• Ostatnia zmiana 24.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Kułak

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr n. o zdr. Karolina Średzińska

  Dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Paulina Wądołowska, fizjoterapia II rok II stopień

  e-mail: amandam1994@wp.pl

  tel.: 502 055 652

   

  Profil prac naukowych:

   

  - Nauki o zdrowiu
  - Nauki o kulturze fizycznej
  - Prace naukowe z tematyki rehabilitacja dziecięca
  - Prace naukowe z tematyki aktywność fizyczna
  - Prace naukowe z tematyki innowacyjne metody rehabilitacji
  - Prace naukowe z tematyki rehabilitacji neurologicznej
  - Prace naukowe z tematyki rehabilitacji kardiologicznej
  - Prace naukowe z tematyki jakości życia niepełnosprawnych
  - Prace naukowe z tematyki rehabilitacji społecznej
  - Prace naukowe z tematyki zdrowego styl życia

   

  Praca praktyczna:

   

  - Prowadzenie prac badawczych na temat aktywności fizycznej
  - Prowadzenie badań przesiewowych (ocena postawy ciała) dzieci w wieku szkolnym
  - Udział w organizacji konferencji
  - Udział w akcjach promujących Zdrowy Styl Życia
  - Udział w akcjach wolontariatu
  - Udział w akcjach promocyjnych UMB

   

  Lista członków:

   

  1. Paulina Wądołowska
  2. Klara Rozbicka
  3. Emilia Czuprynko
  4. Michał Ochnio
  5. Adam Sobieszuk
  6. Dawid Matys
  7. Magdalena Malinowska
  8. Marta Mościcka
  9. Katarzyna Pańkowska
  10. Marta Skorbiłowicz
  11. Magdalena Kędyś
  12. Ewelina Liberadzka
  13. Szymon Ziółkowski
  14. Patrycja Ostaszewska
  15. Anna Dera
  16. Joanna Piruta
  17. Dominika Pilich
  18. Karolina Waćkowska
  19. Agata Łuszczyńska
  20. Krzysztof Wiernicki
  21. Artur Augustynik
  22. Maciej Szuciło
  23. Paweł Dolewa
  24. Stanisław Kondracki

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. Animaloterapia jako forma wspomagająca rehabilitację w zespole Tourette'a.; Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Katarzyna Pankowska
  2. Rola stretchingu w fizjoterapii.; Malinowska Magdalena, Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta.; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Malinowska Magdalena
  3. Wpływ muzykoterapii na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona.; Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena.; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Mościcka Marta

   

  Publikacje naukowe:

   

  1. Animaloterapia jako forma wspomagająca rehabilitację w zespole Tourette'a.; Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 21-30; 2019; 5
  2. Rola stretchingu w fizjoterapii.; Malinowska Magdalena, Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta.; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 96-104; 2019; 5
  3. Wpływ muzykoterapii na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona.; Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena.; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 31-40; 2019; 5