Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  UMB największym w Polsce beneficjentem programu NAWA "Welcome to Poland"

  13.05.2022 10:49
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  International Cooperation Department        Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że kolejny projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu „Welcome to Poland (nabór 2021)” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na działania związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. NAWA przyznała dofinansowanie na projekt pt. Kierunek umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców". Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 387 184,97 PLN. Projekt został przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ścisłej współpracy z prof. dr. hab. Tomaszem Hryszko – Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej. W ostatnim naborze (2021), UMB jako jedyna uczelnia medyczna otrzymał dofinansowanie na dwa projekty.

   

  Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest dotychczas największym beneficjentem programu NAWA "Welcome to Poland" spośród wszystkich polskich uczelni. Nasza uczelnia otrzymała środki na projekty w ramach tego programu we wszystkich organizowanych do tej pory naborach (2018. 2019, 2020 i 2021). W każdym z nich uczelnia otrzymała środki na realizację dwóch projektów co oznacza, że "Kierunek umiędzynarodowienie" jest już ósmym dofinansowanym projektem z serii "Welcome to Poland", przygotowanym przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB. Łączne dofinansowanie działań ukierunkowanych na wzrost potencjału do obsługi osób z zagranicy w ramach tych ośmiu projektów to prawie 3,3 mln złotych.

   

  Projekt będzie realizowany w okresie maj 2022 – kwiecień 2023. W ramach projektu zaplanowano zróżnicowane zadania, mające na celu zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Realizowane będą między innymi:

  • Rozbudowa dwujęzycznego systemu oznakowania kampusu UMB, w tym oznakowanie nowych budynków uczelni (Collegium Floridum, Biobanku, Centrum Obrazowania Molekularnego) i aktualizacja tabliczek.
  • Organizacja szkolenia dotyczącego negocjacji międzykulturowych w praktyce dla 10 pracowników uczelni.
  • Przygotowanie anglojęzycznych kalendarzy studenckich na rok akademicki 2022/2023 i wykonanie tłumaczeń materiałów dydaktycznych na język angielski (o objętości 400 stron maszynopisu).
  • Organizacja „Welcome to Bialystok - II International Sightseeing Day”, czyli kolejnej edycji Międzynarodowego Dnia Zwiedzania (tym razem zaplanowano zwiedzanie Białegostoku i Supraśla).

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku konsekwentnie wdraża Strategię Umiędzynarodowienia, a dofinansowany projekt będzie istotnym krokiem w kierunku jej pełnej realizacji. 

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

  Zdjęcie mininatura: ©gomolach - stock.adobe.com

  Powrót