Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Rekrutacja na zajęcia online prowadzone przez światowej sławy ekspert Profesor Aishę Shaikh

  27.05.2021 11:48
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  UWAGA SPOŁECZNOŚĆ UMB,
  W SZCZEGÓLNOŚCI  STUDENCI WSZYSTKICH LAT STUDIÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

  Zapraszamy do udziału w eksperckich zajęciach pn. „Media społecznościowe w medycynie” prowadzonych przez światowej renomy ekspert, Profesor Aishę Shaikh z James J. Peters Veterans Affairs Medical Center (Nowy Jork, USA).

  Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

  Termin:

  09.06.2021 r. godz. 15:00 – 15:45 (wykład)

  Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie online. Szczegóły zostaną przekazane osobom, które prześlą zgłoszenia.

  O zakwalifikowaniu zdecyduje dostarczenie wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (na podstawie oświadczenia).

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy:

  • dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich

  lub

  od 27 maja do 7 czerwca 2021 w godzinach 7:30-15:30.

  UWAGA! W przypadku wysłania skanu niezbędne będzie przekazanie oryginału zgłoszenia po zakończeniu procesu rekrutacji.

  UWAGA! Powyższa dokumentacja rekrutacyjna powinna zostać wypełniona przez studentów kierunku lekarskiego. Od osób niebędących studentami kierunku lekarskiego chcących wziąć udział w zajęciach nie wymaga się dokumentów rekrutacyjnych. Należy jedynie wysłać wiadomość o wyrażeniu chęci wzięcia udziału w zajęciach na adres mailowy: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl.

  Osoby do kontaktu:

  Organizacja zajęć: Joanna Zadykowicz, tel. 85 686-55-37, e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl

  Rekrutacja: Karolina Cylwik, tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu1@umb.edu.pl.

   

  Dokumenty do pobrania (dot. studentów kierunku lekarskiego):
  Formularz rekrutacyjny
  Regulamin uczestnictwa w Projekcie  Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

   

  Powrót