Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. "Ocena właściwości antyoksydacyjnych i antyglikacyjnych meloksykamu - badania in vitro."; X Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 30.11.2019, Gryciuk Małgorzata Ewa
  2. "Does the valsartan have anti glycooxidant properties?” SfRBM 2020 27th Annual Conference of the Society for Redox Biology and Medicine, Savannah, GA, USA 18-20.11.2020, Kacper Maksymilian Mil
  3. „Dwie twarze walsartanu ocena właściwości antyglikooksydacyjnych w modelu in vitro”, XI Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 27.02.2021, Małgorzata Gryciuk
  4. "Współczynnik FRAP/kreatynina w ślinie jako nieinwazyjny biomarker przewlekłej choroby nerek u dzieci”, XI Ogólnopolska Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 27.02.2021, Michał Dziekoński
  5. “Assessment of antiglycooxidant properties of nebivolol in vitro study. study.”, LXXXV International Scientific and Practical Conference For Students and Young Scientists Actual Problems of Modern Medicine and Pharmacy 2021 Mińsk, Białoruś, 14-16.04.2021, Małgorzata Ewa Gryciuk, I miejsce
  6. “The effect of acetylsalicylic acid on protein glycol-oxidation and assessment of its antioxidant activity in in vitro studies”, LXXXV International Scientific and Practical Conference For Students and Young Scientists Actual Problems of Modern Medicine and Pharmacy 2021, Mińsk, Białoruś, 14-16.04.2021, Cezary Pawlukianiec, III miejsce
  7. „Jak czas i temperatura zaparzania wpływają na potencjał antyoksydacyjny naparu z liści pokrzywy?”, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 24.04.2021, Kacper Maksymilian Mil, I miejsce
  8. „Ocena pH, pojemności buforowej oraz stężenia białka całkowitego w ślinie niestymulowanej i stymulowanej dzieci z przewlekłą chorobą nerek”, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 24.04.2021, Michał Dziekoński, III miejsce
  9. “Assessment of pH, buffer capacity and total protein in unstimulated and stimulated saliva in children with chronic kidney disease”, LXXXV International Scientific and Practical Conference For Students and Young Scientists Actual Problems of Modern Medicine and Pharmacy 2021, Mińsk, Białoruś, 14-16.04.2021, Michał Dziekoński
  10. “Salivary FRAP/creatinine ratio as a first non-invasive biomarker of chronic kidney disease in children”, LXXXV International Scientific and Practical Conference For Students and Young Scientists Actual Problems of Modern Medicine and Pharmacy 2021, Mińsk, Białoruś, 14-16.04.2021, Michał Dziekoński