Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Prof. Adam Górski

   

  Opiekun Koła:

   

  Marcin Ejsmont

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Julia Bajko, lekarski III rok 

  e-mail: julia40bajko@gmail.com

  tel.: 668818325

  Profil prac naukowych:

   

  Badania w zakresie regulacji prawnej dotyczącej praw i obowiązków lekarza w ramach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

  Badania stanu prawego regulacji prawa w psychiatrii.

  Identyfikacja obszarów prawa medycznego, wymagających z perspektywy lekarza prac legislacyjnych w celu dostosowania do realiów praktyki lekarskiej (postulaty de lege ferenda i de lege lata).

   

  Lista członków:

   

  1. Julia Bajko, lekarski, III rok

  2. Oliwią Froń, lekarski, III rok

  3. Damian Benbenkowski, stomatologia V rok

  4. Anna Zaleska, lekarski, III rok

  5. Gabriela Szpica, lekarski, III rok

  6. Sandra Wróbel, III rok

  7. Zuzanna Wątek, III rok

  8. Joanna Kruszyńska, lekarski II rok

  9. Piekarska Julia, lekarski II rok

  10. Kamil Kościuszko lekarski II rok

  11. Aleksandra Makowska, lekarski, IV rok

  12. Galicka Marta, lekarski, II rok