Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Dr hab. n. med. Marek Szczepański

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr hab. n. med. Marek Szczepański

   

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Michał Marek Nowiczewski, lekarski IV rok

  e-mail: mnowiczewski@gmail.com

  tel.: +48 503 806 043

   

  Lista członków:

  Magda Łozowska, V rok, lekarski

  Małgorzata Boczkowska, V rok, lekarski

  Karolina Lenart, V rok, lekarski

  Marta Drabczyk, V rok, lekarski

  Magdalena Kożuchowska, VI rok, lekarski

  Szymon-Jan Osowski, IV rok, lekarski

  Michał Marek Nowiczewski, IV rok, lekarski

  Karolina Kłyszewska, IV rok, lekarski, 

  Ewa Miecznikowska, IV rok, lekarski

  Małgorzata Kapica, IV rok, lekarski

  Agata Bartoszuk, VI rok, lekarski

  Joanna Oklińska, IV rok, lekarski
   

  Praca praktyczna:

  Doskonalenie umiejętności w badaniu ogólnym noworodka

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  "Tacy sami a jednak różni- Zespół Beckwitha-Wiedemanna u jednego z bliźniąt monozygotycznych" I Poznańska Studencka Perinatologiczna Konferencja "In et ex utero", 26-27.01.2018 Poznań, osoba wygłaszająca pracę: Klaudia Berk