Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

   

  Publikacje:
   

  Kręcz szyi - przegląd jednostki chorobowej, współczesne metody rehabilitacji. Czorniej Klaudia*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. Tom 1. Red. Wojciech Kułak, Karolina Średzińska, Janusz Wojtkowski. s. 70-83 Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży. Piruta Joanna*, Malinowska Magdalena*. Rola aktywności fizycznej i fizjoterapii w zdrowiu człowieka. Red. Monika Maciąg, Izabela Mołdoch-Mendoń. s. 28-39, Lublin: Wydawnictwo naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Objawy otologiczne u pacjentów z TMD - przegląd literatury. Malinowska Magdalena*, Piruta Joanna*, Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski - przegląd i badania. T. 3. Red. Kinga Kalbarczyk, Kamil Maciąg. s. 96-102; Lublin: Wydawnictwo naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Fentanyl w znieczuleniu zewnątrzoponowym kobiet rodzących - przegląd badań. Guzewicz Patrycja, Malinowska Magdalena*, Perkowska Ewa. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 341-348, Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Kompleksowa rehabilitacja dzieci z chorobą Scheuermanna. Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta*, Malinowska Magdalena*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 625-637; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaparciach. Mościcka Marta*, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 673-680; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  TMD u kobiet w ciąży - przegląd literatury. Malinowska Magdalena*, Mościcka Marta*, Pankowska Katarzyna. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 374-382; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021 Punktacja MNiSW: 20.000

  Wpływ wysiłku fizycznego na bóle miesiączkowe i PMS u studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena*, Guzewicz Patrycja. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 398-413; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Rola fizjoterapeuty w profilaktyce i leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Malinowska Magdalena. Problemy promocji zdrowia. Red. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Michalina Krzyżak, Agnieszka Paszko, Mateusz Maciejczyk. s. 112-121; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Fizjoterapia w wulwodynii. Mościcka Marta*, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena*. Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Red.: Monika Maciąg, Kamila Talarek. s. 7-16; Lublin: Wydawnictwo naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z zespołem mięśnia gruszkowatego. Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena*, Mościcka Marta*; Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Red.: Monika Maciąg, Kamila Talarek. s. 30-39 Lublin: Wydawnictwo naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Postępowanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych. Malinowska Magdalena*, Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta*. Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Red.: Monika Maciąg, Kamila Talarek. s. 75-86; Lublin: Wydawnictwo naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Rola fizjoterapeuty w rehabilitacji stomatologicznej. Malinowska Magdalena*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. Tom 1. Red. Wojciech Kułak, Karolina Średzińska, Janusz Wojtkowski. . 84-93; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Bruksizm - wyzwanie XXI wieku. Malinowska Magdalena*. Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia. T. 3. Red. Krystyna Klimaszewska, Anna Baranowska, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 886-896; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Najczęstsze problemy ortopedyczne dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Czorniej Klaudia Paula*, Wojtkowski Janusz. Miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Bożena Okurowska-Zawada, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej, Janusz Wojtkowski. s. 437-449; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Uszkodzenie nerwów a polineuropatia - sposoby walki z chorobą. Czorniej Klaudia Paula*, Wojtkowski Janusz. Miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Bożena Okurowska-Zawada, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej, Janusz Wojtkowski. s. 409-421; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Współczesne metody rehabilitacji dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Czorniej Klaudia Paula*, Wojtkowski Janusz. Miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Bożena Okurowska-Zawada, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej, Janusz Wojtkowski. s. 422-436; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Zespół Guillaina-Barrego - najnowsze sposoby fizjoterapii. Czorniej Klaudia Paula*, Wojtkowski Janusz. Miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Bożena Okurowska-Zawada, Dorota Sienkiewicz, Grażyna Paszko-Patej, Janusz Wojtkowski. s. 450-462; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Choroba Perthesa oraz jałowa martwica głowy kości udowej u dorosłych jako najczęściej występujące jałowe martwice kości - leczenie i rehabilitacja. Czorniej Klaudia Paula*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 12-26; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Choroba Scheuermanna jako dysfunkcja wieku młodzieńczego - współczesne metody rehabilitacji i leczenia. Czorniej Klaudia Paula*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 27-41; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Najczęstsze urazy sportowe kończyn dolnych - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja. Czorniej Klaudia Paula*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 42-57; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Najpopularniejsze jałowe martwice kości u dzieci - współczesne możliwości leczenia i rehabilitacji. Czorniej Klaudia Paula*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 58-71; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Układowe zniekształcenia i choroby narządu ruchu - przegląd najczęściej występujących jednostek chorobowych. Czorniej Klaudia Paula*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 72-85; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Urazy sportowe kręgosłupa - obecne metody leczenia i rehabilitacji. Czorniej Klaudia Paula*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 86-101; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Uszkodzenia sportowe kończyn górnych oraz urazy górnego obrąbka stawu ramiennego - współczesne metody postępowania i rehabilitacji. Czorniej Klaudia Paula*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 102-116; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Wpływ nauki zdalnej na postawanie zmian w postawie ciała u dzieci w wieku 6-15 lat. Tarasiuk Weronika*, Kruk Kinga*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 159-175; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Wpływ pandemii COVID-19 na aktywność fizyczną studentów. Kruk Kinga*, Tarasiuk Weronika*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 143-158; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  HIIT - trening na miarę XXI wieku. Matys Dawid, Sobieszuk Adam*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 117-131; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Piruta Joanna*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. T. 2. Red. Wojciech Kułak, Janusz Wojtkowski. s. 132-142; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Rola fizjoterapii w osteoporozie. Ostaszewska Patrycja, Piruta Joanna*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 663-672; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Rola rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Piruta Joanna*, Ostaszewska Patrycja. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 638-652 Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu ręki reumatoidalnej w przebiegu RZS - studium przypadku. Piruta Joanna*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 653-662; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Wpływ masażu i wysiłku fizycznego na organizm kobiety w ciąży. Piruta Joanna*. Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu. Red.: Monika Maciąg, Kamila Talarek. s. 40-54; Lublin: Wydawnictwo naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Postępowanie fizjoterapeutyczne w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Piruta Joanna*. Rola interdyscyplinarnej fizjoterapii w medycynie. Tom 1. Red. Wojciech Kułak, Karolina Średzińska, Janusz Wojtkowski. s. 38-69; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2020, Punktacja MNiSW: 20.000

  Mózgowe porażenie dziecięce - współczesne doniesienia i zestawienie metod leczniczych. Czorniej Klaudia*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 584-596; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Postawa prawidłowa a wadliwa - wpływ postawy ciała na progresję wad w obrębie klatki piersiowej. Czorniej Klaudia*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 542-555; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego - analiza choroby i współczesnych metod leczenia. Czorniej Klaudia*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 556-568; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Skolioza - najnowsze doniesienia oraz współczesne metody leczenia nieoperacyjnego. Czorniej Klaudia*. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. T. 1. Red. Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Cecylia Regina Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 569-583; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Ocena zaburzeń lękowych wśród studentów rozpoczynających pracę w dobie pandemii - doniesienie wstępne. Czorniej Klaudia*, Aniśko-Trambecka Paulina, Krajewska-Kułak Elżbieta. Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu. Red.: Mateusz Cybulski, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 218-247; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Opieka nad pacjentem po udarze mózgu - współczesne metody rehabilitacji. Czorniej Klaudia Paula*, Aniśko-Trambecka Paulina
  Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu. Red.: Mateusz Cybulski, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 655-670; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Osteoporoza - jednostka chorobowa, współczesne sposoby leczenia i rehabilitacji. Czorniej Klaudia Paula*, Aniśko-Trambecka Paulina. Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu. Red.: Mateusz Cybulski, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.
  s. 630-642; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Toczeń rumieniowaty układowy - jednostka chorobowa i obecne metody leczenia.
  Czorniej Klaudia Paula*, Aniśko-Trambecka Paulina. Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu. Red.: Mateusz Cybulski, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 682-693; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  Twardzina układowa jako jedna z najczęściej występujących chorób tkanki łącznej.
  Czorniej Klaudia Paula*, Aniśko-Trambecka Paulina. Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu. Red.: Mateusz Cybulski, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak.s. 694-706; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000

  ZZSK - jednostka chorobowa, współczesne sposoby leczenia i rehabilitacji. Czorniej Klaudia Paula*, Aniśko-Trambecka Paulina. Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu. Red.: Mateusz Cybulski, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska-Kułak. s. 643-654; Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021, Punktacja MNiSW: 20.000
   

  "Animaloterapia jako forma wspomagająca rehabilitację w zespole Tourette'a"; Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 21-30; 2019; 5

  "Rola stretchingu w fizjoterapii"; Malinowska Magdalena, Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta.; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 96-104; 2019; 5

  "Wpływ muzykoterapii na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona"; Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena.; W: Przegląd badań z zakresu fizjoterapii, Redakcja Monika Maciąg, Kamil Maciąg; s. 31-40; 2019; 5

  "Bruksizm - wyzwanie XXI wieku" Magdalena Malinowska, Współczesne wyzwania w Ochronie Zdrowia - tom III, Rozdział IV. Współczesne problemy zdrowia i choroby, s. 886-896. Białystok 2020, 20

  "Rola fizjoterapeuty w profilaktyce i leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych" Magdalena Malinowska, Problemy Promocji Zdrowia, Rozdział: Edukacja zdrowotna w stomatologii, s. 112-121, Białystok 2020, 20

  "Fizjoterapia w wulwodynii" Marta Mościcka, Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 7-16, Lublin 2020,20

  "Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z zespołem mięśnia gruszkowatego" Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Marta Mościcka, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 30-39, Lublin 2020,20

  "Wpływ masażu i wysiłku fizycznego na organizm kobiety w ciąży" „Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu”, nr stron: Lublin 2020,20