Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów dekadowych osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej; Olga Pugacewicz, Małgorzata E. Zujko; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB; 24.04.2021 r. Białystok; osoba wygłaszająca pracę: Olga Pugacewicz.

   

  Nagordy:

   

  I nagroda za prezentację pracy: Ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów dekadowych osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej; Olga Pugacewicz, Małgorzata E. Zujko; I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB; 24.04.2021 r. Białystok; osoba wygłaszająca pracę: Olga Pugacewicz.