• Ostatnia zmiana 30.03.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Medycyny Ratunkowej Dzieci

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Dr n. med. Witold Olański

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr n. med. Witold Olański

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Magdalena Danilczyk, ratownictwo medyczne III rok 
  e-mail: magdalena.danilczyk@gmail.com
  tel.: 666 035 193

   

  Profil prac naukowych/ praca naukowa:

   

  Ratownictwo medyczne; towarzyszenie w dyżurach w SOR dziecięcym.

   

  Lista członków:

   

  1. Jakub Doronowski, ratownictwo medyczne III rok
  2. Wiktoria Geski, ratownictwo medyczne III rok
  3. Magdalena Danilczyk, ratownictwo medyczne III rok
  4. Mateusz Czołomiej, ratownictwo medyczne II rok
  5. Szymon Mytych, ratownictwo medyczne II rok
  6. Mateusz Pękacki, ratownictwo medyczne II rok
  7. Hubert Lawda, fizjoterapia II rok
  8. Ula Wydrycka, fizjoterapia II rok
  9. Artur Aleksiejuk, fizjoterapia II rok
  10. Bartosz Mielech, ratownictwo medyczne II rok