Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 08.10.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach

  1. Undiagnosed diabetes - the real danger in modern society; Natalia Drobek, R. Kruszewski, J. A. Kryńska, Agnieszka Krawczuk, Marta Stachurska, Anna Samluk, P. Mieleszko, D. Obrębski, D. Wasilewska, Magda Łapińska, Małgorzata Szpakowicz, Irina Kowalska, Agnieszka Adamska, Karol Kamiński. Towards Comprehensive Population Studies - Bialystok PLUS, Białystok, April 13-14, 2018. Wygłaszający: Natalia Drobek

  2. Effect of obesity and insulin resistance on the presence of diastolic dysfunction in patients with ischemic heart disease; Marlena Paniczko, Jacek Jamiołkowski, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, E. Sawicka, Paweł Sowa, Małgorzata Szpakowicz, M. Łapińska, A. Adamska, Irina Kowalska, Karol Kamiński, Natalia Drobek, R. Kruszewski, Anna Samluk. Towards Comprehensive Population Studies - Bialystok PLUS, Białystok, April 13-14, 2018. Wygłaszający: Marlena Paniczko

   

  3. Przydatność VEGF w diagnostyce chorych na raka jajnika; Chlabicz Magdalena, Ławicki Paweł, Motyka Joanna, Chlabicz Małgorzata, Sowa Paweł; XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2021. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju." Lublin, 25-28 marca 2021

   

  4. Ocena przydatności diagnostycznej cytokiny M-CSF jako nowego markera raka jajnika; Ławicki Paweł, Chlabicz Magdalena, Motyka Joanna, Chlabicz Małgorzata, Sowa Paweł; XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2021. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju." Lublin, 25-28 marca 2021

   

  5. Plasma levels and diagnostic utility of VEGF in breast cancer patients; Ławicki Paweł, Chlabicz Magdalena, Chlabicz Małgorzata, Gacuta Ewa, Ławicki Sławomir, Motyka Joanna, Będkowska Ewa, Sowa Paweł; 24th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Munich, Nov 28-Dec 02, 2021; EuroMedLab Munich 2021

   

  6. Diagnostic utility of MMP-2 and MMP-9 before and after surgery of breast cancer patients; Chlabicz Magdalena, Ławicki Paweł, Chlabicz Małgorzata, Ławicki Sławomir, Gacuta Ewa, Motyka Joanna, Będkowska Ewa, Sowa Paweł; 24th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Munich, Nov 28-Dec 02, 2021; EuroMedLab Munich 2021

   

  7. The diagnostic utility of selected chemokines CCL2 and CCL5 in ovarian cancer patients; Będkowska Ewa, Ławicki Sławomir, Pańkowska Katarzyna, Gacuta Ewa, Ławicki Paweł, Szmitkowski Maciej, Motyka Joanna, Dąbrowska Milena; 24th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Munich, Nov 28-Dec 02, 2021; EuroMedLab Munich 2021

   

  8. Plasma levels and diagnostic utility of Galectin-3 in patients with endometrial cancer; Kicman Aleksandra, Motyka Joanna, Ławicki Sławomir, Niczyporuk Marek, Będkowska Ewa, Ławicki Paweł; 24th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Munich, Nov 28-Dec 02, 2021; EuroMedLab Munich 2021

   

  9. Plasma level and diagnostic utility of chemokine CXCL8 in breast cancer patients; Motyka Joanna, Kicman Aleksandra, Ławicki Sławomir, Będkowska Ewa, Ławicki Paweł; 24th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Munich, Nov 28-Dec 02, 2021; EuroMedLab Munich 2021

   

  Nagrody: nie dotyczy