Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Epidemiologia i zapobieganie drugorzędowym nowotworom po przeszczepach komórek macierzystych szpiku. Chudzicka Aleksandra*, Czykier Elżbieta, Śliwińska Paulina*, Kożuchowska Anna*, Mitera Blanka*, Nesterowicz Miłosz*; XI Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych; ONLINE, 2021.02.27; Chudzicka Aleksandra*

  Rola macierzy międzykomórkowej w progresji nowotworowej. Kożuchowska Anna*, Nesterowicz Miłosz*, Chudzicka Aleksandra*, Mitera Blanka*, Czykier Elżbieta; XI Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych; ONLINE, 2021.02.27; Kożuchowska Anna*

  Wpływ wieku i uwarunkowań genetycznych na dobór leczenia immunomodulującego i odporność biorcy po transplantacji nerki. Blanka Mitera*, Miłosz Nesterowicz*, Anna Kożuchowska*, Aleksandra Chudzicka*, Elżbieta Czykier; XI Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych; ONLINE, 2021.02.27; Mitera Blanka*

  Chondromalacia as a consequence of the knee joints injury - case report. Chudzicka Aleksandra*, Śliwińska Paulina*; 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; on-line, 2021.05.21-22; Chudzicka Aleksandra*

  Anemia induced by long-term intake of flax seed - case report. Kożuchowska Anna*, Nesterowicz Miłosz*, Mitera Blanka*; 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; on-line, 2021.05.21-22; Kożuchowska Anna

  First-degree atrioventricular block in the reiter's syndrome. Blanka Mitera*, Miłosz Nesterowicz*, Anna Kożuchowska*, Paulina Śliwińska*; 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; on-line, 2021.05.21-22; Mitera Blanka*

  Inflammation of the limphocele, after removal of the left inguinal lymph nodes - case report. Śliwińska Paulina*, Giczan Daria*, Januszewska Paulina*, Mitera Blanka*, Nesterowicz Miłosz*, Herbin Joanna*; 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; on-line, 2021.05.21-22; Śliwińska Paulina*

  Klimek W., Kożuchowska A.. Guzy neuroendokrynne- Neuroendocrine Tumora (NETs)- praca przeglądowa. 10 Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, Streszczenia 37.

  Śliwińska P., Chudzicka A., Kożuchowska A., Czykier E., Śliwińska M.. Nowotwór z blastycznych plazmocytoidalnych komorek dendrytycznych, Blastic plasmocytoid dendrotic cell neoplasm (BPDCN)- praca poglądowa. 10 Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, Streszczenia 38.

  Cholewski M., Czykier E.. Immunomodulacyjne właściwości kwasów tłuszczowych omega-3. 10 Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, Streszczenia 39.

  Chudzicka A., Czykier E., Śliwińska P., Kożuchowska A., Klimek W.. Epidemiologia, diagnostyka i leczenie jasnokomórkowego brodawkowatego raka nerkowokomorkowego (clear cell papillary renal cell carcinoma (CCPRCC)). 10 Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, Streszczenia 40.

  Nesterowicz M., Mitera B., Czykier E.. Rak drobnokomórkowy prostaty-klasyfikacja, epidemiologia i etiologia. 10 Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, Streszczenia 41.

  Kożuchowska A., Klimek W.. Raki neuroendokrynne- Neuroendocrine carcinoma (NEC). 10 Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, Streszczenia 42.

  Mitera B., Nesterowicz M., Czykier E.. Genetyka raka drobnokomórkowego gruczołu krokowego. 10 Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, Streszczenia 43.

  Immunohistochemical markers indicated positive synaptophysin marker and negative AMACR, PSA and CD45 marker in small cell carcinoma of prostate gland– case report, Czykier E,. Nesterowicz ., Zalewski G.. Grzegorz Zalewski, 53rd Symposium of Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry “ From Ultrastructure to In vivo Imaging: Progress in Microscopical Techniques” 15-18 September 2019, Gdańsk, Czykier E.

  Unique mmunohistochemical profile of clear-cell papillary renal cell carcinoma, Czykier E, Cholewski M., Chudzicka A, Kożuchowska A, Klimek W, Darewicz B, Młynarczyk G., 53rd Symposium of Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry “ From Ultrastructure to In vivo Imaging: Progress in Microscopical Techniques” 15-18 September 2019, Gdańsk, Czykier E.

  Immunohistochemical profile of blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm of testis– case report, Czykier E, Cholewski M., Śliwińska P., Darewicz B, Młynarczyk G., 53rd Symposium of Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry “ From Ultrastructure to In vivo Imaging: Progress in Microscopical Techniques” 15-18 September 2019, Gdańsk, Czykier E.

  Immunohistochemical reaction for synaptophysin, chromogranin A, CD56, p63, PSA and GATA in small cell carcinoma of the urinary bladder (SCCB), Czykier E, Kożuchowska A, Klimek W., Chudzicka A, Darewicz B, Młynarczyk G., 53rd Symposium of Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry “ From Ultrastructure to In vivo Imaging: Progress in Microscopical Techniques”, 15-18 September 2019, Gdańsk, Czykier E.

  Positive immuhistochemical reactions for synaptophysin and chromoganin A, and negative for p63 and PSA in urothelial carcinoma with extensive glandular differentiation and small cell carcinoma component – case report. Czykier E, Klimek W, Chudzicka A, Kożuchowska A, Darewicz B, Młynarczyk G. 53rd Symposium of Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry “ From Ultrastructure to In vivo Imaging: Progress in Microscopical Techniques”, 15-18 September 2019, Gdańsk, Czykier E.

  An insidious course of small cell carcinoma of the urinary bladder - case report, Kożuchowska A., Klimek W., Chudzicka A., Czykier Elżbieta, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18TH may 2019, Białystok, Kożuchowska A.

  Clear cell papillary renal cell carcinoma - case report, Chudzicka A., Cholewski Mateusz, Kożuchowska A., Klimek W., Czykier Elżbieta, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18TH may 2019, Białystok, Chudzicka A.

  Mixed tumor of the urinary bladder - case report, Klimek W., Kożuchowska A., Chudzicka A., Czykier Elżbieta, 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists,17-18TH may 2019, Białystok, Klimek W.

  Profil immunocytochemiczny rzadkiej postaci drobnokomórkowego raka pęcherza moczowego, Puchalski Mateusz, Czykier Elżbieta, Zalewski Grzegorz, 9 Konferencja "Postępy w Badaniach Biomedycznych", 01-02.12.2018, Warszawa, Puchalski Mateusz

  Jasnokomórkowy brodawkowaty rak nerkowokomórkowy (clear cell papillary renal cell carcinoma [CCPRCC]) - opis nowotworu w oparciu o 4 przypadki kliniczne, Cholewski Mateusz, Czykier Elżbieta, Zalewski Grzegorz, 9 Konferencja "Postępy w Badaniach Biomedycznych", 01-02.12.2018, Warszawa, Cholewski Mateusz

  Share of collagen fiber in the structure of Lymph nodes of the European Bison Bison Bonasus (L.) - a preliminary study., Tomasz Charytoniuk, Mateusz Puchalski, Elżbieta Czykier,  3RD Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors Lublin, 2ND- 3RD December 2016., Lublin, 2ND- 3RD December 2016., Tomasz Charytoniuk

  Udział tkanki łącznej mięśniowej gładkiej w budowie histologicznej węzła chłonnego żubra Bison bonasus (L.) - badanie wstępne.,  Mateusz Puchalski, Tomasz Charytoniuk, Elżbieta Czykier.,  7 Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych. Warszawa, 10-11.12.2016., Mateusz Puchalski

  "Wpływ inbredu na występowanie wnętrostwa u samców białowieskiej linii żubra Bison bonasus"; Elżbieta Czykier, Jerzy Dackiewicz, Michał K. Krzysiak, Mateusz Cholewski; XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żubry w Krainie Dinozaurów", Bałtów, 8-9 września 2016 r.; Mateusz Cholewski

  Czykier E., Bekier J.. Występowanie S-100 protein w najądrzach i jądrach dorosłych oraz  młodych żubrów. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 31, VII.5..

  Czykier E., Lesiuk P.. Występowanie PTHrP w jądrach i najądrzach żubrów niedojrzałych płciowo oraz dorosłych zwierząt. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014, Streszczenia str. 31, VII.6..

  Czykier E., Bielecki W., Rydzewska M.. Odczyny immunocytochemiczne w diagnostyce przewlekłego wytwórczego zapalenia najądrza żubra. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 32, VII.7..
  Czykier E., Puchalski M.. Wpływ rocznego narażenia na kadm na strukturę ślinianek podżuchwowych szczura. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 32, VII.8..
  Czykier E., Przychodzeń M.M.. Wpływ długotrwałego narażenia na kadm na strukturę ślinianek podżuchwowych szczura. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 33, VII.9..

  Czykier E., Szypulska P.. Stężenie wolnego testosteronu (FT) w surowicy młodych samców żubra (do 3 roku) ze spermiogenezą i bez spermiogenezy. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 55.
  Czykier E., Cholewski M.. Porównanie wartości stężeń 17β-estradiolu (E2) w surowicy 2- i 3-letnich samców żubra. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 56.
  Czykier E., Bazyluk M.. Porównanie wartości stężeń całkowitego testosteronu (TT) w surowicy 2- i 3-letnich samców żubra. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 57.
  Cholewski M., Przychodzeń MM., Czykier E.. Lokalizacja włókien kolagenowych w nadnerczach żubra Bison bonasus(L.)  - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 87.
  Bekier J, Szypulska P.,  Czykier E.. Budowa histologiczna śledziony  żubra Bison bonasus(L.). XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 88.
  Zuzda K., Gugnacki P.,  Czykier E.. Budowa histologiczna tchawicy żubra - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 89.
  Czykier E., Charytoniuk T.. Opis anatomiczny węzłów chłonnych żubra Bison bonasus(L.) - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 98.

  Czykier E., Góral K., Gugnacki P.. Różnice istotne statystycznie między parametrami morfometrycznymi kanalików plemnikotwórczych jader 2 i 3-letnich samców żubra ze spermiogenezą i bez spermiogenezy. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 10-12.

  Czykier E., Zuzda K.. Wartość równowagi między stężeniami hormonów płciowych w surowicy 2 i 3-letnich samców żubra z obecnością spermiogenezy i bez obecności spermiogenezy. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 12-14.

  Czykier E., Dackiewicz j., Krzysiak M., Cholewski M.. Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się wnętrostwa w samców żubra Bison bonasus? Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 14-15.

  Bekier J., Szypulska P., Czykier E.. Występowanie tkanki mięśniowej gładkiej i tkanki łącznej w budowie histologicznej śledziony żubra Bison bonasus.Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 7-8. 

  Czykier E., Zuzda K.. Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się rozedmy płuc u żubrów Bison bonasus(L.) żyjących na terenie Puszczy Białowieskiej. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 14-15.

  Czykier E., Gugnacki P., Krzysiak M..W jakich klasach wiekowych najczęściej pojawia się rozedma płuc u żubrów Bison bonasusżyjących na terenie Puszczy Bialowieskiej? Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 15-16.

  Czykier E., Dackiewicz j., Krzysiak M., Cholewski M.. Wpływ inbredu na występowanie wnętrostwa u samców białowieskiej linii żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 17-18.

  Gugnacki P.,  Zuzda K., Czykier E.. Obecność tkanki łącznej i mięśniowej gładkiej w budowie płuc żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 20-21.

  Szypulska P.,  Bekier J., Czykier E.. Udział włókien kolagenowych w budowie śledziony żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 69-70.

  Zuzda K., Gugnacki P.,  Czykier E.. Udział tkanki łącznej w budowie tchawicy żubra Bison bonasusze szczególnym zwróceniem uwagi na włókna kolagenowe - badanie wstępne. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 78-80.

  Puchalski M., Charytoniuk T., Czykier E.. Udział tkanki łącznej i tkanki mięśniowej gładkiej w budowie histologicznej węzła chłonnego żubra Bison bonasus(L.)- badanie wstępne. VII Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych Warszawa 10-11 grudnia 2016, Streszczenia 18.

  Charytoniuk T., Puchalski M., Czykier E.. Share of collagen fiber in the structure of lymph nodes of the European bison Bison bonasus(L.)- a preliminary study. 3Rd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin 2-3 grudnia 2016, Streszczenia 18.

  Nagrody: 

  Anemia induced by long-term intake of flax seed - case report. Kożuchowska Anna, Nesterowicz Miłosz, Mitera Blanka; 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; on-line, 2021.05.21-22; Kożuchowska Anna; 3rd award in Case Report III session at 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 21st-22nd of May 2021

  I miejsce w sesji Varia na 10 Konferencji „Postępy w Badaniach Biomedycznych” Warszawa 30 listopada 2019, dla pracy: Śliwińska P., Chudzicka A., Kożuchowska A., Czykier E., Śliwińska M.. Nowotwór z blastycznych plazmocytoidalnych komorek dendrytycznych, Blastic plasmocytoid dendrotic cel neoplasm (BPDCN)- praca poglądowa.

  Profil immunocytochemiczny rzadkiej postaci drobnokomórkowego raka pęcherza moczowego, Puchalski Mateusz, Czykier Elżbieta, Zalewski Grzegorz, 9 Konferencja "Postępy w Badaniach Biomedycznych", 01-02.12.2018, Warszawa, Puchalski Mateusz (I miejsce w sesji " Histochemia i cytochemia")