• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

   

  Publikacje:

   

  1. A new insight into meloxicam: assessment of antioxidant and anti-glycating activity in in vitro studies.; Pawlukianiec Cezary, Gryciuk Małgorzata Ewa, Mil Kacper Maksymilian, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Zalewska Anna, Maciejczyk Mateusz; Pharmaceuticals; 2020 : 13, 9, 19 pp, Article ID 240
  2. Dysfunction of salivary glands, disturbances in salivary antioxidants and increased oxidative damage in saliva of overweight and obese adolescents.; Zalewska Anna, Kossakowska Agnieszka, Taranta-Janusz Katarzyna, Zięba Sara, Fejfer Katarzyna, Salamonowicz Małgorzata, Kostecka-Sochoń Paula, Wasilewska Anna, Maciejczyk Mateusz.; Journal of Clinical Medicine; 2020 : 9, 2, Article ID 548, 22 pp.
  3. NAC supplementation of hyperglycemic rats prevents the development of insulin resistance and improves antioxidant status but only alleviates general and salivary gland oxidative stress.; Zalewska Anna, Zięba Sara, Kostecka-Sochoń Paula, Kossakowska Agnieszka, Żendzian-Piotrowska Małgorzata, Matczuk Jan, Maciejczyk Mateusz.; Oxidative Medicine and Cellular Longevity; 2020, 15 pp., Article ID 8831855