• Ostatnia zmiana 23.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  Publikacje:

  1. Evaluation of visinin-like protein 1 concentrations in the cerebrospinal fluid of patients with mild cognitive impairment as a dynamic biomarker of Alzheimer’s disease.; Mroczko B, Groblewska M, Zboch M, Muszyński P, Zajkowska A, Borawska R, Szmitkowski M, Kornhuber J, Lewczuk P. J Alzheimers Dis 2014 Aug 26.[Epub ahead of print], KBN (35.000); IF: 3.612

  2. Zaręba I, Mroczko B, Zboch M, Łukaszewicz-Zając M, Groblewska M, Koper OM, Kulczyńska A, Szmitkowski M, Lewczuk P. Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 2 (MMP-2) w chorobie Alzheimera.; XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 15-18.09.2013, Warszawa.

   

  Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases as novel biomarkers in central nervous system malignancies: upregulation of MMP-9 and TIMP-1 in sera of patients with CNS tumours, Bartłomiej Borawski, Barbara Mroczko, Zenon Mariak, 14th Bialystok International Medical Congress, 17th-18th May, 2019, Bartłomiej Borawski - osoba wygaszająca pracę