• Ostatnia zmiana 10.02.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   

  Opiekun Koła:

   

  mgr Paulina Aniśko 

  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Magda Popławska , I rok kierunek Pielęgniarstwo I stopień
  Email: 20000227@wp.pl
  Tel. 514 561 230

   

  Profil prac naukowych:

   

  - zagrożenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia,
  - interdyscyplinarne badania naukowe związane z jakością życia oraz
  obiektywizacją oceny stanu pacjenta dla potrzeb planowania
  pielęgnowania, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz
  samoopieki w zdrowiu i chorobie
  - problemy opieki paliatywnej/hospicyjnej, postrzeganie idei
  wolontariatu
  - problemy wielokulturowości w medycynie

   

  Lista członków:

   

  1. Paulina Wyrwas, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  2. Patrycja Burkiewicz, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  3. Aneta Szczubełek, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  4. Kamila Biała, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  5. Matylda Sochoń, Pielęgniarstwo, I rok I stopień

  6. Joanna Romaniuk, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  7. Wiktoria Artemiuk, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  8. Martyna Krukowska, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  9. Klaudia Wojtach, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  10. Magda Popławska, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  11. Julia Andrejczuk, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  12. Justyna Bowtruczuk, Pielęgniarstwo, I rok I stopień
  13. Zuzanna Jabłońska, Pielęgniarstwo, I rok I stopień