Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

   

  Publikacje:

   

  1. "A new insight into meloxicam: assessment of antioxidant and anti-glycating activity in in vitro studies."; Pawlukianiec Cezary, Gryciuk Małgorzata Ewa, Mil Kacper Maksymilian, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Zalewska Anna, Maciejczyk Mateusz; Pharmaceuticals; 2020,  doi.org/10.3390/ph13090240. IF: 5.863; MNiSW: 100.
  2. "Dysfunction of salivary glands, disturbances in salivary antioxidants and increased oxidative damage in saliva of overweight and obese adolescents."; Zalewska Anna, Kossakowska Agnieszka, Taranta-Janusz Katarzyna, Zięba Sara, Fejfer Katarzyna, Salamonowicz Małgorzata, Kostecka-Sochoń Paula, Wasilewska Anna, Maciejczyk Mateusz.; Journal of Clinical Medicine; 2020, doi:10.3390/jcm9020548. IF: 4.242; MNiSW: 140.
  3. "NAC supplementation of hyperglycemic rats prevents the development of insulin resistance and improves antioxidant status but only alleviates general and salivary gland oxidative stress."; Zalewska Anna, Zięba Sara, Kostecka-Sochoń Paula, Kossakowska Agnieszka, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Matczuk Jan, Maciejczyk Mateusz.; Oxidative Medicine and Cellular Longevity; 2020, doi.org/10.1155/2020/8831855. IF: 6.543; MNiSW: 100.
  4. "Pleiotropic Properties of Valsartan: Do They Result from the Antiglycooxidant Activity? Literature Review and In Vitro Study.” Mil Kacper Maksymilian, Gryciuk Małgorzata Ewa, Pawlukianiec Cezary, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Ładny Jerzy Robert, Zalewska Anna, Maciejczyk Mateusz; Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021, doi:10.1155/2021/5575545. IF: 6.543, MNiSW: 100.
  5. “Salivary cytokine profile in patients with ischemic stroke.” Maciejczyk Mateusz, Mil Kacper Maksymilian, Gerreth Piotr, Hojan Katarzyna, Zalewska Anna, Gerreth Karolina; Scientific Reports; 2021, doi:10.1038/s41598-021-96739-0. IF: 4.379; MNiSW: 140.
  6. “Salivary redox biomarkers in insulin resistance: preclinical studies in an animal model.” Maciejczyk Mateusz, Pawlukianiec Cezary, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Ładny Jerzy Robert, Zalewska Anna; Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2021, doi:10.1155/2021/3734252. IF: 6.543; MNiSW: 100.