• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. Does the valsartan have anti-glycooxidant properties?; Mil Kacper Maksymilian, Gryciuk Małgorzata Ewa, Pawlukianiec Cezary, Maciejczyk Mateusz; SfRBM 2020 - 27th Annual Conference of the Society for Redox Biology and Medicine, held virtually, November 18-20, 2020.; Mil Kacper Maksymilian
  2. Ocena właściwości antyoksydacyjnych i antyglikacyjnych meloksykamu - badania in vitro.; Gryciuk Małgorzata Ewa, Mil Kacper Maksymilian, Pawlukianiec Cezary, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Zalewska Anna, Maciejczyk Mateusz; X Konferencja Postępy w Badaniach Biomedycznych, Warszawa, 30.11.2019. Książka streszczeń.; Gryciuk Małgorzata Ewa