• Ostatnia zmiana 29.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach

  1. Undiagnosed diabetes - the real danger in modern society. Autorzy: Natalia Drobek, R. Kruszewski, J. A. Kryńska, Agnieszka Krawczuk, Marta Stachurska, Anna Samluk, P. Mieleszko, D. Obrębski, D. Wasilewska, Magda Łapińska, Małgorzata Szpakowicz, Irina Kowalska, Agnieszka Adamska, Karol Kamiński. Towards Comprehensive Population Studies - Bialystok PLUS, Białystok, April 13-14, 2018. Wygłaszający: Natalia Drobek

  2. Effect of obesity and insulin resistance on the presence of diastolic dysfunction in patients with ischemic heart disease. Autorzy: Marlena Paniczko, Jacek Jamiołkowski, Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, E. Sawicka, Paweł Sowa, Małgorzata Szpakowicz, M. Łapińska, A. Adamska, Irina Kowalska, Karol Kamiński, Natalia Drobek, R. Kruszewski, Anna Samluk. Towards Comprehensive Population Studies - Bialystok PLUS, Białystok, April 13-14, 2018. Wygłaszający: Marlena Paniczko

   

   

  Nagrody: nie dotyczy