• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. Oxidant-antioxidant balance in patients with toxic nodular goitre treated with radioiodine therapy. Karolina Lomperta, Aleksandra Polak, Maciej Janica. LXXI Medunarodnaâ Naučno-Praktičeskaâ Konferenciâ Studentov i Molodyh Učenyh "Aktua'lnye Problemy Sovremennoj Mediciny i Farmacii. (APSMiF 2017). Minsk, Białoruś 2017, Karolina Lomperta

  2. The influence of single dose recombinant human thyroid stimulating hormone on the efficacy of radioiodine therapy in patients with subclinical hyperthyroidism with low RAIU. Saeid Abdelrazek, Małgorzata Mojsak, Piotr Szumowski, Janusz Myśliwiec, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta. Annual Conress of the European Association of Nuclear Medicine. 15-19 Pażdziernik 2016, Barcelona, Hiszpania

  3. Long-term effects of radioiodine on thyroid function, size and patient satisfaction in toxic nodular goitre. Aleksandra Polak, Karolina Lomperta, Maciej Janica, Natalia Ławreniuk, Magdalena Gierej. 12th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22nd April 2017,Bialystok, Aleksandra Polak

  4. Radioiodine therapy (RIT) improve oxidant/antioxidant balance in patients with toxic nodular goitre.  Maciej Janica, Karolina Lomperta, Aleksandra Polak.  12th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22nd April 2017, Bialystok, , Maciej Janica

  5.Radioiodine therapy - Non surgical approaches to the management of non-toxic nodular goitre with large cold nodule. Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Michał Sankowski, Natalia Królik. 2nd International MEDical Interdisciplinary Congress iMEDIC 2017.  10 czerwiec 2017, Bydgoszcz, . Aleksandra Polak

  6. Radioiodine therapy- Non surgical approaches to the management of nontoxic nodular goitre withe large cold nodule. Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka. I Studencka Konferencja Internistyczna, 3 czerwca 2017, Gdańsk, Aleksandra Polak

  7. Reduction in goiter size by 131I therapy in patients with non-toxic nodular goitre with large cold nodule. Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Aleksandra Konopka, Paulina Lisiewicz.  12th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 20-22nd April 2017, Bialystok, Aleksandra Polak

  8. The evaluation of selected oxidative stress parameters in patients with toxic nodular goiter after radioiodine treatment.  Aleksandra Polak, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka, Maciej Janica, Karolina Lomperta. 2nd International MEDical Interdisciplinary Congress iMEDIC 2017. 0 czerwiec 2017, Bydgoszcz. Aleksandra Polak

  9. The influence of radioiodine therapy on Serum Oxidant-Antioxidants Status in patients with Graves` disease. Paulina Lisiewicz, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Aleksandra Konopka. SIMC International Medical Congress of Silesia OUR PART IN SCIENCE,  27-28TH April 2017, Katowice Ligota, Paulina Lisiewicz

  10.The outcome of the management of subclinical hyperthyroidism: The use of radioiodine therapy. Aleksandra Polak, SIMC International Medical Congress of Silesia OUR PART IN SCIENCE,  27-28TH April 2017, Katowice Ligota, Aleksandra Polak

  11. The role of Radioiodine therapy in the treatment of active Graves' Disease and oxidant/antioxidant balance.  Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta. VII International Students' Conference of Young Medical Researchers,  06-08.04.2017, Wrocław, Aleksandra Polak

  12. The role of radioiodine therapy in the treatment of subclinical hyperthyroidism and oxidant/antioxidant balance. Maciej Janica, Aleksandra Polak, Karolina Lomperta. SIMC International Medical Congress of Silesia OUR PART IN SCIENCE,  27-28TH April 2017, Katowice Ligota, Aleksandra Polak

  13. Therapy for non-toxic multinodular goiter: radiodiodine therapy as attractive alternative to surgery. Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka. SIMC International Medical Congress of Silesia OUR PART IN SCIENCE, 27-28TH April 2017, Katowice Ligota, Paulina Lisiewicz

  14. The effect of radioiodine therapy in patient with non-toxic goitre after pre-treatment with a single dose of recombinant human thyroid stimulating hormone (RHTSH), Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Riga Stradin University, International Student Conference, Riga,16 March 2016, Aleksandra Polak

  15. The influence of recombinant human thyroid stimulating hormone (RHTSH) on the efficacy of radioiodine therapy in patients with toxic nodular goitre with low raiu, Aleksandra Polak, Karolina Lomperta, Maciej Janica, Riga Stradin University, International Student Conference, Riga, 16 March 2016, Aleksandra Polak

  16. The induction of hyperthyroidism in patient with non-toxic goiter after radioiodine therapy: A case report, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Riga Stradin University, International Student Conference, Riga, 16 March 2016, Aleksandra Polak

  17. The evaluation of radiooiodine therapy outcome after five years in patient with subclinical hyperthyroidism, Aleksandra Polak, Karolina Lomperta, Maciej Janica, Saeid Abdelrazek, Janusz Myśliwiec, Riga Stradin University, International Student Conference, Riga, 16 March 2016, Aleksandra Polak

  18. The evaluation of radioiodine therapy out come in patients with non-toxic nodular goitre, Saeid Abdelrazek, Janusz Myśliwiec, K. Lomperta, M. Janica, Aleksandra Polak, 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11th-12th December, 2015, Maciej Janica

  19. The effect of radioiodine therapy in 1200 patients with subclinical hyperthyroidism, Aleksandra Polak, Saeid Abdelrazek, Janusz Myśliwiec, M. Janica, K. Lomperta, 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11th-12th December, 2015, Aleksandra Polak

  20. The effect of raioiodine therapy in 1200 patients with subclinical hyperthyroidism, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, VI International Students Conference of Young Medical Researchers, Wrocław, 31.03-02.04.2016, Aleksandra Polak

  21. The influence of recombinant human thyroid stimulating hormone (rtTSH) on the efficacy of radioiodine therapy in patients with toxic nodular goitre with low RAIU, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, VI International Students Conference of Young Medical Researchers, Wrocław, 31.03-02.04.2016, Aleksandra Polak

  22. Effectiveness of radioiodine therapy in patients with subclinical hyperthyroidism, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, International Medical Congress of Silesia, Katowice, 28th-29th April 2016, Aleksandra Polak

  23. Effectiveness of  radioiodine therapy in patient with non-toxic goitre after pre-treatment with a single dose of recombinant human thyroid stimulating hormone (rhTSH), Maciej Janica, Karolina Lomperta, Aleksandra Polak, International Medical Congress of Silesia, Katowice, 28th-29th April 2016, Maciej Janica

  24. The impact of radioiodine therapy (I131) on some parameters of oxidant and antioxidant balance in patients with toxic nodular goitre, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Aleksandra Polak, International Medical Congress of Silesia   Katowice, 28th-29th April 2016, Maciej Janica

  25. The effect of radioiodine therapy in patients with non-toxic goiter, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta International Medical Congress of Silesia, Katowice, 28th-29th April 2016, Aleksandra Polak

  26. The influence of recombinant human thyroid stimulating hormone (rtTSH) on the efficacy of radioiodine therapy in patients with toxic nodular goitre with low RAIU, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, International Medical Congress of Silesia, Katowice, 28th-29th April 2016, Aleksandra Polak

  27. The effect of one dose of radioiodine therapy in a non-toxic goiter patient with a large cold nodule: a case report.   Maciej Janica, Aleksandra Polak, Karolina Lomperta, International Medical Congress of Silesia, Katowice,

  28th-29th April 2016, Maciej Janica

  28. The induction of hyperthyroidism in patient with non-toxic goiter after radioiodine therapy: A case report, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, International  Medical Congress of Silesia Katowice, 28th-29th April 2016, Aleksandra Polak

  29. The impact of radioiodine therapy on some parameters of oxidant and antioxidant balance in patients with subclinical hyperthyroidism, Maciej Janica, Aleksandra Polak, Karolina Lomperta, International Medical Congress of Silesia, Katowice, 28th-29th April 2016, Maciej Janica

  30. Effectiveness of radioiodine (I-131) therapy in patients with subclinical hyperthyroidism, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, 11th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, May 5-7th 2016, Aleksandra Polak

  31. Effectiveness of radioiodine (I-131) therapy in patients with non-toxic goiter, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, 11th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, May 5-7th 2016, Aleksandra Polak

  32. Pre-treatment with a single dose of recombinant human thyroid stimulating hormone (rhTSH) increases the effectiveness of radioiodine therapy in patient with non-toxic goitre, Maciej Janica, Karolina Lomperta, Aleksandra Polak, 11th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, May 5-7th 2016, Maciej Janica

  2017/2018:

  1. The effect of recombinant human thyroid-stimulating hormone on the efficiency of radioiodine therapy in patients with low radioiodine uptake in non-toxic nodular goitre. Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka, Michał Sankowski, Natalia Królik. VIII International Students' Conference of Young Medical Researchers, Wroclaw, 05-07.04.2018. Paulina Lisiewicz;
  2. The impact of radioiodine therapy in patients with non-toxic nodular goitre with low RAIU with a single dose of recombinant human thyroid-stimulating hormone (rhTSH). Natalia Królik, Michał Sankowski, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka. SIMC International Medical Congress of Silesia, Katowice, Ligota, 25-26th April 2018. Natalia Królik
  3. The result of radioiodine therapy in 1200 patients with subclinical hyperthyroidism. Michał Sankowski, Natalia Królik, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka.SIMC International Medical Congress of Silesia, Katowice, Ligota, 25-26th April 2018. Michał Sankowski
  4. The results of radioiodine therapy in patients with non-toxic nodular goitre five years after the treatment. Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka, Natalia Królik, Michał Sankowski. VIII International Students' Conference of Young Medical Researchers, Wroclaw, 05-07.04.2018. Paulina Lisiewicz
  5. Thyroid-associated orbitopathy in a patient with Hashimoto`s thyroiditis. Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka, Natalia Królik, Michał Sankowski. 13th BIMC Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, Bialystok, Poland, 17-19th May 2018. Paulina Lisiewicz
  6. Iodine isotope 131I therapy for toxic nodular goitre : assessment of the treatment efficacy. Michał Sankowski, Natalia Królik, Aleksandra Polak, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka. International Conference of Natural and Medical Sciences, Young Scientists, PhD Students and Students, Lublin, Poland, December 1st, 2017 to December 3rd, 2017. Michał Sankowski
  7. Radioiodine (I131) therapy - effectiveness in patients with non-toxic goiter with hot nodules on thyroid scan. Natalia Królik, Michał Sankowski, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Polak, Aleksandra Konopka. International Conference of Natural and Medical Sciences, Young Scientists, PhD Students and Students, Lublin, Poland, December 1st, 2017 to December 3rd, 2017. Natalia Królik
  8. The results of radioactive iodine I131 treatment of toxic nodular goitre. Natalia Królik, Michał Sankowski, Aleksandra Polak, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka.W: 4TH Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 8TH-9TH December 2017. Natalia Królik
  9. Time to consider nonsurgical therapy of non-toxic goitre. Michał Sankowski, Natalia Królik, Aleksandra Polak, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka. 4TH Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 8TH-9TH December 2017. Michał Sankowski

   

  2018/2019:

  Autorzy: Shakibani Safiollah, Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra, Królik Natalia, Sankowski Michał.
  Tytuł oryginału: The outcome of radioiodine therapy after five years in patients with subclinical hyperthyroidism.
  Konferencja/zjazd - tytuł: 15th Warsaw International Medical Congress
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: The Students' Scientific Association of the Medical University of Warsaw : Warsaw, Poland, 2019.05.09-12
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Shakibani Safiollah [*];158;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL, Jasonek Aleksandra [*];158;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL

  Autorzy: Polak Aleksandra, Sankowski Michał, Królik Natalia.
  Tytuł oryginału: Mysterious case of 36 year old woman - a function of DRC in diagnostic process.
  Konferencja/zjazd - tytuł: iMEDIC 2019
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: : Bydgoszcz, 2019.06.01
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Sankowski Michał [*];158;WL, Królik Natalia [*];158;WL

  Autorzy: Polak Aleksandra, Królik Natalia, Sankowski Michał.
  Tytuł oryginału: The impact of thryroid hormones, TSH, age and sex on the thyroid radioiodine uptake in patients with non-toxic nodular goiter.
  Konferencja/zjazd - tytuł: iMEDIC 2019
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: : Bydgoszcz, 2019.06.01
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL

  Autorzy: Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra, Sankowski Michał, Królik Natalia.
  Tytuł oryginału: The effect of recombinant human thyroid stimulating hormone (rhTSH) on the efficacy of radioiodine therapy in patients with toxic nodular goitre with low radioiodine uptake.
  Konferencja/zjazd - tytuł: III Studencka Konferencja Internistyczna
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdański Uniwersystet Medyczny : Gdańsk, 2019.05.11
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Lisiewicz Paulina [*];158;WL, Jasonek Aleksandra [*];164;WL, Sankowski Michał [*];158;WL, Królik Natalia [*];158;WL


  Autorzy: Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra, Królik Natalia, Sankowski Michał.
  Tytuł oryginału: The evaluation of radioiodine therapy outcome in patients with toxic nodular goitre 10 years after the treatment.
  Konferencja/zjazd - tytuł: III Studencka Konferencja Internistyczna
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdański Uniwersystet Medyczny : Gdańsk, 2019.05.11
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: POL
  Afiliacja: Lisiewicz Paulina [*];158;WL, Jasonek Aleksandra [*];164;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL

  Autorzy: Sankowski Michał, Królik Natalia, Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra.
  Tytuł oryginału: The influence of radioiodine therapy on some parameters of oxidant/antioxidant balance in patients with Graves disease
  Konferencja/zjazd - tytuł: SIMC International Medical Congress of Silesia 2019
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach : Katowice, Polska, 2019.05.24-25
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Sankowski Michał [*];158;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL, Jasonek Aleksandra [*];164;WL

  Autorzy: Królik Natalia, Sankowski Michał, Polak Aleksandra, Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra.
  Tytuł oryginału: The impact of l131 therapy on the function of parathyroid gland in patient with hyperthyroidism
  Konferencja/zjazd - tytuł: SIMC International Medical Congress of Silesia 2019
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach : Katowice, Polska, 2019.05.24-25
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL, Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL, Jasonek Aleksandra [*];158;WL

  Autorzy: Królik Natalia, Sankowski Michał, Polak Aleksandra, Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra.
  Tytuł oryginału: Treatment effectivity parameters of iodine isotope (131l) therapy for toxic nodular goitre
  Konferencja/zjazd - tytuł: SIMC International Medical Congress of Silesia 2019
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach : Katowice, Polska, 2019.05.24-25
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL, Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL, Jasonek Aleksandra [*];158;WL

  Autorzy: Sankowski Michał, Królik Natalia, Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra, Polak Aleksandra.
  Tytuł oryginału: Worth of direct radionuclide cystography (DRC) in diagnosing vesico-peritoneal fistulae
  Konferencja/zjazd - tytuł: SIMC International Medical Congress of Silesia 2019
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach : Katowice, Polska, 2019.05.24-25
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Sankowski Michał [*];158;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL, Jasonek Aleksandra [*];164;WL, Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL

  Autorzy: Królik Natalia, Sankowski Michał, Polak Aleksandra, Lisiewicz Paulina.
  Tytuł oryginału: Non-toxic nodular goiter with low RAIU I131 treatment with a single dose of recombinant human thyroid-stimulating hormone (RHTSH)
  Konferencja/zjazd - tytuł: 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Uniwersytet Medyczny w Lublinie : Lublin, 2018.11.30
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL, Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL

  Autorzy: Królik Natalia, Sankowski Michał, Polak Aleksandra, Lisiewicz Paulina.
  Tytuł oryginału: Patient with autoimmune thyroiditis with non-typical ophthalmology problem.
  Konferencja/zjazd - tytuł: 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Uniwersytet Medyczny w Lublinie : Lublin, 2018.11.30-2018.12.01
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL, Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL

  Autorzy: Sankowski Michał, Królik Natalia, Polak Aleksandra, Lisiewicz Paulina.
  Tytuł oryginału: Response to radioiodine therapy for thyrotoxicosis.
  Konferencja/zjazd - tytuł: 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Uniwersytet Medyczny w Lublinie : Lublin, 2018.11.30-2018.12.01
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Sankowski Michał [*];158;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL

  Autorzy: Polak Aleksandra, Królik Natalia, Sankowski Michał, Konopka Aleksandra, Lisiewicz Paulina.
  Tytuł oryginału: Graves disease fallowing radioiodine therapy for non-toxic goiter: clinical case report.
  Konferencja/zjazd - tytuł: 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors.
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Students' Scientific Society of the Medical Univeristy of Lublin : Lublin, 2018.11.30-2018.12.01
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Polak S.D. Aleksandra [*];157;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Sankowski Michał [*];158;WL, Konopka Aleksandra [*];158;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL

  Autorzy: Sankowski Michał, Królik Natalia, Lisiewicz Paulina.
  Tytuł oryginału: The influence of radioiodine therapy on some parameters of oxidant/antioxidant balance in patients with toxic nodular goitre.
  Konferencja/zjazd - tytuł: 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors.
  Konferencja/zjazd - miejsce i data: Students' Scientific Society of the Medical Univeristy of Lublin : Lublin, 2018.11.30-2018.12.01
  Praca afiliowana przez UM Białystok
  Charakt. formalna: Polskie streszczenie zjazdowe
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja: Sankowski Michał [*];158;WL, Królik Natalia [*];158;WL, Lisiewicz Paulina [*];158;WL

   

  2019/2020:

  1. The induction of hyperthyroidism in patients with non-toxic goitre after radioiodine therapy. - Karolina Niedzielska, Barbara Emilia Nikitiuk, Natalia Królik, Michał Sankowski; Lublin, 28-30.11.2019r., 6th. Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors - osoba wygłaszająca Karolina Niedzielska

  2. The effectiveness of I-121 therapy in patients with non-toxic nodular goitre. Karolina Niedzielska, Barbara Emilia Nikitiuk, Natalia Królik, Michał Sankowski; Lublin, 28- 30.11.2019r., 6th. Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors - osoba wygłaszająca Barbara Emilia Nikitiuk

   

  Nagrody za prace:

  1. „The evaluation of selected oxidative stress parameters in patients with toxic nodular goiter after radioiodine treatment.”  Aleksandra Polak, Paulina Lisiewicz, Aleksandra Konopka, Maciej Janica, Karolina Lomperta. 2nd international MEDical Interdisciplinary Congress iMEDIC 2017. June 10, 2017  Poland, Bydgoszcz, Aleksandra Polak- III miejsce

  2. The evaluation of radioiodine therapy out come in patients with non-toxic nodular goitre, Saeid Abdelrazek, Janusz Myśliwiec, K. Lomperta, M. Janica, Aleksandra Polak, 2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin, 11th-12th December, 2015, Maciej Janica

  3. Effectiveness of radioiodine therapy in patients with subclinical hyperthyroidism, Aleksandra Polak, Maciej Janica, Karolina Lomperta, International Medical Congress of Silesia, Katowice, 28th-29th April 2016, Aleksandra Polak – III miejsce

   

  2018/2019:

  I miejsce SIMC 2019 sesja radiologia i medycyna nuklearna - Natalia Królik
  Autorzy: Królik Natalia, Sankowski Michał, Polak Aleksandra, Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra.
  Tytuł oryginału: Treatment effectivity parameters of iodine isotope (131l) therapy for toxic nodular goitre
  Konferencja/zjazd - tytuł: SIMC International Medical Congress of Silesia 2019

  II miejsce SIMC 2019 sesja radiologia i medycyna nuklearna - Michał Sankowski
  Autorzy: Sankowski Michał, Królik Natalia, Lisiewicz Paulina, Jasonek Aleksandra.
  Tytuł oryginału: The influence of radioiodine therapy on some parameters of oxidant/antioxidant balance in patients with Graves disease
  Konferencja/zjazd - tytuł: SIMC International Medical Congress of Silesia 2019

   

  Wyróżnienie - 5th LIMC 2019
  Michał Sankowski - Radiology and nuclear medicine
  Autorzy: Sankowski Michał, Królik Natalia, Polak Aleksandra, Lisiewicz Paulina.
  Tytuł oryginału: Response to radioiodine therapy for thyrotoxicosis.
  Konferencja/zjazd - tytuł: 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors

   

  2019/2020:

  The induction of hyperthyroidism in patients with non-toxic goitre after radioiodine therapy. - Karolina Niedzielska, Barbara Emilia Nikitiuk, Natalia Królik, Michał Sankowski; 28-30.11.2019r., 6th. Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors - osoba wygłaszająca pracę Karolina Niedzielska