Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Rekrutacja na zajęcia eksperckie nt. „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy” prowadzone przez światowej renomy Profesora Nevena Žarkovića

  06.10.2022 12:17
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Fundusze Europejskie WER, RP, UMB, EU EFS

  UWAGA STUDENCI

  II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

   

   

  Zapraszamy do udziału w eksperckich zajęciach nt. „Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy” prowadzonych przez światowej renomy Profesora Nevena Žarkovića z Laboratory for Oxidative Stress w Ruđer Bošković Institute w Zagrzebiu (Chorwacja).

   

  Udział studentów w spotkaniach będzie potwierdzony:

  • wydaniem imiennych certyfikatów
  • wpisem do Suplementu do dyplomu ukończenia studiów

   

  Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim.

  Biogram Prof. Nevena Žarkovića znajduje się w załączeniu .

   

  Terminy:

  I grupa:

  11.10 – 15.00 – 18.00

  12.10 - 16.10 – 19.10

  13.10 - 15.00 - 16.30

   

  II grupa:

  19.10 – 10.00 – 12.00

  20.10 - 13.00 – 16.30

  21.10 - 18.00 - 20.00

   

  Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie online. Szczegóły zostaną przekazane osobom, które prześlą zgłoszenia.

  O zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (na podstawie oświadczenia).

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy:

  • dostarczyć do Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej (Euroregionalne Centrum Farmacji (ECF), II piętro). Zgłoszenia przyjmuje dr Iwona Jarocka-Karopowicz

  lub

  • przesłać w formie skanu (na adres iwona.jarocka-karpowicz@umb.edu.pl)

  od 6 października 2022 do 10 października 2022 r. w godzinach 8:00-15:00.

  UWAGA! W przypadku wysłania skanu niezbędne będzie przekazanie oryginału zgłoszenia po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

  Osoby do kontaktu:

  Rekrutacja: dr Iwona Jarocka-Karpowicz, e-mail: iwona.jarocka-karpowicz@umb.edu.pl

   

  Organizacja zajęć: Joanna Zadykowicz, tel. 85 686-53-37, e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl

   

   

  Dokumenty do pobrania:
  Formularz rekrutacyjny

  Regulamin uczestnictwa w Projekcie


   

  Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

   

  Zdjęcie: @alphaspirit - stock.adobe

  Powrót