• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

   

  Publikacje:

   

  1. "Animaloterapia jako forma wspomagająca rehabilitację w zespole Tourette'a"; Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 21-30; 2019; 5
  2. "Rola stretchingu w fizjoterapii"; Malinowska Magdalena, Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta.; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 96-104; 2019; 5
  3. "Wpływ muzykoterapii na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona"; Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena.; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 31-40; 2019; 5
  4. "Bruksizm - wyzwanie XXI wieku" Magdalena Malinowska, Współczesne wyzwania w Ochronie Zdrowia - tom III, Rozdział IV. Współczesne problemy zdrowia i choroby, s. 886-896. Białystok 2020, 20
  5. "Rola fizjoterapeuty w profilaktyce i leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych" Magdalena Malinowska, Problemy Promocji Zdrowia, Rozdział: Edukacja zdrowotna w stomatologii, s. 112-121, Białystok 2020, 20
  6. "Fizjoterapia w wulwodynii" Marta Mościcka, Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 7-16, Lublin 2020,20
  7. "Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z zespołem mięśnia gruszkowatego" Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Marta Mościcka, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 30-39, Lublin 2020,20
  8. "Wpływ masażu i wysiłku fizycznego na organizm kobiety w ciąży" „Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu”, nr stron: Lublin 2020,20