Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking za rok 2017/2018.
 • Ostatnia zmiana 10.03.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Ranking za rok 2017/2018

   

  Ranking studenckich Kół Naukowych 2017/18 

  Kategoria NAUKI PODSTAWOWE

  I miejsce SKN przy Zakładzie Fizjologii "Kreatywny Fizjolog"

  II miejsce SKN przy Zakładzie Patomorfologii Ogólnej

  III miejsce SKN Biofizyki i Inżynierii Medycznej przy Zakładzie Biofizyki

   

  Kategoria CHIRURGIA

  I miejsce SKN przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej

  II miejsce SKN przy II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

  III miejsce SKN przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

   

  Kategoria PEDIATRIA

  I miejsce SKN przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  II miejsce SKN przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  III miejsce SKN przy Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii Dziecięcej

   

  Kategoria CHOROBY WEWNĘTRZNE

  I miejsce SKN przy II Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy

  II miejsce SKN przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji

  III miejsce SKN przy Klinice Kardiologii Inwazyjnej

   

  Kategoria STOMATOLOGIA

  I miejsce SKN StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii

  II miejsce SKN przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

  III miejsce Implantologiczno-Periodontologiczne SKN przy Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

   

  Kategoria INTERDYSCYPLINARNA

  I miejsce SKN przy Klinice Dermatologii i Wenerologii

  II miejsce SKN przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji

  III miejsce SKN przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej

   

  Kategoria FARMACJA

  I miejsce SKN przy Zakładzie Bromatologii

  II miejsce SKN Farmacji Społecznej przy Zakładzie Chemii Leków

  III miejsce SKN przy Zakładzie Farmacji Stosowanej

   

  Kategoria Nauki o Zdrowiu

  I miejsce SKN przy Zakładzie Biotechnologii Żywności

  II miejsce SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

  III miejsce SKN przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB