• Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Share of collagen fiber in the structure of Lymph nodes of the European Bison Bison Bonasus (L.) - a preliminary study., Tomasz Charytoniuk, Mateusz Puchalski, Elżbieta Czykier,  3RD Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors Lublin, 2ND- 3RD December 2016., Lublin, 2ND- 3RD December 2016., Tomasz Charytoniuk

  2.  Udział tkanki łącznej mięśniowej gładkiej w budowie histologicznej węzła chłonnego żubra Bison bonasus (L.) - badanie wstępne.,  Mateusz Puchalski, Tomasz Charytoniuk, Elżbieta Czykier.,  7 Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych. Warszawa, 10-11.12.2016., Mateusz Puchalski

  3. "Wpływ inbredu na występowanie wnętrostwa u samców białowieskiej linii żubra Bison bonasus"; Elżbieta Czykier, Jerzy Dackiewicz, Michał K. Krzysiak, Mateusz Cholewski; XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żubry w Krainie Dinozaurów", Bałtów, 8-9 września 2016 r.; Mateusz Cholewski

   

  Podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Żubry w Krainie Dinozaurów", która odbyła się w Bałtowie w dniach 8-9 września 2016 roku, zostało zaprezentowanych 6 plakatów wykonanych przez członków Koła:

  1. Występowanie tkanki mięśniowej gładkiej i tkanki łącznej w budowie histologicznej śledziony żubra Bison bonasus; Joanna Bekier, Paulina Szypulska, Elżbieta Czykier

  2.Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się rozedmy płuc u żubrów Bison bonasus (L.) żyjących na terenie Puszczy Białowieskiej?; Elżbieta Czykier, Konrad Zuzda

  3. W jakich klasach wiekowych najczęściej pojawia się rozedma płuc u żubrów Bison bonasus żyjących na terenie Puszczy Białowieskiej?; Elżbieta Czykier, Patryk Gugnacki, Michał K. Krzysiak

  4. Obecność tkanki łącznej i mięśniowej gładkiej w budowie płuca żubra Bison bonasus; Patryk Gugnacki, Konrad Zuzda, Elżbieta Czykier

  5. Udział włókien kolagenowych w budowie śledziony żubra Bison bonasus; Paulina Szypulska, Joanna Bekier, Elżbieta Czykier

  6. Udział tkanki łącznej w budowie tchawicy żubra Bison bonasus ze szczególnym zwróceniem uwagi na włókna kolagenowe – badanie wstępne; Konrad Zuzda, Patryk Gugnacki, Elżbieta Czykier

   

   

  Nagrody: nie dotyczy