimer Res. 2020. Online ahead of print.

  Evaluation of visinin-like protein 1 concentrations in the cerebrospinal fluid of patients with mild cognitive impairment as a dynamic biomarker of Alzheimer’s disease.; Mroczko B, Groblewska M, Zboch M, Muszyński P, Zajkowska A, Borawska R, Szmitkowski M, Kornhuber J, Lewczuk P. J Alzheimers Dis 2014 Aug 26.[Epub ahead of print], KBN (35.000); IF: 3.612

  Zaręba I, Mroczko B, Zboch M, Łukaszewicz-Zając M, Groblewska M, Koper OM, Kulczyńska A, Szmitkowski M, Lewczuk P. Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 2 (MMP-2) w chorobie Alzheimera.; XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 15-18.09.2013, Warszawa.