Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Rekrutacja na zajęcia Profesora Joela Topfa - Opowieści o sodzie i wodzie

  13.04.2021 12:39
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/utikal.png?2017

   

  UWAGA SPOŁECZNOŚĆ UMB,

  W SZCZEGÓLNOŚCI  STUDENCI WSZYSTKICH LAT STUDIÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w eksperckich zajęciach pn. „Opowieści o sodzie i wodzie” prowadzonych przez światowej renomy Profesora Joela Michelsa Topfa z St. Clair Nephrology (Alpena, USA), autora wielu publikacji naukowych w tym dwóch podręczników medycznych: The Microbiology Companion oraz The Fluid, Electrolyte and Acid-Base Companion.

  Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

   

  Biogram Profesora Joela Michelsa Topfa znajduje się w załączeniu.

   

  Termin:

  21.04.2021 r. godz. 17:00-17:45

   

  Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie online. Szczegóły zostaną przekazane osobom, które prześlą zgłoszenia.

  O zakwalifikowaniu zdecyduje dostarczenie wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (na podstawie oświadczenia).

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie należy:

  • dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich

  lub

  od  13 kwietnia do 20 kwietnia 2021 w godzinach 7:30-15:30.

   

  UWAGA! W przypadku wysłania skanu niezbędne będzie przekazanie oryginału zgłoszenia po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

  UWAGA! Powyższa dokumentacja rekrutacyjna powinna zostać wypełniona przez studentów kierunku lekarskiego. Od osób niebędących studentami kierunku lekarskiego chcących wziąć udział w zajęciach nie wymaga się dokumentów rekrutacyjnych. Należy jedynie wysłać wiadomość o wyrażeniu chęci wzięcia udziału w zajęciach na adres mailowy: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl.

   

  Osoby do kontaktu:

  Organizacja zajęć: Joanna Zadykowicz, tel. 85 686-51-78, e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl

  Rekrutacja: Karolina Cylwik, tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu1@umb.edu.pl.

   

  Dokumenty do pobrania (dot. studentów kierunku lekarskiego):
  Formularz rekrutacyjny
  Oświadczenie o znajomości języka angielskiego

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie  Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

  Powrót