• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

     

    Publikacje:

     

    1. Kraszewska Anna, Kośnik Magdalena, Wojtkowska Monika: Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym - obraz kliniczny, postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom 6. Praca zbiorowa. Red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak, Białystok 2020, s. 513-526.