Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  1. Paulina Aniśko, Ból w chorobie nowotworowej, Sesja Młodych Naukowców, I ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”, 6-7 marzec 2021, Katowice

  2. Paulina Aniśko, Elżbieta Krajewska- Kułak, Beata Olejnik: Problemy rodziny z dzieckiem z chorobą nowotworową w percepcji rodzin , VII Forum Młodych Naukowców - Nauki przyrodnicze i medyczne, Lublin, 12.09.2020, osoba wygłaszająca- Paulina Aniśko

  3. Magda Popławska, Paulina Aniśko, Elżbieta Krajewska-Kułak: Użytkowanie portali społecznościowych (Facebook) i gier komputerowych w dobie dynamicznego postępu technologicznego, VII Forum Młodych Naukowców - Nauki przyrodnicze i medyczne, Lublin, 12.09.2020, osoba wygłaszająca- Magda Poplawska

  4. Aneta Szczubełek, Magda Popławska, Paulina Aniśko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski: Samopostrzeganie osób starszych – doniesienie wstępne, Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 35-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 50-lecia Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin. 20-30.11.2020, osoba wygłaszająca- Aneta Szczubełek

  5. Paulina Aniśko, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski: Postrzeganie seniorów przez osoby młode – doniesienie wstępne, Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 35-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 50-lecia Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin. 20-30.11.2020, osoba wygłaszająca- Paulina Aniśko

  6. Magda Popławska, Paulina Aniśko: Samopoczucie osób przebywających w domach w okresie przymusowej kwarantanny z powodu pandemii - doniesienie wstępne, Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk O Zdrowiu UMB, Białystok 24.04. 2021, osoba wygłaszająca- Magda Popławska

  7. Paulina Aniśko, Magda Popławska:: Wpływ pandemii na odczucia pacjentów z pobytu w szpitalu – doniesienie wstępne, Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk O Zdrowiu UMB, Białystok 24.04. 2021, osoba wygłaszająca- Paulina Aniśko

  8. Magda Popławska, Paulina Aniśko: Trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach z dzieckiem z zespołem Downa, Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk O Zdrowiu UMB, Białystok 24.04. 2021, osoba wygłaszająca- Magda Poplawska

  9. Paulina Aniśko: Zmiany funkcjonowania rodziny z dorosłym pacjentem onkologicznym, Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk O Zdrowiu UMB, Białystok 24.04. 2021, osoba wygłaszająca- Paulina Aniśko

   

  Nagrody:

   

  I miejsce w I ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”, 6-7 marzec 2021, Katowice Paulina Aniśko Za przedstawienie pracy „Ból w chorobie nowotworowej”, w sesji Młodych Naukowców

  II miejsce – Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk O Zdrowiu UMB, Białystok 24.04. 2021 Najbardziej Aktywny Uczestnik Konferencji Paulina Aniśko SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznych Opiekunowie SKN- mgr Paulina Aniśko, prof. Elżbieta Krajewska-Kułak

  II miejsce – Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk O Zdrowiu UMB, Białystok 24.04. 2021 Najbardziej Aktywny Uczestnik Konferencji Magda Popławska SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznych Opiekunowie SKN- mgr Paulina Aniśko, prof. Elżbieta Krajewska-Kułak

  III miejsce Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk O Zdrowiu UMB, Białystok 24.04. 2021 - Studenckie Koło Naukowe WNoZ Najbardziej Aktywne Na Konferencji SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Opiekunowie SKN- mgr Paulina Aniśko, prof. Elżbieta Krajewska-Kułak

  III miejsce w rankingu najaktwyniejszych Studenckich Kół Naukowych Wydział Nauk o Zdrowiu UMB SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Opiekunowie SKN- mgr Paulina Aniśko, prof. Elżbieta Krajewska-Kułak

  Paulina Aniśko*, Elżbieta Krajewska- Kułak, Beata Olejnik - Nagroda za wygłoszenie referatu pt. "Problemy rodziny z dzieckiem z chorobą nowotworową w percepcji rodzin" - VII Forum Młodych Naukowców - Nauki przyrodnicze i medyczne, Lublin, 12.09.2020"