Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego przy Zakładzie Zdrowia Publicznego.
 • Ostatnia zmiana 24.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego przy Zakładzie Zdrowia Publicznego

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr n. med. Dominik Maślach

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Dominik Maślach

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Paulina Chomicka, zdrowie publiczne II rok studia II stopnia

  e-mail: paulachomicka@gmail.com

  tel.: 693430860

   

  Profil prac naukowych:

   

  Zdrowie publiczne, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ekonomika zdrowia

   

  Praca praktyczna:

   

  Programy promocji zdrowia ukierunkowane na edukację zdrowotną dzieci i młodzieży
  https://www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad-higieny-i-epidemiologii/kolo_naukowe/programy_promocji_zdrowia_i_edukacji_zdrowotnej

   

  Lista członków:
   

  Paulina Chomicka, Karolina Supińska- Zdrowie Publiczne studia drugiego stopnia, II rok