Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking za rok 2013/2014.
 • Ostatnia zmiana 08.05.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Ranking za rok 2013/2014

   

   

  Kategoria Nauki o Zdrowiu:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

  2. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego przy Zakładzie Zdrowia Publicznego

  2. Studenckie Koło Naukowe „Radioaktywni” przy Zakładzie Radiologii

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego


   

  Kategoria Farmacja i Medycyna Laboratoryjna:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Toksykologii

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji

  3. Studenckie Mikrobiologiczne Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej


   

  Kategoria Interdyscyplinarna:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej

  3. Studenckie Koło Naukowe „Rentgen” przy Zakładzie Radiologii


   

  Kategoria Choroby Wewnętrzne:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiologii

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy


   

  Kategoria Pediatria:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Nefrologii

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej


   

  Kategoria Nauki Podstawowe:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biofizyki

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

   


  Kategoria Stomatologia:

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Społecznej i Profilaktyki

  2. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Biochemii Stomatologicznej przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

  3. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji  Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!!!