Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Publikacje

  1. Zujko Kinga, Zujko M.E., Witkowska A.M. Rola diety śródziemnomorskiej w prewencji cukrzycu typu 2. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2018, 45(4), 192-200, data opublikowania - grudzień 2018, pkt. MNiSW - 8.
  2. Mahoney E.Y., Milewska Martyna, Mirończuk-Chodakowska I., Terlikowska. The influence of carotenoid and chlorophyll content on the oxidative processes in the selected vegetable oils. Progress in Health Sciences 2018, 8(2), 144-151, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 7.
  3. Orzołek A., Zujko Kinga, Witkowska A.M., Zujko M.E. Wybrane zachowania zdrowotne uczniów szkół średnich a występowanie nadwagi i otyłości. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. Tom 1. Pod red. B. Jankowiak, B. Kowalewskiej, E. Krajewskiej- Kułak. Wyd. UMB, 2018, s. 215-244, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 5 (rozdz. w monografii).
  4. Zujko Kinga, Terlikowska K. Oznaczenie karotenoidów ekstrahowanych z żywności po chodzenia roślinnego. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. Tom 1. Pod red. B. Jankowiak, B. Kowalewskiej, E. Krajewskiej- Kułak. Wyd. UMB, 2018, s. 255-264, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 5 (rozdz. w monografii).
  5. Łojewska M., Mirończuk-Chodakowska I., Szwed Olga. Ocena natężenia stresu oraz wybranych nawyków żywieniowych i stylu życia wśród studentów. W: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. Tom 2. Pod redakcją B. Kowalewskiej, B. Jankowiak, H. Rolka, E. Krajewskiej-Kułak. Wyd. UMB, 2018, s. 444-461, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 5 (rozdz. w monografii).
  6. Milewska Martyna, Zujko Kinga, Terlikowska K. Leczenie żywieniowe w nowotworach trzustki. W: W drodze do brzegu życia. T. 17. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 355-381, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).
  7. Żukowska L., Zujko Kinga, Zujko M.E. Dietoterapia alergii pokarmowej na gluten. W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 5. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 48-89, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).
  8. Butler M., Zujko Kinga, Zujko M.E. Ocena preferencji spożycia oraz wiedzy na temat właściwości roślin przyprawowych. W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 5. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 928-973, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).
  9. Łuczaj Z., Szwed Olga, Mirończuk-Chodakowska I. Rola diety w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 5. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 263-295, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).

   

  Rozdziały w monografiach:

  1. Mateusz Wałkuski, Kinga Zujko*, Małgorzata E. Zujko. Ocena potencjału antyoksydacyjnego i zawartości polifenoli w wybranych naparach ziołowych. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. T. 3. Praca zbiorowa. Red. B. Jankowiak, B. Kowalewska, E. Krajewska-Kułak. Wyd. UMB 2020 r., s. 146-182; pkt MNiSW: 20.

  2. Izabela Wądołowska, Aleksandra Zabrocka*, Iwona Mirończuk-Chodakowska. Postępowanie dietetyczne u pacjenta z otyłością i cukrzycą typu 2 - studium przypadku. W: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. T. 5. Red. B. Kowalewska, B. Jankowiak, E. Krajewska-Kułak. Wyd. UMB 2020 r., s. 280-292; pkt MNiSW: 20.

  3. Małgorzata Samociuk, Magdalena Wojtkielewicz*, Iwona Mirończuk-Chodakowska. Rola diety w leczeniu nietolerancji laktozy - studium przypadku. W: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. T. 4. Red. B. Kowalewska, B. Jankowiak, E. Krajewska-Kułak. Wyd. UMB 2020 r., s. 485-496; pkt MNiSW: 20.

  4. Monika Remiszewska, Olga Szwed*, Iwona Mirończuk-Chodakowska. Postępowanie dietetyczne w insulinooponości - studium przypadku. W: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. T. 4. Red. B. Kowalewska, B. Jankowiak, E. Krajewska-Kułak. Wyd. UMB 2020 r., s. 472-484; pkt MNiSW: 20. 5. Aleksandra Zabrocka*, Iwona Mirończuk-Chodakowska. Ocena wiedzy i opinie studentów białostockich uczelni o substancjach słodzących. W: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. T. 7. Red. B. Kowalewska, B. Jankowiak, E. Krajewska-Kułak Wyd. UMB 2021 r., s. 260-273; pkt MNiSW: 20.

  6. Magdalena Wojtkielewicz*, Iwona Mirończuk-Chodakowska. Ocena wiedzy studentów białostockich uczelni wyższych na temat żywieniowych czynników ryzyka chorób nowotworowych. W: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. T. 7. Red. B. Kowalewska, B. Jankowiak, E. Krajewska-Kułak. Wyd. UMB 2021 r., s. 323-337; pkt MNiSW: 20.

  7. Olga Szwed*, Iwona Mirończuk-Chodakowska. Różnorodne oblicza żywności funkcjonalnej. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. T. 6. Red.: B. Jankowiak, B. Kowalewska, E. Krajewska-Kułak. Wyd. UMB 2021 r., s. 94-103; pkt MNiSW: 20.

  8. Olga Szwed*, Iwona Mirończuk-Chodakowska. Tytuł oryginału: Właściwości żywności funkcjonalnej - wybrane aspekty. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. T. 6. Red.: B. Jankowiak, B. Kowalewska, E. Krajewska-Kułak. Wyd. UMB 2021 r., s. 45-53; pkt MNiSW: 20.